Voorbeeld hoe je de betrokkenheid van lerenden bij online leren kunt versterken

De bijdrage Flexibility key for universities’ hybrid learning, researchers say bevat een interessante casus waaruit blijkt dat docent-onderzoekers dankzij een andere didactien en beoordeling erin zijn geslaagd de betrokkenheid van lerenden tijdens een online cursus te vergroten.

In een online introductiecursus op het gebied van techniek hebben de docenten de manier van beoordelen veranderd. In de nieuwe situatie moesten de lerenden verschillende opdrachten maken -zoals video’s- die meetelden in de beoordeling. Daarnaast werden tussentijdse cijfers van lerenden ingeruild voor een beoordeling van hun bijdrage aan de gemeenschap, die gebaseerd is op deelname aan activiteiten in de groep (zoals online discussies).

Docenten betrokken lerenden gericht bij synchrone online colleges, terwijl lerenden voorafgaand aan de online colleges daarover via e-mail geïnformeerd werden. Lerenden voelden zich daardoor minder onbeschermd tijdens een live sessie, als mede-lerenden meekeken.

Tijdens de online cursus produceerden lerenden meer dan 600 discussiebijdragen, 35 gedeelde notities en drie uur aan video’s waarin verschillende technische problemen oplosten. Lerenden bekeken video’s die door lerenden waren gemaakt meer intensief dan de video’s die door de docent waren geproduceerd. Meer dan 80% van de lerenden had minimaal één video bekeken.

De lerenden gaven aan dat zij het minder leuk vonden om online discussiebijdragen te moeten leveren, maar dat de andere activiteiten er wel toe bijdroegen dat zij zich meer verbonden voelden.

Opvallend is ook dat de gemiddelde eindexamenscore met ongeveer 8,5 punten verbeterde nadat deze nieuwe aanpak werd geïntroduceerd.

Deze casus laat m.i. zien dat een activerende didactiek kan bijdragen aan meer betrokkenheid en goede leerresultaten. Sterk is ook de koppeling tussen beoordeling en de uit te voeren activiteiten. Daarbij moet je er wel voor waken dat je niet alleen op kwantiteit beoordeeld -het aantal bijdragen- maar dat je ook kijkt naar de kwaliteit van bijdragen. Peer review kan daarbij een belangrijke rol spelen. Je moet er ook voor waken dat lerenden worden overladen met opdrachten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *