Vragen stellen via Mentimeter

Sinds enkele jaren heb ik een pro account bij Mentimeter. Voor wie het niet weet: dit is een audience of student response systeem dat je kunt gebruiken ten behoeve van interactie tijdens workshops, colleges of presentaties. De afgelopen week heeft deze applicatie een nieuw type activiteit gekregen waar ik de voor- en nadelen van wil bespreken.

Mentimeter heeft een gratis variant. Daarbinnen kun je echter maar een beperkt aantal vragen gebruiken. Ik gebruik Mentimeter best intensief en heb daarom een betaald account genomen. Ze hebben overigens een aparte, goedkopere, licentie voor onderwijsinstellingen.

Uiteraard heb je andere audience of student response systemen, die zelfs goedkoper zijn of meer uitgebreide gratis varianten hebben. Mijn voorkeur gaat tot nu toe echter uit naar Mentimeter vanwege

 • de strakke interface,
 • het type activiteiten,
 • het gemak om presentaties te hergebruiken,
 • de mogelijkheden om resultaten te exporteren
 • en de optie om de applicatie met grote groepen deelnemers in te zetten.

voorbeeld mentimeterTot nu toe had Mentimeter de volgende activiteiten:

 • Multiple choice vragen (spreekt vanzelf).
 • Image choice vragen (deelnemer uit afbeeldingen laten kiezen.
 • Word Cloud (deelnemers woorden laten invullen die samen een woordenwolk vormen).
 • Schalen (stellingen op een Likert-schaal laten scoren).
 • Open ended: open antwoorden laten geven.
 • 100 points: deelnemers honderd punten laten toekennen aan stellingen (prioriteren).
 • 2 by 2 matrix: deelnemers posities laten in op twee assen. Bijvoorbeeld: Hoe groot is de impact van en investering in de volgende leertechnologieën? Zie afbeelding.
 • Who will win?: mening of voorkeur vragen.
 • Quizz: quizzvragen stellen aan een groep van maximaal 500 deelnemers waarbij één deelnemer de winnaar is.

Deze opties gaan er allemaal van uit dat de presentator/docent het initiatief neemt voor interactie.
Je hebt nu echter ook de mogelijkheid om deelnemers/lerenden zelf vragen te laten stellen. Je kunt hier speciale slides voor gebruiken (Q&A, bijvoorbeeld voor speciale Q&A-sessies) of in stellen dat deelnemers/lerenden bij elke activiteit een vraag kunnen stellen.

Je gebruikt Mentimeter dan dus ook als back channel. Je ziet dan rechtsonder in de slide of er vragen zijn gesteld. Je kunt onmiddellijk vragen mondeling gaan beantwoorden. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om momenten te reserveren om op een aantal vragen in te gaan. Verder kunnen andere deelnemers vragen waarderen en kun jij aangeven dat een vraag is beantwoord. Deze verdwijnt dan van het scherm.

Doordat je subtiel ziet dat er vragen zijn, prikkel je sprekers volgens mij ook om daar daadwerkelijk aandacht aan te besteden. Tijdens congressen schiet de tijd voor vragen en antwoorden er helaas weleens bij in.

Deze toepassing kan erg handig zijn, vooral als je met wat grotere groepen werkt. Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om het woord te nemen. Het zijn vaak altijd dezelfde personen die vragen stellen. Bovendien houd je vraagformuleringen beknopt. Bij mondelinge vragen is dat niet altijd het geval. ‘Off topic’-vragen kun je sneller afhandelen.

Een ander voordeel is dat vragen bewaard blijven, zodat je er later online op terug kunt komen. Je kunt deelnemers aan een congres ook regelmatig attenderen op de mogelijkheid, waarbij je aan het eind of na afloop online op vragen in kunt gaan. Je kunt de vragen ook downloaden (ook de afgehandelde vragen).

Uiteraard zijn er ook nadelen aan deze toepassing. Deelnemers/lerenden zullen meer intensief gebruik maken van smartphone. Dat kan er toe leiden dat men afgeleid wordt door andere applicaties. Het kan echter ook zijn dat zij gefocust blijven op Mentimeter.

Verder kan het anoniem stellen van vragen tot gevolg hebben dat ongepast taalgebruik wordt gehanteerd. Bij grote groepen zul je tenslotte een moderator moeten hebben die de vragen clustert en filtert.

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: