Website Open Universiteit over digitale didactiek (en gratis webinars digitale didactiek) #connectuniversitiesNL

Onderwijsinstellingen zijn in verband met de Corona-crisis druk bezig met online onderwijs. De Open Universiteit heeft daarom vandaag een website gelanceerd met richtlijnen en adviezen voor docenten over digitale didactiek. Verder bieden verschillende medewerkers van de Open Universiteit live virtuele colleges aan over digitale didactiek. Vandaag, 17 maart 2020, vindt om 19 uur het eerste college plaats. Vragen stellen tijdens de colleges is mogelijk en achteraf kunnen ze worden teruggekeken. Ik werk mee aan beide initiatieven.

De Open Universiteit (OU) wil graag docenten van andere onderwijsinstellingen helpen bij het online brengen van hun onderwijs tijdens de Coronacrisis. Daartoe lanceert zij de webpagina www.ou.nl/ddguide over online didactiek. De website is nog in opbouw. Veel kennis die de OU heeft op het gebied van online onderwijs, zal daar bijeen gebracht worden. Denk aan (wetenschappelijk onderbouwde) adviezen voor docenten van allerlei onderwijsniveaus die hun onderwijs online willen brengen, maar vooral praktische tips & tricks. Ik heb bijvoorbeeld het deel over online samenwerken voor mijn rekening genomen.

Live online colleges

In de serie online colleges geven OU-medewerkers een toelichting op diverse onderwerpen en kunnen docenten en andere geïnteresseerden vragen stellen. De opnames kunnen achteraf ook worden teruggekeken via de webpage www.ou.nl/ddguide.

Start live colleges 17 maart

Het eerste live online college vindt plaats op 17 maart 2020 van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp is activerend online onderwijs waarbij centraal staat hoe je de aandacht online kunt vasthouden. De sessies zijn het best te volgen via de browsers Chrome en Firefox. Voor het optimaal volgen van de sessies wordt gebruik van een headset of oortjes geadviseerd.

Onderwijsexperts

Het online college van 17 maart 2020 wordt verzorgd door onderwijsexperts dr. Gino Camp en Tamara van Driel.

  • Gino Camp is onderwijskundige bij de OU en onderzoeker op het terrein van effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs.
  • Tamara van Driel is onderwijskundige bij de OU en houdt zich voornamelijk bezig met docentprofessionalisering en de didactische ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van cursussen voor de faculteit Rechtswetenschappen van de OU.

Moderatoren bij elke virtuele klas zijn dr. Marjan Nijkamp, universitair docent Gezondheidspsychologie, en drs. Iwan Wopereis, onderwijskundige bij het Expertisecentrum onderwijs (ECO) van de OU.

Geplande volgende online colleges

  • Op 18 maart 2020 van 19.00 – 20.00 uur: Digitaal lesmateriaal maken, door dr. Eric Kluijfhout, hoofd advisering, training en productie bij het ECO van de OU, en drs. Willeke Kerstjens, onderwijskundige bij ECO.
  • Op 19 maart 2020 van 19.00 – 20.00 uur: Begeleiden in online omgevingen, door mij en drs. Iwan Wopereis, als onderwijskundige verbonden aan ECO.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: