Webinar activerende didactiek en online en blended leren

In het kader van de FCe Postbachelor opleiding e-Learning heb ik gisteravond een webinar verzorgd over activerende didactiek en online en blended leren.

Ik had deelnemers vooraf gevraagd:

welk beeld hebben jullie bij activerende didactiek? Neem een voorwerp, zoek een foto of maak een tekening van het beeld dat jullie hebben van activerende didactiek.

 Ik zal jullie tijdens het webinar vragen dit beeld via Zoom -voor de camera- te delen.

Er is sprake van activerende didactiek als lerenden leerinhouden cognitief actief verwerken. Zoals Tine Hoof terecht schrijft: eerst selecteren lerenden belangrijkste ideeën uit een informatiebron, daarna organiseren lerenden (de betekenis van) kernideeën en verbanden tot een coherente structuur, waarna lerenden nieuwe leerstof tenslotte verbinden met hun voorkennis zodat de nieuwe kennis wordt geïntegreerd in het langetermijngeheugen. Zie ook dia 5 van onderstaande presentatie voor mijn beeld van activerende didactiek.

Daarna heb ik een opdracht toegelicht waar ik aan het eind van de sessie op terug zou komen:

Bedenk één vraag waarmee je kunt checken of een deelnemer aan dit webinar na afloop weet hoe h/zij een onderdeel van de inhoud van dit webinar kan toepassen.

Vervolgens ben ik ingegaan op redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt. Zo gebruiken we bij online en blended leren leertechnologie lang niet altijd op een didactisch goede manier. Bijvoorbeeld opgenomen hoorcolleges voor deeltijd-studenten (als vervanger van hoorcolleges). Ook is sprake van een verkeerd gebruik van technologie of van het onvoldoende benutten van didactische eigenschappen van technologie (zoals het gebruik van een virtuele klas applicatie om alleen maar te zenden). Er zijn meer redenen, maar dit zijn wel twee belangrijke redenen.

Je zou leertechnologie namelijk meer moeten gebruiken voor een activerende didactiek. We weten namelijk mede op onderzoek dat blended learning kan leiden tot goede leerresultaten, maar dat dit afhangt van het toepassen van ‘evidence-informed’ principes. Er is veel onderzoek uitgevoerd waaruit de effectiviteit van een activerende didactiek blijkt. Ik heb hier gisteren onder meer over geblogd. Zie ook mijn bespreking van het artikel van Freeman cs over dit onderwerp.

Vervolgens zijn we aan de hand van bouwstenen voor een effectieve didactiek (Surma cs, 2019) en First Principles op instruction (Merrill, 2002) ingegaan op hoe je binnen online en blended learning activerende didactiek kunt toepassen. Ik heb eerst vijf van deze bouwstenen toegelicht:

  • Laat lerenden leerstof actief verwerken
  • Voorkennis activeren
  • Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie.
  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen
  • Geef feedback die lerenden aan het denken zet

Meer informatie over deze en andere bouwstenen?

Ik heb de deelnemers gevraagd in groepjes minimaal één online werkvorm op basis minimaal één van de vijf genoemde didactische principes te bedenken. Daarna heb ik nog zelf voorbeelden van werkvormen gegeven. Ik heb daarbij onder meer verteld dat je ChatGPT, Google Bard of Claude 2 kunt gebruiken voor het maken van samenvattingen van artikelen of het ontwikkelen van een advance organizer die studenten moeten bestuderen. Studenten moeten de samenvattingen uiteraard wel kritisch vergelijken met de inhoud van het artikel.

Tenslotte ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen leertechnologie en didactiek. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.

Hier vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *