Waarom lerenden vaak moeite hebben met online leren?

Online leren heeft sterke kanten en voordelen. Tegelijkertijd hebben lerenden vaak moeite met online leren. Drie Australische academici onderscheiden een aantal redenen die ervoor zorgen dat lerenden vaak worstelen met online leren.

  1. Online leren leiden tot een isolement. Live online leren (bijvoorbeeld via Teams of Zoom) bestrijdt gevoelens van geïsoleerd zijn volgens de auteurs niet. Gebruikers vinden interactie via multimedia op hetzelfde tijdstip, maar plaatsonafhankelijk, namelijk maar vreemd. Australisch onderzoek laat zien dat lerenden de laatste jaren, dankzij het coronaonderwijs, minder verbondenheid ervaren. Online interactie verschilt volgens gebruikers sterk van face-to-face interacties waar men het hele leven al aan gewend is.
  2. Flexibiliteit bevordert druk op lerenden. Lerenden hebben bij online leren steeds meer keuzemogelijkheden (wanneer leren, wat leren, waar leren?). Veel lerenden hebben echter moeite om hun eigen leerproces te monitoren en zelfstandig verstandige beslissingen te nemen (zelfregulatie).
  3. Lerenden weten niet altijd waar ze hulp kunnen krijgen in een online omgeving. Dat komt omdat zij online interactie moeilijk vinden en omdat zij worstelen met zelfregulerend leren. Lerenden herkennen niet altijd wanneer ze hulp nodig hebben. Ook voelen zich niet op hun gemak bij het zoeken naar virtuele hulp.
  4. Lerenden verwerken materiaal anders online, mogelijk ook minder goed. Dit wordt het “screen inferiority effect” genoemd. Dat komt onder meer doordat lezen vanaf een beeldscherm minder effectief is en lerenden zichzelf bij online leren overschatten.
  5. Het is gemakkelijk om afgeleid te raken als je online leert. Sociale media worden bijvoorbeeld ontworpen om aandacht te trekken.

Volgens de auteurs is het ook bij online leren essentieel om aandacht te besteden aan betrokkenheid, interactie, belangstelling, motivatie, tijd die aan de taak wordt besteed en aandacht. Je zult volgens hen daarom online leren zorgvuldig moeten ontwerpen, en niet face-to-face onderwijs nabootsen. Vermijd bijvoorbeeld ‘e-reading‘. De auteurs verwijzen daarbij naar de bijdrage A blueprint for an engaging and student-centred online degree  that works. Een duidelijke structuur, content onderverdeeld in korte, afgebakende brokken, een sterke nadruk op formatief handelen en actief verwerken en (informele) feedback zijn dan sleutelbegrippen.

Daarnaast is het belangrijk dat lerenden expliciete steun krijgen bij het ontwikkelen van vaardigheden om effectief online te leren. Zij zullen volgens de auteurs onder meer in staat moeten zijn hun vorderingen goed te beoordelen en weten hoe zij op grond van het monitoren van de voortgang passende actie kunnen ondernemen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Krachtig artikel en voor de monitoring en formatief waarderen van de vaardigheden kan de technologie app SkillsMeter.org ingezet worden, deze app kan met een generieke API ingebouwd worden ik elke online leersysteem.

  2. Skillsmeter biedt toch geen inzicht in of studenten opdrachten/toetsen tijdig en voldoende maken, welke onderdelen van een vak een student al heeft afgerond, etc?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *