Workshop als onderdeel van ontwikkeling visiedocument

Vandaag heb ik bij SVO een workshop verzorgd in het kader van een opdracht om te komen tot een visiedocument rond onderwijsinnovatie en ICT. In deze blogpost ga ik in op de aanpak van deze sessie.

Op 8 maart 2019 schreef ik dat ik was gestart met deze opdracht. SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. Zij verzorgen mbo-onderwijs (BBL en BOL) op een groot aantal locaties in Nederland.

Het visiedocument zal de huidige situatie ten aanzien van ICT in het onderwijs beschrijven, plus relevante ontwikkelen in de context van SVO (inclusief ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs), lange termijn doelen (te bereiken binnen een jaar of vijf) en één of meer te realiseren modellen voor blended learning. Daarnaast wordt het eerste plateau meer concreet uitgewerkt (te ondernemen acties).

Tijdens de workshop heb ik vandaag met een groep belanghebbenden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • We hebben de verbeterpunten uit de huidige situatie, die via interviews zijn geïnventariseerd, besproken. Zijn deze herkenbaar? Hoe belangrijk zijn die verbeterpunten?
  • Vervolgens zijn we ingegaan op welke doelen SVO kan helpen realiseren met ICT. Doelen zijn redenen voor wat je uiteindelijk doet. Doelen beïnvloeden ook de wijze waarop je welke leertechnologie inzet. Stel, je vindt tijd- en plaatsonafhankelijk leren belangrijk, dan hoef je je niet te focussen op webinars. Welke doelen zijn belangrijk en haalbaar, gezien de scope waarin je doelen wilt realiseren? De doelen hebben te maken met de kwaliteit van onderwijs, met het aanpassen van de onderwijsinhoud, met het versterken van de relatie met studenten, met het mogelijk maken van een leven lang leren, met het faciliteren van flexibilisering (hetgeen eigenlijk een middel is) en met het verbeteren van diverse aspecten rond efficiëntie.
  • Ik heb daarna een aantal trends op het gebied van technology enhanced learning gepresenteerd (zoals virtual reality, performance support en kunstmatige intelligentie).
  • Vervolgens hebben we gekeken welke trends -ook gegeven de doelen- de komende jaren van betekenis zijn voor SVO.
  • We zijn tenslotte kort ingegaan op de betekenis van de strategische agenda digitalisering mbo. Het SVO maakt ook deel uit van het mbo.

Voor een aantal activiteiten heb ik Mentimeter gebruikt. Mentimeter stelt je in staat 2×2 matrix te gebruiken waarbij deelnemers items op twee dimensies kunnen scoren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: