Leren van de toekomst (#in)

Dit bericht is oorspronkelijk gepost op de weblog van Dé Onderwijsdagen 2011.  Gelieve ook daar te reageren.

Kun je met behulp van ICT onderwijs flexibeler maken en de kwaliteit verbeteren? Deze vraag stond centraal in een sessie over Leren van de toekomst.

Het Ichtus-college uit Kampen wil meer flexibel onderwijs uitvoeren, waarbij blended learning en talentontwikkeling centraal staan. Aan de hand van Vier in Balans werkt men aan de invoering van ICT in het onderwijs (een elektronische leeromgeving en laptop nemen hier een belangrijke plaats in). Uit een analyse bleek dat er vooral nog aandachtspunten zijn op het gebied van leermaterialen en professionalisering van docenten.

Daarom is men gestart met een experiment waarin dertig ICT-leermiddelen in drie weken tijd door een kleine groep docenten met vmbo-leerlingen zijn toegepast. Tijdens deze sessie is ingegaan op de organisatie van dit project, en zijn ook video's getoond van voorbeelden (denk aan het laten maken van presentaties over een cliffhanger via Glogster).

Guus Wijngaards, e-learning lector bij Hogeschool InHolland, en zijn mensen hebben onderzoek naar dit experiment gedaan.

Het onderzoek richt zich op de perceptie van diverse betrokkenen. De uitkomsten worden nu verwerkt. Toch lichtte Wijngaards een tipje van de sluier op.

  • De ervaringen zijn positief, al zijn docenten over het algemeen wat sceptischer dan het projectmanagement en de directie.
  • Leerlingen zijn ook positief, en vinden de gebruikte technologieën sleurdoorbrekend en motiverend. Leerlingen vonden het ook leerzaam, maar wel soms moeilijk.
  • De ambitie om maatwerk te leveren kwam onvoldoende uit de verf. Eén van de redenen is dat docenten aan het begin van het schooljaar nog weinig zicht hebben op de leerlingen.
  • Leerlingen vinden wel dat zij meer tijd kwijt zijn aan leeractiviteiten met ICT.
  • Gemaakte producten door leerlingen bieden goede stof voor gesprekken binnen de organisatie.
  • Docenten vonden dat zij weinig tijd hadden voor de uitvoering van de projecten.
  • De organisatie van het onderwijs in lesuren van drie kwartier werkt belemmerend voor de uitvoering van dergelijke projecten.

Een interessant experiment waarbij opvalt dat één van de doelen, flexibilisering van het onderwijs, niet gehaald lijkt te zijn. Ook viel op dat verbreding binnen de organisatie nog moet plaats vinden. Tenslotte is perceptieonderzoek natuurlijk een beperkte methodiek als het gaat om het evalueren van experimenten (Guus erkende dat ook; aanvullend onderzoek vindt plaats).

Meer informatie over het project is te vinden via http://www.hetlerenvandetoekomst.nl/

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: