Wat zegt literatuur over het gebruik van podcasts voor leren?

Podcasts zijn absoluut terug van weggeweest. Een jaar of 15 geleden was er veel belangstelling voor. Daarna is de aandacht weggezakt. Maar sinds een paar jaar worden podcasts weer veel beluisterd. Podcasts worden ook gebruikt voor leren. Gabi Witthaus is voor de ALT-C blog in de literatuur over podcasts en leren gedoken. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

  • Bij podcasts kun je intonatie, emotionele uitdrukkingen en variaties in toon kwijt. Hiermee kun je inspelen op voorkeuren van lerenden en op verschillende vormen van cognitie.
  • Podcasts kunnen actieve, sociale en creatieve aspecten van leren ondersteunen, evenals reflectie versterken en zelf-gereguleerd leren bevorderen (al vergt dit uiteraard meer dan een medium).
  • Podcasts kunnen drempels op het gebied van digitale geletterdheid slechten en de toegankelijkheid van onderwijs voor alle lerenden verbeteren (je hebt geen computer of laptop nodig om naar podcasts te luisteren).
  • Je kunt naar podcasts luisteren terwijl je reist, je huishouden doet of -bijvoorbeeld in mijn geval- als je sport. Wel geven veel lerenden de voorkeur aan het gebruik van podcasts binnen de context van hun studie. Dit verandert volgens Witthaus overigens wel (omdat we over grotere en goedkopere databundels en meer bandbreedte beschikken?).
  • Er zijn verschillende typen podcasts. De meest gebruikte toepassing is die van een opgenomen instructie. Handig voor lerenden die om wat voor reden dan ook een instructie hebben gemist, of die onderdelen van een college nog eens na willen luisteren. Mijn opmerking: de auteur maakt geen vergelijking met het weblecture dat hetzelfde doel heeft, maar ook ter discussie staat (in verband met de mate van gebruik en de effectiviteit). Luisteren mensen naar opgenomen colleges? Leren ze daarvan? De auteur gaat niet op deze vragen in. Waarschijnlijk omdat deze vragen geen aandacht krijgen in de gebruikte literatuur. Nota bene: instructies kunnen ook de vorm van een interview hebben.
  • Het is ook mogelijk dat je lerenden podcasts laat maken, “engaging them in the reflective production of material and improving problem-solving, collaborative and digital skills”. Het verbaast me hierbij dat de auteur dit verbindt met ‘constructivistische leeromgevingen’. Een dergelijke toepassing van activerende didactiek is immers niet voorbehouden aan deze stroming binnen de onderwijswetenschappen. De auteur merkt terecht op dat het maken van podcasts ook een beroep doet op digitale vaardigheden).
  • Podcasts (maar dan specifiek ontwikkelde korte podcasts) kunnen ook worden gebruikt in het kader van het concept van de flipped classroom. Ze vervangen dan video-instructies of geschreven instructies. De podcasts bevatten dan samenvattingen van inleidingen, of gedetailleerde toelichtingen van belangrijke concepten of technische processen. Voor een goede didactische inbedding zul je podcasts wel moeten combineren met quizzen (bijvoorbeeld bij de start van een bijeenkomst).
  • Podcasts kunnen ook worden gebruikt als samenvatting van gevoerde (online) discussies. Ik zou deze dan door lerenden laten maken.
  • Mijn aanvullingen: podcasts als uitkomst van reflecties door lerenden, podcasts ten behoeve van het geven van feedback, podcasts als advance organizer. Gabi Witthaus heeft het volgende diagram opgenomen waar een aantal van deze toepassingen ook instaan:

Diagram podcast

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *