Weinig bekend over de effectiviteit van webinars

Morgenavond verzorg ik in het kader van de postbachelor opleiding e-learning van Avans + een webinar over activerende didactiek. Daarom was ik erg geïnteresseerd in het artikel ‘Do webinars work’ van Henry Kronk.

Kronk vat hierin een studie samen van twee onderzoekers van de Duitse Technische Hochschule Deggendorf. Zij hebben een meta-studie uitgevoerd op basis van bestaand onderzoek naar webinars. Daarbij hebben zij gekeken naar de effecten van webinars, asynchroon online leren en face-to-face leren op leerresultaten en tevredenheid. Zij hebben ook gekeken naar Kirkpatrick’s veronderstelling dat er een verband is tussen leerresultaten en tevredenheid.

Nou ja, meta-studie. Slechts vijf artikelen bleken te voldoen aan de selectiecriteria van de onderzoekers. Deze artikelen doen wel uitspraken over leerresultaten en tevredenheid van deelnemers aan webinar, in vergelijking met asynchroon online leren en face-to-face leren.

Een paar bevindingen:

  • De analyse laat kleine verschillen zien wat betreft de leerresultaten en de tevredenheid tussen de drie modaliteiten (webinar, asynchroon online, face-to-face). De verschillen zijn statistisch gezien bijna niet significant.
  • Face-to-face instructie is ongeveer net zo effectief als webinars, terwijl de online asynchrone instructie iets minder effectief blijkt te zijn.
  • De onderzoekers concluderen dat je de drie ‘modaliteiten’ gerust in kunt zetten, zonder je veel zorgen te maken over de negatieve gevolgen voor leerresultaten en tevredenheid. Als je goede redenen hebt om face-to-face-leren, asynchroon leren of webinars in te zetten, dan kun je dat gerust doen.
  • Webinars hebben de potentie om bruikbare manieren van leren te zijn. Er zal echter meer onderzoek gedaan moeten worden, ook naar verschillende vormen van webinars.
  • Er is geen ondersteuning voor Kirkpatrick’s veronderstelling at er een verband is tussen leerresultaten en tevredenheid, in de context van webinars, asynchroon online leren en face-to-face leren.

Een belangrijke kanttekening: de onderzoeken hadden betrekking op kleine groepen studenten. Deze webinars hadden ook meestal betrekking op het medisch domein.

Verder moet je je realiseren dat het heel complex is om de modaliteiten webinar, asynchroon online, face-to-face met elkaar te vergelijken. De leerinhouden, didactische concepten, kwaliteit van docenten enzovoorts van deze drie manieren van opleiden kunnen zeer sterk verschillen. Kijk vooral ook hoe je deze modaliteiten zo effectief, efficiënt en aantrekkelijk mogelijk kunt vormgeven.

Daarnaast is het van groot belang om ook naar andere redenen te kijken als je kiest voor een webinar, asynchroon online leren, of face-to-face leren. Asynchroon online leren is het meest flexibel als het gaat om deelnemen. Maar het doet ook het meeste een beroep op zelfregulering. Bovendien kun je als docent niet onmiddellijk feedback geven. Bij face-to-face leren ervaren lerenden het minste een cognitieve en psychologische afstand. Tegelijkertijd zijn lerenden hier de meeste tijd aan kwijt, voordat zij deel kunnen nemen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: