Binding met lerenden bevorderen bij online leren (juist nu)

We zijn vaak geneigd om bij online leren vooral aandacht te besteden aan de cognitieve ontwikkeling van lerenden. Socialisatie en het bevorderen van binding bij online leren is echter ook van groot belang. Hoe kun je daar nu online aandacht aan besteden, als het niet of maar beperkt mogelijk is elkaar fysiek op te zoeken?

Via hoedoejijdat.hr.nl verzamelt de Hogeschool Rotterdam ervaringen om elkaar te ondersteunen en te inspireren. In deze tijd gaat het daarbij uiteraard vooral om online leren. Daarbij maakt de Hogeschool Rotterdam onder meer gebruik van video’s. In een recente video gaan onder andere Natascha Leenstra, studenten, Fleur Prinsen en Annemiek Grootendorst in gesprek met Bart Lamboo over het bevorderen van binding bij online onderwijs.

Uit deze video haal ik een aantal tips die ik aan wil vullen met mijn eigen inzichten (ik heb over dit onderwerp weleens een presentatie verzorgd). Ik moest hierbij overigens ook denken aan de affectieve en gedragsmatige dimensies van ‘engagement’.

 • Kies voor activiteiten die bij jou passen en bij jouw doelgroep. Bij kinderen zul je meer aandacht moeten schenken aan de persoonlijke relatie, dan bij volwassenen.
 • Plaats korte, motiverende, video’s voor studenten. Waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat je studenten mist. Of waarin je lerenden tips geeft voor online leren.
 • Benadruk het belang van plezier. Het gaat er in elk geval niet alleen om bezig te zijn met studietaken. Niet-taakgebonden communicatie is van groot belang. Gebruik daar ook synchroon, online, communiceren voor. Je moet dat wel meer organiseren, want spontaan ontmoeten is er even niet meer bij.
 • Stel lerenden in staat elkaar te notificeren en elkaar online, live, te ontmoeten. Lerenden zullen daarbij waarschijnlijk vooral WhatsApp gebruiken. Als organisatie zou je daarvoor eigenlijk een alternatief moeten bieden dat voldoet aan de AVG. Binnen een applicatie als MS Teams kunnen lerenden elkaar notificeren en vervolgens online ontmoeten.
 • Betrokkenheid, engagement, is van groot belang voor online binding. Betrokkenheid heeft niet alleen betrekking op de inhoud (zoals het gebruik van realistische en betekenisvolle taken), maar ook op personen. Het gaat om de relatie die je met anderen hebt. Check bijvoorbeeld regelmatig bij lerenden hoe het met hen gaat. Met de studie (o.a. voortgang opdrachten) en met hen persoonlijk. Interne psychosociale factoren (zoals self-efficacy en de houding van lerenden ten aanzien van technologie) en de gezinssituatie (denk aan stimulerende verzorgers, ruimte om rustig te kunnen studeren) spelen nu vermoedelijk een extra grote rol, nu lerenden gedwongen zijn vanuit huis te leren. Bespreek dat, en zoek samen naar verbeterpunten.
 • Gebruik als mentor of studieloopbaanbegeleider een vragenlijst waarin je onder meer vraagt hoe lerenden ervoor zorgen dat zij fit en gefocust blijven. Laat merken dat je de lerenden belangrijk vindt en dat je de vragenlijst belangrijk vindt. Waardeer de antwoorden van de lerenden. Kijk naar wat voor de lerende belangrijk is, kijk vooral naar kansen voor verbeteringen.
 • Formuleer ook leerdoelen die gericht zijn op interactie en samenwerken. We zullen in de toekomst steeds vaker online communiceren en samenwerken.
  Gebruik ook leeractiviteiten die binding bevorderen. Bijvoorbeeld: kies een foto die jou typeert. Deel deze met de anderen. Beschrijf waarom juist deze foto goed bij je past. Reageer vervolgens op de toelichting van een ander. Geef daarbij als docent ook het voorbeeld.
 • Een duidelijke structuur bevordert regelmaat, en ook binding.
 • Feedback kan ook binding bevorderen. Gesproken feedback wordt vaak beter beluisterd, dan dat geschreven feedback wordt gelezen. Je kunt ook feedback geven tijdens live, online, sessies. Verwijs daarbij naar individuele bijdragen. Noem de lerenden dan bij naam. Dat bevordert ook binding.
 • Zorg ervoor dat lerenden weten dat en wanneer je beschikbaar bent voor het beantwoorden van vragen. Geef bijvoorbeeld aan dat je verwacht dat zij op een bepaald tijdstip bezig zijn met een opdracht en dat jij bijvoorbeeld via chat dan vragen kunt beantwoorden over die opdracht.
 • Kies voor een positieve benadering. Pas principes van positive behavior support toe. Deze principes zijn niet alleen relevant voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook voor mbo, hoger onderwijs en onderwijs/opleidingen voor volwassenen. Bijvoorbeeld: je ziet beelden van scholen die tafels een stoelen weghalen uit klaslokalen of die met linten of rode kruisen aangeven waar je niet mag zitten. Op de school van mijn vrouw plakken ze groene vinkjes op tafels waar je wel mag gaan zitten. Zelfde boodschap, maar positief gebracht. Gamification, zoals het toekennen van badges, kun je ook inzetten voor het belonen van positief gedrag.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *