Samenwerken leren in groepen vs coöperatief leren in netwerken

Interessante bijdrage van Stephen Downes over groepen, netwerken, samenwerking en coöperatie. Volgens Stephen is samenwerking (collaboration) verbonden met groepen, terwijl coöperatie bij netwerken hoort:


The significant difference is that, in the former (groepen, WR), the individual is subsumed under the whole, and becomes a part of the whole, which is created by conjoining a collection of largely identical members, while in the latter (netwerken, WR), the individual retains his or her individuality, while the whole is an emergent property of the collection of individuals.


Volgens Downes verschillen samenwerking en coöperatie op vier dimensies van elkaar:

  • Autonomie (bij samenwerking is sprake van wederzijdse afhankelijkheid, bij coöperatie niet).
  • Diversiteit (bij samenwerking is men gericht op hetzelfde doel, bij coöperatie verwacht men geen gemeenschappelijkheid).
  • Openheid (een groep is meer gesloten dan een netwerk).
  • Interactiviteit (bij samenwerking is meer sprake van informatie vanuit het centrum naar de periferie, bij coöperatie is meer sprake van gelijkwaardigheid van communicatie en connectiviteit).

Groepen en samenwerking gaan meer uit van 'massa', netwerken en coöperatie van 'organisatie'. Aldus Downes.

Een zinvol onderscheid, hoewel hij op het gebied van 'massa' en 'organisatie' wat mij betreft wat doordraaft. Ik heb een tijd geleden ook een onderscheid gemaakt tussen leren in communities (gemeenschappen, groepen) en leren in netwerken. Ik herken de vier dimensies van Downes wel. Hoewel ik liever spreek van een gemeenschappelijk belang versus een gemeenschappelijke interesse. En wat betreft interactiviteit zou ik liever willen spreken van een verschillende wijze van communiceren.

Downes sluit men zijn onderscheid overigens (onbewust?) aan bij het onderscheid tussen collaboration en cooperation in de literatuur over computer supported collaborative learning. Cooperative learning wordt dikwijls opgevat als een vorm van samenwerken waarbij het werk onder leerlingen of studenten wordt verdeeld en elke lerende verantwoordelijk is voor een deelproduct. Collaborative learning impliceert een wederzijdse betrokkenheid van leerlingen of studenten om een gezamenlijk probleem samen op te lossen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: