Online masterclass: balanceren tussen formatief en summatief beoordelen

Van 30 januari tot en met 6 februari verzorgt de Open Universiteit een OpenU masterclass over de balans tussen formatief en summatief toetsen. Deze online masterclass wordt verzorgd door dr. Desirée Joosten-ten Brinke.

In het onderwijs wordt veel getoetst. Deze toetsing is meestal summatief -gericht op voldoende/onvoldoende of slagen/zaken- en niet altijd optimaal geïntegreerd in het onderwijs. Het leereffect van deze summatieve toetsen is voor leerlingen en studenten gering.

Door de toetsing goed in het curriculum te integreren levert formatieve toetsing daarentegen waardevolle informatie op die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van leerlingen of studenten.

In deze OpenU masterclass staat de vraag centraal hoe formatief en summatief toetsen efficiënt met elkaar in balans gebracht kunnen worden, zodat het leereffect voor leerlingen en studenten optimaal is. Belangrijke elementen hierbij zijn transparantie over leerdoelen en criteria, feedback, interactie en betrokkenheid.

Deze online masterclass heeft een doorlooptijd van een week, en bestaat uit diverse leeractiviteiten zoals online discussies, opdrachten, het bestuderen van bronnen, een livesessie met een expert en live paperpresentaties.

De kosten voor deze masterclass bedragen 90,00 euro. Afnemers van een zogenaamd leertraject leveren hiervoor negen credits in. Je kunt ook alleen de live sessies volgen. Het volgen van live sessies is gratis (kijken, niet mee chatten). Hiervoor moet je je wel inschrijven. Je moet geregistreerd gebruiker zijn van OpenU om je te kunnen inschrijven.

Deze OpenU masterclass wordt verzorgd door dr. Desirée Joosten-ten Brinke. Zij is werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open Universiteit en lector Eigentijds toetsen en beoordelen bij Fontys lerarenopleiding Tilburg.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: