VR voor leren, opleiden en onderwijs: voordelen en toepassingen

Door alle aandacht voor generatieve AI zou je vergeten dat er ook andere technologieën zijn die potentie hebben voor leren, opleiden en onderwijs. Op mijn leeslijst staan twee relatief recente bijdragen over virtual reality die ik in deze bijdrage samenvat.

VR-training rechercheurs
Bron: https://www.vrowl.nl/recherche-zet-virtual-reality-training-in-bij-strijd-tegen-personeelstekort/

Het gaat om Unlocking the Power of Virtual Reality in Education van een zekere Anne-Marie, en om Virtual Reality in Education: Benefits, Uses and Examples van Stephen Gossett. Beiden gaan onder meer in op voordelen van VR en op toepassingen.

Virtual reality verandert de manier waarop we leren, door immersieve en interactieve ervaringen te creëren die de betrokkenheid en het begrip van lerenden vergroten. Door lerenden onder te dompelen in virtuele omgevingen, worden lessen boeiender en onthouden lerenden de inhoud beter. Vooral Gossett verwijst daarbij naar onderzoek. Onderzoek van Stanford toont volgens Gossett aan dat immersieve ervaringen lerenden helpen informatie beter te onthouden dan traditionele leermethoden. Bovendien maakt VR het mogelijk om leerervaringen te personaliseren, waardoor elke lerende op zijn eigen tempo en op eigen niveau kan werken. VR-ervaringen maken abstracte concepten concreet en begrijpelijk. Denk daarbij aan geschiedenislessen waarin lerenden door oude ruïnes lopen, of biologielessen waarin ze het menselijk lichaam in 3D verkennen.

Sociale VR-toepassingen zoals Rumii van Doghead kunnen volgens Gossett ook helpen om de hoge uitvalcijfers bij online cursussen aan te pakken door lerenden die online op afstand leren te helpen zich meer verbonden en minder geïsoleerd te voelen.

De toepassingen van VR in het onderwijs zijn dan veelzijdig. Virtuele excursies stellen lerenden in staat historische locaties, musea en zelfs andere landen te verkennen zonder hun klaslokaal te verlaten. In ‘science’-vakken kunnen lerenden complexe experimenten uitvoeren in veilige, virtuele laboratoria. Voor taalonderwijs biedt VR unieke mogelijkheden om lerenden onder te dompelen in vreemde talen en culturen.

Ook in het speciaal onderwijs toont VR volgens Anne-Marie zijn waarde. Platforms zoals ClassVR ondersteunen lerenden met speciale behoeften door emotieregulatie te bevorderen, zelfvertrouwen op te bouwen en nieuwe ervaringen mogelijk te maken. Voor lerenden die minder mobiel zijn opent VR deuren naar voorheen ontoegankelijke ervaringen.

In het hoger onderwijs en beroepsopleidingen wordt VR ingezet voor praktische training. Lerenden kunnen realistische scenario’s oefenen in een veilige, gecontroleerde omgeving. Dit is relevant voor sectoren als gezondheidszorg en geavanceerde productie-omgevingen.

Tegelijkertijd besteden beide auteurs aandacht aan uitdagingen. Kosten en toegang tot technologie blijven obstakels, vooral in het basis- en voortgezet onderwijs. Bovendien is er behoefte aan curriculumontwikkeling die aansluit bij onderwijsstandaarden en de mogelijkheden van VR optimaal benut.

Met de groeiende vraag naar vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) en de behoefte aan innovatieve leermethoden, heeft VR volgens de auteurs de nodige mogelijkheden om lerenden voor te bereiden op de toekomst. VR daagt docenten ook uit om opnieuw na te denken over hoe we kennis overbrengen en vaardigheden ontwikkelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *