Zijn dit de twee belangrijkste succesfactoren bij online leren?

Op basis van zijn ervaringen met online leren, formuleert Al Infande de twee belangrijkste succesfactoren bij online leren: zichtbaarheid en onmiddellijke feedback.

Infande is zelf docent, maar begeleidt ook docenten bij online leren. Volgens de auteur kun je diverse belangrijke principes onderscheiden waarvan docenten zich bewust moeten zijn om succesvol te zijn als online docent. Twee van die principes zijn volgens de auteur het meest belangrijk. Deze principes beïnvloeden volgens hem tevredenheid van lerenden en het voorkomen van uitval.

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid in een online leersituatie is bereikbaarheid. Lerenden moeten volgens Infande weten dat de docent aanwezig is, beschikbaar is en klaar staat om tegemoet te komen aan hun zorgen, behoeften en verzoeken. Hoe kun je zichtbaarheid bevorderen?

  • Deel je contactgegevens op verschillende plekken in de online cursus en laat weten wanneer je bereikbaar bent tijdens spreekuren.
  • Reageer binnen 24-48 uur op vragen en verzoeken van lerenden. Zorg ervoor dat je minimaal vijf keer per week aanwezig bent in de online leeromgeving.
  • Plaats dagelijks of wekelijks relevante aankondigingen in de online leeromgeving, bijvoorbeeld over opdrachten die die week uitgevoerd moeten worden. Je kunt ook verwijzen naar nieuw verschenen artikelen over het onderwerp van de cursus.
  • Wees aanwezig in het discussieforum. De rol van de docent in het discussieforum is lerenden uit te dagen kritisch en buiten de gebaande paden te denken, en de lerenden in de juiste richting te sturen. Stel Socratische vragen en spreek je waardering uit voor goede bijdragen.

Onmiddellijke feedback

Docenten moeten duidelijk communiceren hoe hun lerenden beoordeeld zullen worden. Lerenden moeten weten wat ze van de cursus en van de docent kunnen verwachten. Een snelle beoordeling toont de lerenden dat de docent om hen geeft. Zij waarderen snelle feedback.

Daarnaast gaat het erom hoe docenten feedback geven. Geef positieve en aanmoedigende feedback. Gebruik commentaar dat interpreterend en beschrijvend is. Benadruk welke onderdelen verbetering behoeven, maar geef ook aan wat de lerende goed heeft gedaan. Dit is volgens Al Infande cruciaal voor het succes van lerenden. Feedback moet substantieel zijn, voorbeelden bevatten, evenals verwijzingen naar aanvullende informatie. Feedback moet bovendien specifiek zijn en duidelijke richtlijnen geven over gebieden die verbetering behoeven.

Volgens de auteur is een andere manier van onmiddellijke feedback geven het opnemen van contact met lerenden die niet aanwezig waren, niet hebben deelgenomen of slecht hebben gepresteerd. Lerenden kunnen daarvoor diverse redenen. Het is belangrijk lerenden te helpen bij het oplossen van eventuele problemen zodat zij weer actief kunnen participeren.

Mijn opmerkingen

Het is heel lastig te bepalen wat nu de belangrijkste succesfactoren bij online leren zijn. Deze twee factoren zijn in elk geval erg belangrijk. Het valt me wel op dat de auteur zich bij onmiddellijke feedback focust op het geven van beoordelingen. Feedback die gericht is op ontwikkeling is echter ook van groot belang. Daarnaast gaat hij sterk uit van individuele feedback, terwijl je ook feedback aan een groep kunt geven. Als je veel lerenden in je online klas hebt, is individuele feedback niet altijd haalbaar. Tenslotte interpreteert Infande ‘feedback’ wel erg breed.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.