Betekenis sociale media en cloud computing voor leren (#in)

Wat kunnen sociale media en cloud computing in onderlinge samenhang betekenen voor het verbeteren van prestaties binnen organisaties? Die vraag verkennen John Seely Brown en John Hagel III in de al wat oudere blogpost The Power of the Social Cloud.

Where do these two technologies converge? At the unexpected business challenge. At the unfamiliar. At the request not previously seen. Together, they transform the way workers grapple with and resolve the unfamiliar. It is in these challenges that workers develop their talents and engage their interests and that firms discover new opportunities for growth and innovation. Both of these aspects drive sustained performance improvement.


Dankzij cloud computing, schrijven de auteurs, hebben medewerkers flexibele toegang tot bronnen die hen helpen vaak onverwachte vraagstukken te beantwoorden. Onder bronnen verstaan de auteurs ook applicaties, waarbij het niet mogelijk is op zeer korte termijn een beroep te doen op de ICT-afdeling, ten behoeve van installatie en beheer. Deze vraagstukken doen zich vaak voor op zeer specifieke terreinen (niches). Aangezien je snel en zonder veel investeringen gebruik kunt maken van applicaties 'in de wolk', bevordert cloud computing improvisatie en experimenteren. Het laagdrempelig gebruik en -voeg ik toe- de autonomie om zelf te kunnen kiezen welke apllicaties te gebruiken, zijn bovendien goed voor de motivatie van medewerkers. Seely Brown en Hagel III stellen:

By reducing barriers to experimentation, cloud computing fosters a questing disposition among the types of employees who might see opportunity within the unfamiliar. Enabling these motivated employees requires relatively little investment but can lead to a significant payoff for the company.

De auteurs signaleren ook enkele risico's op dit gebied (bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid of wetgeving). Waar zij geen rekening mee houden, is dat je voor het gebruik van een aantal cloud computing oplossingen wel degelijk systeembeheer nodig kunt hebben (denk aan het open stellen van poorten). Ook stellen zij dat de centrale ICT-afdeling kan opereren als catalysator op dit terrein. Dit is wat mij betreft onder meer afhankelijk van de wijze waarop ICT strategisch wordt aangestuurd, en van de competenties van sleutelfiguren binnen de centrale ICT-afdeling.

Sociale media kunnen volgens Seely Brown en Hagel III medewerkers helpen verbindingen met elkaar aan te gaan om onverwachte vraagstukken het hoofd te bieden. Dankzij connecties met tal van mensen van diverse disciplines -via sociale media- kunnen werknemers betrokken worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. Geringe investeringen en inspanningen hebben dan weer grote toegevoegde waarde.
Ook nu geldt dat de centrale ICT-afdeling actief betrokken kan worden bij het managen van mogelijke risico's.

Volgens de auteurs kunnen cloud computing en sociale media gezamenlijk passie bij medewerkers aanwakkeren om vraagstukken aan te pakken. Medewerkers beschikken namelijk op korte termijn over gebruikersvriendelijke apllicaties die hen ondersteunen -samen met anderen- betekenisvolle, nieuwe en uitdagende, vraagstukken aan te pakken. Daardoor kunnen zij zich immers onderscheiden binnen de organisatie.

The combination of questing and connecting dispositions among workers helps to establish a foundation for extreme performance improvement.


Maar komt het vaak voor dat medewerkers in niches van de organisatie geconfronteerd worden met complexe vraagstukken waarbij cloud computing en sociale media kunnen bijdragen aan het oplossen ervan? Die vraag beantwoorden de auteurs in het laatste deel van deze bijdrage."Questing and connecting dispositions" komen het meest voor bij medewerkers die er in slagen hun passie te verbinden met hun werk. Onderzoek leert dat dit maar bij een kwart van de werknemers het geval is.
Het gaat er volgens Seely Brown en Hagel III dan ook vooral om het menselijk potentieel binnen organisaties te 'ontginnen'. Zij concluderen tenslotte:

Ultimately, the convergence of social software and cloud computing may support a more productive orientation to the constant disruption and unexpected change of the business environment. These technologies provide the tools and platforms to extend and deepen questing and connecting dispositions among workers, and in the process, fuel greater passion among the workforce. This indeed will be a key factor in driving sustained extreme performance improvement.


John Seely Brown en John Hagel III benadrukken terecht het belang van cloud computing en sociale media voor leren binnen organisaties. Opvallend is dat zij zij daarbij vooral focussen op niches binnen organisaties. Wat dat betreft zie ik een duidelijke relatie met de opvattingen over ontwrichtende innovaties. Het is echter de vraag of vraagstukken, die een dergelijke aanpak vereisen, als gevolg van technologische en sociaal-economische ontwikkelingen (die bijvoorbeeld iemand als Ken Robinson beknopt maar doeltreffend schetst) niet steeds meer mainstream worden. Als dan voorwaarde is dat het vooral gepassioneerde medewerkers zijn, die op deze manier werken en leren, hebben we daar vooral ook een uitdaging.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.