Zes van de grootste mythes over online leren

Wat zijn volgens FutureLearn de grootste mythes en misvattingen over online leren? Je vindt ze hieronder, inclusief mijn commentaar.

  1. hybride werkenJe krijgt geen goede kwalificatie of accreditatie. Online leren kan volgens FutureLearn een breed scala aan kwalificaties omvatten, van beroepsmatige/praktische tot meer academische kwalificaties op verschillende niveaus. Mijn opmerking: dat is inderdaad zo. Een aantal praktische vaardigheden zul je echter vooral in de praktijk ontwikkelen.
  2. Je studeert altijd alleen. Volgens FutureLearn kunnen lerenden binnen veel online cursussen met elkaar chatten over inhoud en opzet van de online cursus, en tips en advies uitwisselen. Als je studeert voor een online diploma, dan kun je vaak ook naar de campus om mensen te ontmoeten en gebruik te maken van faciliteiten, zoals een bibliotheek. Mijn opmerking: je kunt uiteraard ook live online sessies gebruiken, en asynchroon en synchroon online leren met elkaar combineren. Verder kun je ook samenwerkend leren toepassen en interacties met andere lerenden en docenten expliciet integreren binnen het ontwerp.
  3. Het is altijd erg duur. Soms kan het volgen van een online cursus volgens FutureLearn erg duur zijn. Hoewel ze over het algemeen nog steeds veel goedkoper zijn dan het behalen van een regulier diploma. Mijn opmerking: de kosten voor deelname verschillen vaak sterk. Daarnaast spelen uiteraard andere kosten, dan kosten van deelname, een rol (reiskosten, verblijfskosten, stookkosten, enzovoorts).
  4. Je krijgt geen ondersteuning van deskundige docenten. Online cursussen bieden volgens FutureLearn nog steeds ondersteuning van docenten. Je kunt vaak bij docenten, tutoren en ondersteuners terecht voor vragen en hulp over de inhoud van de cursus, het online leren zelf, administratieve zaken, etcetera. Docenten/tutoren reageren vaak op opmerkingen, bijdragen, ingeleverde opdrachten en maken kleine updates van de cursusinhoud. Mijn opmerking: de mate van ondersteuning varieert sterk. Dit is onder meer afhankelijk van de prijs van een cursus (bij goedkope cursussen kun je vaak weinig service en support verwachten) en van de student-docent ratio (hoe meer lerenden deelnemen des te minder persoonlijke ondersteuning gegeven kan worden).
  5. Het is gemakkelijker en minder veeleisend dan fysiek leren. Online cursussen worden vaak ontworpen en ontwikkeld door erkende onderwijsdeskundigen. Zij leggen de lat niet lager. Daarnaast stelt online eisen specifieke eisen aan lerenden (je beter kunnen focussen, gemotiveerd zijn om zelfstandig te kunnen werken, je eigen leren kunnen reguleren).  Mijn opmerking: online leren wordt door lerenden inderdaad vaak als meer complex ervaren omdat deze manier van leren specifieke eisen aan lerenden stelt. Lerenden stoppen mede daarom eerder voortijdig met online leren dan met fysiek leren.
  6. Je zult geen indruk maken op werkgevers of een nieuwe baan vinden. Online behaalde kwalificaties zijn gelijkwaardig aan fysiek behaalde kwalificaties. FutureLearn heeft hier onderzoek naar gedaan. Eenentachtig procent van de respondenten die sinds het begin van de pandemie van carrière was veranderd, gaf aan dat een online cursus hen had geholpen bij hun overstap. Vijfenzeventig procent van de leidinggevenden, die werknemers werven, blijkt te vertrouwen op online trainingstools en cursussen om hun eigen werk uit te voeren. Vierenveertig procent van deze laatste doelgroep vindt online onderwijs zeer waardevol voor het sollicitatieproces.

Ik heb vaker aandacht besteed aan mythes over online leren (onder andere hier en hier). Verschillende artikelen over dit onderwerp richten zich vaak op een gebrek aan maatschappelijke erkenning, een gebrekkige kwaliteit (o.a. vanwege een verondersteld gebrek aan interactie en ondersteuning) en een gebrekkige effectiviteit.

Niet alles wat je wilt leren, kun je online leren. Maar er is meer mogelijk dan je denkt. Niet iedereen vindt online leren echter een plezierige manier van leren, of beschikt niet altijd over de juiste bekwaamheden om online te leren (digitale geletterdheid, zelfregulering).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *