Workshop Generatieve AI en criminologie-onderwijs

Gisteren heb ik bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden een workshop verzorgd over de rol van generatieve AI in hun onderwijs. Ik ben onder meer ingegaan op de rol van generatieve AI bij het schrijven van een scriptie. Deze blogpost bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de sessie. Deze blogpost sluit af met meer dan zeventig links naar bijdragen over generatieve AI en leren, opleiden en onderwijs.

De sessie bestond uit vijf onderdelen.

1. Wat is Generatieve AI?

Generatieve AI verwijst naar AI-technologieën die nieuwe content kunnen creëren, zoals teksten, afbeeldingen, video’s en meer, op basis van enorme hoeveelheden data. Voorbeelden van generatieve AI-tools zijn ChatGPT, MidJourney, en DALL-E. Deze technologie maakt gebruik van zogenaamde ’transformers’ die worden gebruikt om nieuwe output te genereren op basis van gegeven prompts.

2. Wat betekent Generatieve AI voor het schrijven van een scriptie?

Generatieve AI kan studenten ondersteunen bij het schrijven van een scriptie. Tijdens de workshop bespraken we hoe AI kan helpen bij verschillende aspecten van het scriptieproces, zoals het genereren van ideeën, het maken van outlines, het uitwerken van aantekeningen en het herschrijven van passages. Een belangrijke rol speelt de ‘prompt’ die aan de AI wordt gegeven. Een goede prompt is duidelijk, specifiek, en bevat context zoals de doelgroep en de gewenste output. Laat generatieve AI ook een rol spelen. Bijvoorbeeld, een student die de scriptie over ‘gerede twijfel’ wil schrijven, kan AI gebruiken om tien ideeën te genereren voor het scriptieonderwerp, elk met een korte toelichting. Hoewel AI niet perfect is, kan het helpen bij repetitieve taken zoals spellingcontrole en het omzetten van bronnen in APA-stijl. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je generatieve AI de scriptie laat schrijven. Bij een beoordelingsgesprek over de scriptie val je dan snel door de mand.

3. Wanneer is ondersteuning door generatieve AI acceptabel?

Het is belangrijk om richtlijnen af te spreken over wanneer het gebruik van generatieve AI voor studeren acceptabel is. Daarbij ben ik onder meer ingegaan op niveaus van opdrachten.

4. AI als collega: vier typen taken

We zijn ook ingegaan op de rol van AI als een soort ‘collega’. AI kan verschillende taken ondersteunen, zoals:

 • Taalgerelateerde taken zoals het beantwoorden van e-mails, samenvatten van onderzoeken, en het schrijven van essays en artikelen.
 • Data-analyse en patroonherkenning zoals het analyseren van Excel bestanden met cursusevaluaties.
 • Interactie met gebruikers zoals het geven van definities, feedback geven, en adviesgesprekken voeren. Gebruik voor het beantwoorden van vragen of het geven van definities echter eerder zoekmachines of Wikipedia omdat dit minder energie kost.
 • Creatieve taken zoals het maken van illustraties en video’s, op basis van tekst.

5. Generatieve AI binnen het onderwijs gebruiken

Tijdens de sessie werden erg veel vragen gesteld en discussiepunten naar voren gebracht. Bijvoorbeeld over het feit dat een expert in staat is om output te checken, maar een beginner nauwelijks. Dat betekent dat je over een gedegen basiskennis moet beschikken om generatieve AI effectief te gebruiken. Dankzij de uitgebreide interactie ben ik maar kort in kunnen gaan op het gebruik van generatieve AI bij het faciliteren van didactische principes. Generatieve AI kan immers helpen bij het geven van gestructureerde en uitdagende instructies, het activeren van voorkennis, en het creëren van activerende werkvormen. Voorbeelden hiervan zijn het maken van advance organizers, het opstellen van samenvattingen en het ontwikkelen van meerkeuzevragen voor toetsen.

Hieronder vind je mijn slides:

Andere bronnen over generatieve AI

  1. Apple and OpenAI Announce Partnership at WWDC
  2. Best AI Chatbots for 2024
  3. Framework AI: hoe gebruiken we AI binnen de HAN?
  4. Apple Meldt Zich in AI-Race met Grote Update voor Spraakassistent Siri
  5. What Apple’s AI Tells Us About Experimental Technologies
  6. WWDC: Apple AI News and Features for iOS 18 and macOS 15
  7. AI in het Onderwijs: Zo Weeg Je Verschillende Waarden
  8. Een Kijkje in de GenAI Keuken van Achmea
  9. Handreiking AI voor Scholen
  10. Debate: AI and Climate Change
  11. Unlock generative AI safely and responsibly—classroom toolkit
  12. Is your school behind on AI? If so, there are practical steps you can take for the next 12 months
  13. AI in education is a public problem
  14. Teachers as knowmads in the era of AI
  15. Learn to work or work to learn: let students choose
  16. The Language of AI Governance
  17. OpenAI Introduces ChatGPT Edu, Revolutionizing Higher Educationn
  18. My Last Five Years of Work
  19. New ChatGPT Version Aiming at Higher Ed
  20. Global Gen AI Community Calls for Open Source AGI
  21. OpenAI Offers a Peek Inside the Guts of ChatGPT
  22. OpenAI researcher: AGI coming by 2027
  23. What is generative AI?
  24. Generative AI for Beginners
  25. Can I Use A.I. to Grade My Students’ Papers? Kwame Anthony Appiah
  26. Latest AI Announcements Mean Another Big Adjustment for Educators
  27. AI Can’t Read: Why Pay Attention to Its Feedback on Writing?
  28. Schrijfkwaliteit Meten Kan Niet Meer: Hoe AI Onze Universiteiten Verandert
  29. AI Chatbot Friends: What Characters Teens Are Befriending
  30. Framework Gebruik AI Binnen de HAN (Juni 2024)
  31. Doing Stuff with AI: An Opinionated Midyear Review
  32. How and When Might the Great AI Job Replacement Take Place?
  33. ASU Faculty Create AI-Powered Buddy to Help Online Students Learn
  34. GenAI Handbook
  35. Designing AI-Enhanced Assignments for Deeper Learning
  36. AI Policy 101: A Framework
  37. An Early Look at ChatGPT-5: Advances, Competitors, and What to Expect
  38. ChatGPT Is Coming for Higher Education, Says OpenAI
  39. AI products like ChatGPT much hyped but not much used, study says
  40. Some Big AI Problems: The Eliza Effect and More
  41. Mag Meta Haar AI Trainen op Alle Content op Facebook?
  42. With AI, We Are in the Most Interesting Times
  43. Gen AI and the Future of Work
  44. Postcreation: The New World AI Is Not a Threat
  45. 4 AI Tools I Actually Use as an Educator
  46. Any Sufficiently Advanced Technology Is Indistinguishable from Magic
  47. Kritiek op GPT’s 1: Wat Gebeurt er met de Data en Is Dit een Probleem?
  48. AI Literacy Lessons
  49. AI Tools for Teachers Are Getting More Robust
  50. The risks of AI in Science
  51. AI is making economists rethink the story of automation
  52. The AI Power User Has Arrived
  53. Google’s LearnLM Tutor: The future of Education?
  54. Superhuman AI Is Not What You Think
  55. Digitising HigherEd needs to meet the needs of the people universities serve
  56. Welcome to the age of virtual AI tutors
  57. AI-enhanced Instructional Design
  58. Use AI to get students thinking critically
  59. Talking to students about AI
  60. How Pedagogy Can Catch Up to AI
  61. Using AI Tools for Lesson Planning
  62. The Importance of AI Acceptance in Education
  63. Machine Learning, AI, and the Future of Education
  64. Artificial Intelligence and Education: A Reading List
  65. The Alchemy of Prompt Engineering and Generative AI
  66. Detect AI Writing without using technology
  67. The Plagiarism Factory: Copy, Paste, Forget?
  68. New tool empowers users to fight online misinformation
  69. Hidden risk of AI: losing the skills to choose for ourselves
  70. A Deep Dive into Advanced Curation Techniques
  71. Enterprise use of AI skyrocketed 600 percent
  72. AI and Jobs: The good and bad news
  73. Democratization of AI: Dangers Business Must Confront

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *