Voorspellingen op het gebied van e-learning voor 2019

Zoals gebruikelijk verschijnen er tegen het einde van het jaar weer voorspellingen over wat er allemaal komend jaar gaat veranderen op het gebied van technology enhanced learning.

Vanochtend attendeerde Harm Weistra mij op de uitgave 2019 predictions for eLearning. E-learning Guild laat hierin 25 e-learning professionals aan het woord. De bijdragen hebben betrekking op trends, maar soms ook op wat deze professionals bezighoudt (“hopes and beliefs”). Het gaat hierbij niet alleen over technologische trends. Registreren is verplicht om een kopie van de uitgave te krijgen.

Helaas bevat de publicatie geen samenvattend overzicht van trends. Deze samenvatting wil ik daarom geven. Opmerkingen vooraf:

 • Trends voltrekken zich over meerdere jaren, niet over één jaar. Dat blijkt ook uit onderstaand overzicht.
 • Vraag je kritisch af of je te maken hebt met een trend of een hype.
 • Ik heb soms de indruk dat de professionals vooral redeneren vanuit de dienstverlening van hun eigen bedrijf, in plaats van echt naar trends te kijken.
 • Ik ga niet elke term uitleggen. Ik acht jullie in staat de betekenis zelf te achterhalen.

De trends zijn dan:

 • xAPI en gepersonaliseerd leren (xAPI wordt het vaakst genoemd)
 • Data over het leren verzamelen en gebruiken (ook ter verbetering van het ontwerp)
 • Augmented Reality
 • Virtual reality
 • Learning Experience Design (kunnen we de lessen op het gebied van interaction design, user experience design, en graphic design ook toepassen op het ontwikkelen van e-learning?)
 • Learning experience platforms (LxP)
 • Social learning
 • Leren als een proces of reis beschouwen, en niet als een product of gebeurtenis (lijkt een open deur, maar is dat niet)
 • Podcasts
 • Chatbots
 • Workflow learning (nieuwelingen en experts worden ondersteund met behulp van een continuüm aan producten/diensten)
 • Kennis over de werking van het brein toepassen in ontwerpen (verbazingwekkend doelt men op zaken die vanuit de cognitieve psychologie al langer bekend zijn)
 • Leertechnologie wordt meer in de praktijk van het werk geïntegreerd (ook VR)
 • Mobile gaming wordt meer toegankelijk
 • Cureer reeds ontwikkelde content die je binnen specifieke contexten kunt gebruiken
 • Kies voor een lange termijn strategie (van online leren, via social learning, performance support naar kennismanagement)
 • Virtual classrooms
 • Het ontwikkelen van een cultuur van een leven lang leren
 • Invloed machine learning en artificiële intelligentie
 • Auteursomgevingen worden meer ‘cloud-based’
 • Stemgestuurde digitale assistenten
 • Meer focus op leren en performance, in een brede context (meer aandacht voor wetenschap terwijl mythes worden vermeden; gebruik maken van betekenisvolle uitdagingen die over langere tijd moeten worden aangegaan; richt je niet alleen op een LMS maar op een compleet performance systeem; verdiepend begrip van cognitie).
 • Intellectricity
 • Er zal steeds vaker erkend worden dat sprake is van een zwakke relatie tussen complice training en daadwerkelijke bekwaamheid
 • Learning & Development wordt in toenemende mate bottom-up benaderd (van LMS naar LXP, peer-to-peer leren, van cursussen naar bronnen, naar een bredere definitie van leren, instructional designers gaan zich meer met cureren bezighouden)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: