Werkbare strategieën voor het integreren van AI in de klas

Volgens dr. Mustafa Akben kun je als onderwijsinstelling AI het beste integreren in het onderwijs. Hij verwacht dat AI onderwijs op korte termijn kan verbeteren, en op langere termijn kan transformeren. Akben heeft ook onderzoek gedaan naar de impact van generatieve AI op creativiteit.

 image of a student collaborating with a generative AI-tool to generate creative ideas.
DALL-E: image of a student collaborating with a generative AI-tool to generate creative ideas.

Mustafa Akben komt aan het woord in de bijdrage Actionable strategies for integrating AI into the classroom. Daarin valt te lezen dat uit een recente enquête van BestColleges blijkt dat slechts 53% van de studenten opdrachten krijgt waarbij ze AI moeten gebruiken. Een mogelijke verklaring is de nog steeds relatieve onbekendheid van docenten met AI in het onderwijs, meent de auteur.

Dat verandert als je dr. Mustafa Akben van Elon University mag geloven. Hij is een enthousiaste pleitbezorger van AI-geletterdheid en van het gebruik van AI-tools voor leren, opleiden en onderwijs. Akben gelooft dat het integreren van AI in het onderwijs een revolutie kan teweegbrengen en studenten beter kan voorbereiden op de moderne arbeidsmarkt. In zijn onderwijs stimuleert hij studenten om na te denken over drie mogelijke gevolgen van AI voor de toekomst van werk: vervanging, aanvulling en transformatie. Hij prikkelt studenten om situaties te evalueren

  • waarin AI menselijk werk kan vervangen, zoals bij het automatiseren van repetitieve taken;
  • waar AI menselijk werk kan aanvullen, bijvoorbeeld door generatieve tools te gebruiken om schrijven te ondersteunen en de toegankelijkheid te verbeteren;
  • waar AI werk kan transformeren door meer creativiteit te bevorderen.

Volgens Akben zal AI in de nabije toekomst de menselijke intelligentie op de werkplek niet overtreffen, maar waarschijnlijk het werk aanvullen en verbeteren. Hij dringt er bij zijn studenten op aan om vaardigheden te ontwikkelen die hen beschermen tegen een toekomst waarin bepaalde banen mogelijk worden geautomatiseerd. Door zich te richten op unieke menselijke capaciteiten zoals kritisch denken, creativiteit, emotionele intelligentie en ethisch oordeel, kunnen studenten hun loopbanen volgens Akben toekomstbestendig maken. Daarnaast is het volgens hem belangrijk om met AI samen te werken, waarbij studenten hun eigen vaardigheden verbeteren en leren om problemen op een andere manier aan te pakken.

Akben doet ook onderzoek naar de gevolgen van generatieve AI op menselijke cognitie, specifiek op creativiteit. In een recente studie liet hij studenten ideeën genereren onder drie condities: zelfstandig werken, inspiratie opdoen via Google of via AI. De resultaten lieten zien dat studenten die AI gebruikten, de meest interessante ideeën genereerden. Verder bleek dat, toen deze studenten zonder AI-ondersteuning ideeën gingen genereren, hun creativiteit die van de andere groepen overtrof. Dit duidt erop dat interactie met AI een blijvende impact had op de creatieve processen van de studenten.

Akben merkt in deze bijdrage op dat generatieve AI van nature inzichten uit meerdere disciplines haalt, waaronder wiskunde, filosofie, taalkunde en neurowetenschappen. Om het volledige potentieel van AI op de campus te ontsluiten, zouden alle academische disciplines dan ook betrokken moeten worden bij het gebruik van AI. Zijn eigen universiteit doet dat met behulp van een AI-taskforce die bestaat uit een diverse groep docenten en studenten uit verschillende disciplines die zich buigen over de adoptie van AI en over de aanpak van uitdagingen.

Ten slotte adviseert Akben een proactieve benadering die een verbod op het gebruik van AI-technologie door studenten vermijdt. Docenten zouden deze technologieën het beste in het onderwijs integreren, bijvoorbeeld door opdrachten te ontwerpen waarbij studenten AI-tools moeten gebruiken en vervolgens kritisch het resultaat evalueren. Door AI-geletterdheid te bevorderen in combinatie met unieke menselijke vaardigheden, bereiden docenten studenten voor op een toekomst waarin samenwerking met AI volgens Akben waarschijnlijk de norm wordt.

Helaas bevat deze bijdrage niet meer concrete voorbeelden van generatieve AI geïntegreerd in het onderwijs. Ik kwam gisteren wel terecht bij een initiatief van de nationale bibliotheek van Singapore waarin ChatGPT wordt gebruikt om games over klassieke boeken te spelen. Een leuke educatieve toepassing om de interesse in deze klassiekers te wekken.

Verder ben ik wat allergisch voor grote woorden als ‘revolutie’ en ’transformatie’ als gevolg van technologie. Wel geloof ik sterk in de samenwerking tussen mens en AI. Digitale geletterd zijn is daarvoor van wezenlijk belang.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *