AI in onderwijs maturity model

Ruim anderhalf jaar geleden publiceerde het Britse National centre for AI een volwassenheidsmodel voor AI in het onderwijs. En toen kwam generatieve AI op. Daarom hebben de samenstellers een bijgewerkt AI in Education Maturity Model ontwikkeld.


In het nabije verleden moest je volgens co-auteur Michael Webb voor de meeste taken met AI eerst een AI-tool kopen. Generatieve AI heeft dat veranderd door universele AI-tools voor onze dagelijkse taken beschikbaar te stellen. Voor veel toepassingen draait het nu dus veel meer om de bekwaamheden van medewerkers dan om de aanschaf van IT-systemen. Het bijgestelde model houdt hier meer rekening mee.

AI maturity model
Bron: https://nationalcentreforai.jiscinvolve.org/wp/2024/03/08/our-ai-in-education-maturity-model-an-update-for-2024/

Er is volgens de samenstellers overigens nog steeds sprake van vijf fasen (wat volgens mij ook eigen is aan een volwassenheidsmodel):

Approaching and Understanding (benaderen en begrijpen)

In deze fase verkennen onderwijsinstellingen de mogelijkheden en uitdagingen van AI. Dit omvat het begrijpen van de werking van AI, ethische en juridische kwesties, en de bredere maatschappelijke impact van AI, zoals energieverbruik en databeheer. In dit stadium is het belangrijk om de standpunten van de verschillende belanghebbenden te begrijpen. Ten opzichte van het vorige model zijn vooral details veranderd.

Experimenting and Exploring (experimenteren en verkennen)

In deze fase beginnen onderwijsinstellingen met het experimenteren met AI-hulpmiddelen en het ontwikkelen van richtlijnen voor verantwoord gebruik. Dit stadium omvat ook het begrijpen van praktische zaken zoals datagebruik en het verminderen van bias. Het opvallendste verschil ten opzichte van de vorige versie is de verschuiving van het startpunt voor experimenten. In het bijgewerkte model wordt erkend dat instellingen nu waarschijnlijk beginnen met bestaande algemene AI-hulpmiddelen zoals Copilot, in plaats van nieuwe producten aan te schaffen. Daarnaast is de reikwijdte verbreed naar AI-veiligheid, juridische aspecten van AI en ethische kwesties.

Operational (operationeel)

In deze fase hebben onderwijsinstellingen kernprincipes voor AI-gebruik vastgesteld en is AI-geletterdheid een prioriteit geworden. Webb en zijn collega’s signaleren dat zowel algemene als taakspecifieke AI-tools op grote schaal worden toegepast. Dit maakt AI-vaardigheden van groot belang, evenals een systematische aanpak om deze vaardigheden te ontwikkelen. Het grote verschil met de vorige versie is de alomtegenwoordigheid van AI. Tegenwoordig zit AI ingebouwd in zowat alle tools, waardoor alle onderwijsinstellingen nu een aantal richtlijnen en principes moeten hanteren. Omdat alle medewerkers toegang hebben tot AI, is het belangrijk dat ze de vaardigheden bezitten om deze tools veilig, verantwoord en efficiënt te gebruiken. Daar komt bij dat AI in het nabije verleden zich beperkte tot specifieke processen. Nu is het echter geïntegreerd in nagenoeg alle applicaties en processen binnen een onderwijsinstelling. De samenstellers voegen ook de term “taakspecifiek” toe om een onderscheid te maken met AI voor algemene doeleinden, zoals ChatGPT. De focus ligt nu bovendien op de bredere integratie van AI in het dagelijkse werk.

Embedded (ingebed)

In deze fase is AI een standaardonderdeel van alle digitale transformatieprojecten en is er sprake van volwassen datagovernance en van institutionele beleidslijnen op het gebied van AI. De grootste verandering ten aanzien van de vorige versie is de normalisering van AI in projecten. AI wordt niet langer gezien als iets speciaals, maar is standaard onderdeel van digitale transformatieprojecten. Er is dan sprake van een strategie die optimalisatie of transformatie van de organisatie ondersteunt.

Optimised/Transformed (geoptimaliseerd/getransformeerd)

In deze fase onderzoeken onderwijsinstellingen of ze AI kunnen gebruiken voor optimalisatie of transformatie van hun onderwijsaanpak. De focus ligt op het ondersteunen van gepersonaliseerd leren en het automatiseren van de juiste taken om medewerkers meer ruimte te geven voor creatieve taken en menselijke interactie. In vergelijking met de vorige versie ligt de nadruk op de evolutie van het denken ten aanzien van de impact van AI op onderwijs. Daarom hebben de samenstellers de titel van het stadium aangepast. Eerst was alleen sprake van ’transformerend’. De nieuwe titel weerspiegelt de diversiteit in doelstellingen van onderwijsinstellingen. Het gaat in toenemende mate om het ondersteunen van lerenden dankzij AI en het selectief automatiseren van taken.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *