Aanpak ontwikkeling ‘blended’ deeltijdonderwijs

Afgelopen maandagavond en vanavond heb ik een bijdrage geleverd aan twee bijeenkomsten over de invoering van blended learning voor de Academie van Deeltijdonderwijs van Avans Hogeschool. We hebben hier onder meer een model voor blended learning toegelicht en een stappenplan voor de ontwikkeling hiervan gepresenteerd. Een en ander is ook bediscussieerd met curriculumontwikkelaars.

Puzzel

foto: Pixabay, mikesween

Ik ben al een hele tijd als adviseur betrokken bij de AvD. De academie heeft op mijn advies gekozen voor een bepaald model voor blended learning dat bestaat uit een integraal geheel van online leren, werkplek leren en face to face leren. Een netwerk van medewerkers van Avans -waar ik als externe deel van uit maak- is bezig dit model verder handen en voeten te geven. Maandagavond en vanavond hebben we eerste resultaten gepresenteerd aan medewerkers die betrokken zijn bij curriculumontwikkeling.

Twee docenten hebben dit model bijvoorbeeld uitgewerkt in Prezi. Tijdens deze avonden heeft één van de docenten de uitwerking gepresenteerd, en is deze uitwerking in subgroepen besproken.

Ik heb een stappenplan gepresenteerd dat gebruikt kan worden tijdens sessies waarin blended learning ontwikkeld wordt. Dit stappenplan bevat een aantal aandachtspunten. Eén van die aandachtspunten is dat je instructie niet persé online hoeft te doen (via kennisclips of webinars). Dat misverstand kom ik te vaak tegen. Twee andere aandachtspunten hebben te maken met de organiseerbaarheid van blended learning en de studeerbaarheid van blended learning.

Vervolgens onderscheiden we een aantal stappen waarbij aandacht voor didactiek en leertechnologieën twee hele belangrijke zijn. Het stappenplan is besproken en van feedback voorzien. Die terugkoppeling ga ik nu verwerken. Tenslotte zijn we ingegaan op de verdere ondersteuning die docenten kunnen krijgen bij ontwikkeling van blended learning.

We hebben het stappenplan voor de Academie voor Deeltijdonderwijs ontwikkeld. Daarom deel ik deze niet integraal hier. Je kunt wel mijn hulpmiddelen voor de ontwikkeling van blended learning gebruiken die bij de realisatie van dit stappenplan zijn ingezet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: