Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de succesvolle invoering van blended learning?

Hadewych Delbaere van de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) doet in de meest recente editie van OnderwijsInnovatie verslag van haar studie naar welke voorwaarden nodig zijn om blended learning strategisch en duurzaam uit te bouwen.

Zij schrijft dat blended learning vaak wordt geïnitieerd door individuele docenten. Zij hebben verschillende redenen om met blended learning aan de slag te gaan. Haar werkgever heeft besloten individuele initiatieven te stroomlijnen en meer strategisch toe te passen.

In haar bijdrage gaat zij in op eigenschappen van blended learning bij de UCLL en de doelstellingen van haar onderzoek. Bij de resultaten werkt zij de randvoorwaarden verder uit. Daarbij maakt zij een onderscheid in drie niveaus:

 1. Opleidingsonderdeel
 2. Opleiding en studiegebied
 3. Hogeschool

De randvoorwaarden vallen uiteen in een aantal factoren:

 • Didactische kwaliteit van het blended opleidingsonderdeel (kwaliteitsbeleid). Op het niveau van het opleidingsonderdeel wordt de keuze voor de blended aanpak bijvoorbeeld voor studenten gemotiveerd.
 • Technologische en didactische opleiding en ondersteuning van lectoren (professionalisering). Op opleidings/studiegebiedniveau kunnen docenten terecht bij onderwijstechnologen en -ondersteuners in het eigen studiegebied (laagdrempelig). Ondersteuners hebben zelf leservaring. Op het niveau van de hogeschool is er een “ruim professionnaliseringsaanbod” op het gebied van blended learning.
 • Personeelsbeleid. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding waarderen bijvoorbeeld docenten die blended learning ontwikkelen. Verder worden er meer in detail -en op het niveau van de hogeschool- onder andere specifieke afspraken gemaakt over ontwikkel- en begeleidingstijd.
 • Strategisch aan blended learning werken. Zo bepaalt elke opleiding met behulp van een curriculumscan voor welke onderdelen van de opleiding een blended aanpak in het bijzonder interessant is. Op hogeschoolniveau bepalen ‘ICT-verantwoordelijken’ welke leertechnologieën worden aangeboden, gepromoot en ondersteund.
 • Heldere leerlijnen waaronder de leerlijn zelfregie (programma). Docenten letten bijvoorbeeld op de werkhouding van elke student.
 • Infrastructuur. Hierbij zijn randvoorwaarden op instellingsniveau geformuleerd. Zoals de aanwezigheid van een opname studio op elke campus.
 • Duiding voor lectoren en studenten (communicatie en bewustmaking). Docenten benadrukken richting studenten waarom voor een blended onderwijsaanpak is gekozen en wat de verantwoordelijkheid is van studenten zelf.

Een paar opmerkingen:

 • Er is goed nagedacht over randvoorwaarden op elk niveau. Er zijn ook duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van wat je op welk niveau doet. Ik herken ook de clusters van factoren uit mijn implementatiemodel. Volgens mij biedt de uitwerking van de randvoorwaarden voldoende stof tot discussie binnen andere onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld ook op mbo-niveau).
 • Over verschillende keuzes kun je discussiëren. Zo vind ik de randvoorwaarde met betrekking tot kwaliteitsbeleid op hogeschoolniveau vaag (“heeft oog voor”). Docenten lijken ook weinig autonomie te hebben in het maken van keuzes met betrekking tot leertechnologie. Ik lees bijvoorbeeld ook niet dat professionalisering en ontwikkeling van blended learning integraal worden aangepakt. Het maken van specifieke afspraken over tijdsbesteding kan ook star werken.
 • De randvoorwaarden zeggen nog niets over welk didactisch model voor blended learning wordt toegepast.
 • De randvoorwaarden zijn vooral geformuleerd op basis van gesprekken met docenten en studenten. Dit zijn niet de enige belanghebbenden bij blended learning. Bovendien hebben deze groepen niet altijd voldoende zicht op de realiseerbaarheid van bepaalde randvoorwaarden.
 • Ik lees niets over in welke mate deze randvoorwaarden bij UCLL in de praktijk zijn uitgewerkt. De randvoorwaarden stralen veel ambitie uit, op alle drie de niveaus. Ik kan me voorstellen dat de hogeschool, de opleidingen en de opleidingsonderdelen hier naar toe moeten groeien.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.