Wat worden de belangrijkste ICT-onderwerpen van 2018 binnen onderwijsorganisaties?

Er komen veel ontwikkelingen op onderwijsinstellingen af. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, maar ook aan de maatschappelijke druk om meer te presteren tegen lagere kosten. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de ICT-functie van onderwijsinstellingen.

data science

Foto: geralt, Pixabay

De Educause voorspelt jaarlijks wat de belangrijkste “IT issues” zullen worden. eCampus News vat deze samen. Ik wil ze hier ook presenteren en waar nodig becommentariëren.

1. Informatiebeveiliging. Het ontwikkelen van een beveiligingsstrategie die gebaseerd is op risico’s en die inspeelt op veiligheidsrisico’s en -uitdagingen. In Europa beïnvloedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit onderwerp.

2. Het bevorderen van studiesucces is een zeer actueel onderwerp. Implementaties en integraties van systemen en applicaties zullen dit onderwerp moeten ondersteunen. In ons land zullen flink wat instellingen zich (moeten) heroriënteren op de digitale leeromgeving. Deze DLO zal bij moeten dragen aan het bevorderen van studiesucces.

3. Organisatiebrede ICT-strategie: Herpositionering of versterking van de rol van ICT-leiderschap als integrale strategische partner van institutioneel leiderschap bij het bereiken van institutionele missies. Dit vereist dus niet alleen het managen van ICT, maar er echt leiding aan geven (lange termijn strategie, visie).

4. Organisatiecultuur die gevoed wordt door data (data-enabled). Business intelligence en data science worden gebruikt voor het brede gesprek te informeren en het beantwoorden van ‘grote vragen’.

5. Studentgecentreerde onderwijsinstelling. Er is begrip van de invloed van technologische innovaties op ervaringen van lerenden op de campus.

6. Betaalbaarheid van het hoger onderwijs. Er is sprake van evenwicht tussen ICT-prioriteiten en het budget voor ICT. ICT moet ook bijdragen aan efficiëntieverbeteringen en innovaties van instellingen, rekening houdend met de financiële werkelijkheid van organisaties.

7. ICT personeels- en organisatiemodellen. Hoe zorg je voor voldoende personele capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) bij vergrijzing (pensioneringen), nieuwe sourcing modellen (zoals Software as a Service), toenemende concurrentie, stijgende salarissen en de eisen die technologische vernieuwingen stellen aan ICT-ers en niet-ICT-medewerkers. Denk bij dit laatste concreet aan de wijze waarop Office 365 beschikbaar wordt gesteld. Microsoft bepaalt in feite welke nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen, terwijl de organisatie verantwoordelijk is voor de implementatie.

8. Gegevensbeheer en -governance. Dit heeft te maken implementatie van effectieve praktijken voor institutioneel gegevensbeheer. Documentmanagement en archivering (o.a. met het oog op de bewaarplicht) zijn vaak een issue. Digitale leeromgevingen worden uit pragmatische redenen gebruikt als archief, terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn. Verder valt hier het definiëren van ‘business rules’ (bijv hoe lang heeft een lerende toegang tot een cursus?) en bronsystemen onder. Eigenaarschap van systemen is ook zo’n onderwerp.

9. Digitale integraties. Zorg dragen voor systeeminteroperabiliteit, schaalbaarheid en uitbreidbaarheid, alsmede gegevensintegriteit, normen en governance ten aanzien van meerdere toepassingen en platforms.

10. Leiderschap op het gebied van verandering. Hoe kan ICT onderdelen van de organisatie (inclusief het ICT-personeel) helpen zich aan te passen aan het hoge tempo van technologische veranderingen.

In vergelijking met 2017 is sprake van een aantal veranderingen. De organisatiecultuur die gevoed wordt door data is bijvoorbeeld in de plaats gekomen van data-geïnformeerde besluitvorming. Leiderschap op het gebied van veranderingen heeft strategisch leiderschap vervangen. Ook spreekt men niet meer van digitale transformatie van leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: