Wanneer kunnen asynchrone online discussies wel succesvol zijn?

Discussies kunnen een waardevolle vorm van actief verwerken van leerstof zijn. Daarom passen we online discussies ook toe bij online en blended leren. Met wisselend succes. Andy Shean verkent hoe je online discussies wel met succes kunt toepassen.

DiscussionShean kijkt daarbij voornamelijk naar asynchrone online discussies. Volgens Shean zijn de meeste discussieforums binnen leersituaties niet effectief, slecht ontworpen en werken ze zelfs averechts: ze leiden tot puur instemmend gedrag, zijn oppervlakkig en niet inspirerend. Omdat we online relatief weinig interactiemogelijkheden hebben, en omdat discussiefora gemakkelijk te gebruiken zijn, passen we deze functionaliteiten volgens de auteur toe. Buiten leersituaties blijken online discussies overigens wel succesvol te kunnen zijn:

In many places, online forums promote cleverness and critical thought, cultivate unique perspectives and offer a venue where people can challenge and be challenged on what’s posted.

Binnen het onderwijs worden veel bijdragen geleverd omdat het leveren van een bijdrage vaak verplicht is. De kwaliteit is, zoals gezegd, echter vaak niet best. Terwijl online discussies schrijfvaardigheden kunnen bevorderen en kritisch denken kunnen stimuleren. Zoals gezegd verwerken lerenden leerstof ook actief omdat online discussies lerenden helpen hun gedachten opnieuw te structureren. Lerenden zijn ook in staat beter na te denken over een bijdrage voordat zij deze plaatsen.

Volgens Andy Shean kun je drie dingen doen om leerzame en levendige online discussies binnen leersituaties te gebruiken:

  1. Stel boeiende vragen. Gebruik onderwerpen met een open einde die onderzoekend leren bevorderen. Antwoorden van lerenden moeten ook vragen bevatten om discussies gaande te houden. Volgens Shean zijn lerenden van nature nieuwsgierig, en willen ze graag met elkaar in gesprek. Gebruik vragen die lerenden helpen “hoe ze moeten denken” in plaats van “wat ze moeten denken”.
  2. Prikkel debat. Laat lerenden discussiëren over verschillende standpunten. Dat bevordert volgens de auteur het verzamelen van feiten en het opbouwen van argumenten. Het is prima om het niet met elkaar eens te zijn zolang lerenden op basis van gegevens en bewijsmateriaal gedetailleerd uitleggen waarom zij denken dat hun argument sterker is.
  3. Automatiseer het proces. Gebruik AI om discussiebijdragen te beoordelen en er in realtime feedback op te geven. De applicatie Packback doet dat bijvoorbeeld.

Volgens Shean mogen online discussies niet nutteloos zijn voor lerenden, zinloos voor docenten

and a graveyard where half-baked discussion topics go to die.

Mijn opmerkingen

Op zich zijn dit belangrijke voorwaarden voor het succesvol gebruiken van online discussies. Andy Shean gaat echter aan een aantal zaken voorbij:

  • Online discussies buiten leersituaties zijn ook succesvol omdat deelnemers intrinsiek gemotiveerd zijn. Binnen leersituaties is dat niet altijd het geval. Lerenden kunnen online discussies als een noodzakelijke verplichting beschouwen.
  • Online discussiefora binnen leermanagementsystemen worden naar mijn weten nog niet gefaciliteerd door AI. Het zou overigens al heel wat schelen als online discussiefora meer functionaliteiten zouden hebben om discussies gestructureerd te laten verlopen. Lerenden zouden bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden om na te denken over het type bijdrage dat ze willen leveren door “thinking types” te gebruiken zoals een ‘eigen mening’, een ‘onderbouwde mening’ of een ‘verhelderende vraag’.
  • Shean gaat eraan voorbij dat lerenden het vaak moeilijk vinden om hun gedachten en ideeën op schrift te zetten. Het voelt voor veel lerenden ook onnatuurlijk omdat zij gewend zijn mondeling met elkaar te discussiëren (WhatsApp wordt m.i. weinig gebruikt voor diepgaande discussies). Het asynchrone karakter versterkt het onnatuurlijke karakter van de discussie (je moet wachten op reacties, zelfs als een cursus een specifiek start- en eindmoment heeft).

Dat laat onverlet dat online discussie een waardevolle leeractiviteit kan zijn als de leeractiviteit betekenisvol en uitdagend is voor lerenden. Goed nadenken over de inhoud en aard van de vragen/stellingen is daarbij van groot belang.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.