AI geeft impuls aan ‘andere’ manieren van leren

Volgens Markus Bernhardt heeft AI de potentie om de manieren van leren, die we binnen Learning and Development (L&D) toepassen te veranderen. Dat komt mede door de voordelen van AI-coaches die Donald Clark beschrijft.

Afbeelding die een moderne chatbot voorstelt, weergegeven als een geavanceerde, humanoïde robot, die lesgeeft aan een individuele student in een futuristische klaslokaal.
DALL-E: afbeelding die een moderne chatbot voorstelt, weergegeven als een geavanceerde, humanoïde robot, die lesgeeft aan een individuele student in een futuristische klaslokaal.

Bij de opkomst van generatieve AI lag een sterke nadruk op de mogelijkheden van deze technologieën om content te ontwikkelen. Bernhardt signaleert echter een verschuiving in de focus van het creëren van leerinhoud (zoals instructieteksten en toetsvragen) naar andere modaliteiten van leren. In de context van ‘AI-gestuurd leren en trainen’ verwijst ‘modaliteiten’ volgens Bernhardt naar de verschillende methoden en middelen waarmee leerinhoud wordt geleverd en hoe gebruikers ermee interacteren.

Hij stelt onder meer dat chatbots en virtuele tutors leren via conversaties mogelijk maakt. Deze tools gaan verder dan het simpelweg opvragen van databases of het geven van vooraf gescripte antwoorden. Dankzij generatieve AI worden AI-coaches steeds geavanceerder. Zij kunnen deelnemen aan betekenisvolle dialogen en hun reacties aanpassen aan de nuances van menselijke interactie. Vooral met de opkomst van Large Language Models (LLM’s) kunnen deze tools gesproken dialogen voeren, wat het gebruik van toetsenborden overbodig maakt, behalve waar noodzakelijk voor toegankelijkheid.

Donald Clark verwijst in dit verband naar voordelen die deze AI-coaches hebben:

1. Multimodale dialoog
AI-coaches kunnen communiceren via tekst, spraak en avatars. Deze flexibiliteit in communicatievormen maakt AI-coaches toegankelijk en aanpasbaar aan de voorkeur van de gebruiker.

2. Emotieherkenning
Toekomstige versies van AI, zoals ChatGPT4o, zullen emoties in de stem kunnen herkennen. Dit opent de mogelijkheid voor meer genuanceerde gesprekken waarin de AI-coach empathisch kan reageren op de gemoedstoestand van de gebruiker. Ik heb al eerder de vraag gesteld of deze toepassingen niet alleen emoties kunnen herkennen, maar met deze informatie ook iets kunnen doen.

3. Dialoog
Dialoog is essentieel voor coachingsgesprekken en AI-coaches zijn hier goed in. Ze luisteren geduldig en geven nuttige feedback. Bovendien kunnen ze gesprekken automatisch transcriberen en aanbevelingen doen op basis van deze gesprekken. Dit helpt gebruikers met concrete stappen te zetten na afloop van een sessie.

4. Geduld
Een AI-coach is oneindig geduldig en volgens Clark ook empathisch, wat belangrijk is in een ondersteunende rol. Gebruikers hoeven zich nooit zorgen te maken over een ongeduldige of snauwende reactie, wat hen een veilig en geruststellend gevoel geeft.

5. Anonimiteit
De anonimiteit van een AI-coach is een groot voordeel, vooral voor lerenden die zich misschien schamen om hun gevoelens met anderen te delen. Deze anonimiteit maakt het makkelijker om open en eerlijk te zijn over hun gevoelens.

Bernhardt stelt dat de innovatieve benadering van leren via conversaties krachtiger wordt naarmate AI verbetert. Lerenden beschikken dan over een waardevolle persoonlijke tutor en over ondersteuning bij performance. Dit varieert van het beantwoorden van vragen tot het begeleiden bij het begrijpen en toepassen van complexe concepten en het geven van op feedback op maat die aansluit bij individuele sterktes, zwaktes en voortgang. Deze hulpmiddelen zijn 24/7 beschikbaar en hebben idealiter toegang tot eerdere leerprogramma’s en gesprekken van de lerenden.

Een andere toepassing is volgens Bernhardt leren via experimenten met behulp van AI. AI-gestuurde simulaties en interactieve scenario’s herdefiniëren volgens hem de grenzen van digitaal leren. Deze technologieën stellen lerenden in staat zich onder te dompelen in realistische omgevingen waarin ze vaardigheden kunnen oefenen, beslissingen kunnen nemen en de gevolgen van hun acties kunnen zien in een gecontroleerde, maar dynamische setting. Dit hands-on leren helpt niet alleen bij het consolideren van kennis, maar verbetert ook het vermogen van de lerende om vaardigheden toe te passen in echte situaties. Vroeger waren dergelijke simulaties alleen toegankelijk voor degenen met het budget en de tijd om ze te ontwikkelen, maar met AI zijn ze nu breder beschikbaar. Op dit moment kun je overigens vooral rollenspellen met behulp van AI gebruiken.

Een opvallende toepassing van geïntegreerde AI-tools op het gebied van leiderschapstraining is volgens Bernhardt de mogelijkheid om moeilijke, risicovolle gesprekken te simuleren. Door gebruik te maken van een geavanceerde AI-avatar kunnen leidinggevenden complexe interpersoonlijke dynamieken oefenen in diverse uitdagende situaties. Bijvoorbeeld, een leider kan een gesprek voeren met een avatar die een goed presterende medewerker voorstelt die moeite heeft met teamwerk. De simulatie kan de leider begeleiden dankzij  de nuances van het aanpakken van de geïsoleerde manier van werken van de medewerker zonder dat de attitude of productiviteit vermindert.

Verder kun je met behulp van generatieve AI ook gevoelige gesprekken simuleren, bijvoorbeeld gesprekken rond promoties of problemen. Elk scenario is dan ontworpen om de communicatieve vaardigheden, empathie en het vermogen van de leidinggevende om kalm te blijven onder druk te testen. Dankzij AI kunnen interacties sterk gepersonaliseerd worden, zich aanpassen aan de reacties van de leidinggevende en realtime feedback geven. Dit helpt ook bij het opbouwen van zelfvertrouwen in het omgaan met vergelijkbare situaties bij het uitvoeren van de echte functies.

Volgens Bernhardt heeft de integratie van deze AI-technologieën tijdens fysieke sessies ook veel meerwaarde. Door AI-gestuurde avatars in te zetten tijdens leiderschapstrainingen kunnen deelnemers realistische en uitdagende gesprekken voeren waarmee zijn hun vaardigheden in ‘real time’ testen en verbeteren. Deze simulaties worden dan realistische en betekenisvolle ervaringen die echte werkscenario’s weerspiegelen. Op basis van zijn eigen ervaring, stelt Bernhardt dat lerenden aangeven een hoge mate van betrokkenheid te ervaren, evenals veel waardering voor de gedetailleerde feedback van de AI-tool, die hen hielp hun interpersoonlijke vaardigheden te begrijpen en te verbeteren.

Bovendien gaat het gebruik van AI in deze settings verder dan individueel leren. Het gebruik van AI bevordert volgens de auteur een samenwerkingsomgeving waar deelnemers uitkomsten en strategieën kunnen bespreken met hun collega’s, geleid door AI-inzichten. Deze mix van digitale en menselijke interactie verrijkt de leerervaring, waardoor deze niet alleen omvattender maar ook meer gemeenschappelijk wordt.

Markus Bernhardt stelt dat leren via conversaties en leren via experimenten met behulp van AI geen aparte aspecten van eigentijds leren en performance support zijn. Ze vertegenwoordigen volgens hem twee convergerende trajecten die de manier waarop we L&D benaderen, veranderen. Naarmate deze technologieën evolueren, integreren leren via conversaties en leren via experimenten steeds meer. Daardoor ontstaat een naadloze en geavanceerde leerervaring die dialooggebaseerde interactie combineert met hands-on praktische toepassing.

Mijn opmerkingen

De AI-toepassingen die Markus Bernhardt beschrijft, zullen zich in de praktijk nog moeten bewijzen. De technologie is pas zeer recent beschikbaar en nog in ontwikkeling. Kan AI daadwerkelijk omgaan met emoties en flexibel inspelen op wendingen in gesprekken? Is de kwaliteit van de feedback middelmatig of van echt goede kwaliteit? Donald Clark wijst echter op de indrukwekkende ontwikkeling die AI in betrekkelijk korte tijd doormaakt. Er staat ons waarschijnlijk nog heel wat te wachten.. Veel zal daarbij m.i. afhangen van de vraag: zijn er grenzen aan de mate waarin wij mensen geholpen willen door of willen interacteren met AI? Of krijgen we te maken met de “Uncanny Valley” theorie?

Andere bronnen over generatieve AI

 1. ChatGPT’s New 4-O Model: A Free and Open Framework
 2. What OpenAI Did
 3. ChatGPT Voice Mode and GPT-4O Upgrades
 4. 7 Things You Should Know About Generative AI
 5. AIs Can Now Pull Quotes from Articles
 6. OpenAI Model Spec Behavior Rules and Guidelines
 7. Our Students’ Future in an AI World
 8. Open vs Closed Source LLMs: De Impact van Metas Llama 3 op het Onderwijs
 9. Chatbots: Onpartijdig? Integendeel, ze zeggen precies wat mensen willen horen en werken dus polariserend
 10. How Generative AI Expands Curiosity and Understanding
 11. Private Cloud Makes Its Comeback Thanks to AI
 12. OpenAI Unveils Lots of Changes: Two Which May Be Particularly Helpful to Educators
 13. Google AI Education Model LearnLM
 14. AI Binnen het Onderwijs van TU Delft
 15. OpenAI Chief Scientist Ilya Sutskever Leaves
 16. Google Search AI Results Page: Gemini Overview
 17. Chatbots: ChatGPT, New Bing, Google Bard, Conversational AI
 18. De Wetenschap Achter Blended Onderwijs Deel 19: AI in Blended Learning
 19. Apple Announces New Accessibility Features Including Eye-Tracking
 20. Google Gemini AI Workspace: Education, School Privacy, Accessibility, Chromebook
 21. GPT-4O: How to Use It to Teach
 22. 7 Essential Open-Source Generative AI Models Available Today
 23. 11 Barriers to Effective AI Adoption and How to Overcome Them
 24. Microsoft Copilot Will Hear, See, and
 25. College Students Pitted Against ChatGPT Boost
 26. Microsoft Copilot Plus PCs: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung
 27. The Important Difference Between Generative AI and AGI
 28. Google I/O 2024 keynote in 17 minutes
 29. Met iedere versie worden AI-tools beetje menselijker: ‘Spelen met vuur’

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *