Met je gedachten afdwalen bij het kijken van een educatieve video hoeft niet slecht te zijn

Recent Duits onderzoek biedt volgens ScienceGuide interessante inzichten in de manier waarop de structuur van educatieve video’s en het daaruit voortkomende afdwalen van gedachten door studenten het leerproces kunnen beïnvloeden.

Here's the image of a student who is watching a video on a laptop and appears to be daydreaming.
DALL-E: Here’s the image of a student who is watching a video on a laptop and appears to be daydreaming.

De onderzoekers hebben het gedrag van kijkers geanalyseerd aan de hand van logbestanden van een groot Duits platform voor online educatieve video’s, genaamd TIBAV. Deze bestanden bevatten informatie over het pauzeren en hervatten van video’s door 359 gebruikers. Ook werden andere data uit onderzoeken gebruikt (naar afdwalende gedachten en naar het herkennen van ‘grenzen’ tussen onderdelen van een video).

De studie keek vooral naar ‘mind wandering’ (afdwalende gedachten) en ‘event segmentation’ (het indelen van een video in duidelijke delen). De onderzoekers stellen dat afdwalende gedachten niet altijd slecht zijn voor het leren. Studenten die zich bewust zijn van hun afdwalende gedachten kunnen vaak de video pauzeren of delen terugkijken die ze gemist hebben. Dit wijst erop dat afdwalen soms een actieve, zelfregulerende handeling kan zijn die het begrip kan verbeteren.

De onderzoekers ontdekten dat afdwalende gedachten vaker voorkwamen bij overgangen tussen verschillende delen van de video. Opmerkelijk was dat studenten hogere leerresultaten rapporteerden als ze zich meer bewust waren van hun afdwalende gedachten. Dit staat haaks op de verwachting dat dergelijke gedachten afleidend en negatief zijn voor het leren.

De studie toonde ook aan dat vermoeidheid bij studenten minder vaak leidde tot afdwalende gedachten dan verwacht.

De opbouw van de educatieve video’s speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van deze effecten. In tegenstelling tot gewone video’s, hebben educatieve video’s vaak een voorspelbaar patroon, waarbij de overgangen tussen onderdelen bewust worden gebruikt voor reflectie of pauzes. Dit ondersteunt de zelfregulatie van studenten door hen ruimte te geven om hun aandacht en mentale capaciteiten te herstellen.

De resultaten benadrukken het belang van het duidelijk markeren van onderdelen binnen educatieve video’s. Deze markeringen helpen studenten om door het leerproces te navigeren, waardoor ze effectiever kunnen omgaan met afdwalende gedachten en hun leerervaring kunnen verbeteren. De onderzoekers suggereren dat in de toekomst adaptieve educatieve video’s zelfs aangepast kunnen worden aan de individuele leerbehoeften van studenten, door de segmenten af te stemmen op persoonlijke behoeften voor een optimale leerervaring.

Mijn opmerkingen

Een interessant onderzoek, al vind ik het jammer dat de onderzoekers alleen zelfrapportage hebben gebruikt om naar leerresultaten te kijken.

Het afdwalen van gedachten wordt vaak gezien als belemmerend voor leren. Concentratie of focus wordt juist gezien als essentieel voor leren (zie bijvoorbeeld deze site over Concentratie). Dit Duits onderzoek laat zien dat afdwalen van gedachten ook ruimte biedt voor reflectie en het verwerken van informatie. We moeten ons uiteraard ook realiseren dat af en toe afdwalen van gedachten iets anders is dan voortdurend afgeleid worden door bijvoorbeeld een smartphone. Ook kun je afdwalen van gedachten ook reguleren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *