Bloggen en ‘connected learning’

Het artikel Why Blogging Is Key to the Future of Higher Ed laat zien dat je weblogs prima kunt inzetten binnen een activerende didactiek, waarbij studenten leren via interactie.

weblogDe Virginia Commonwealth University (30 duizend studenten) heeft een jaar geleden bloggen als leeractiviteit van studenten geïntroduceerd. Inmiddels zijn er meer dan 7000 blogs en websites gecreëerd. Dit is gedaan vanuit het perspectief van een wenselijke verandering van het curriculum en van de wijze waarop online onderwijs vorm krijgt.

Deze universiteit wil namelijk “connected learning” vormgeven. Weblogs en andere sociale media spelen daarin een belangrijke rol. Studenten worden verplicht om in cursussen te bloggen om over het onderwijs te communiceren met docenten en andere studenten. Verder verwerken zij het geleerde via weblogs.

De weblogs fungeren als e-portfolio waarin de studenten hun werk documenteren. Een voorbeeld is het biologie onderwijs waarin studenten planten bestuderen en hiervan verslag doen via hun weblog (met foto’s).

Drijvende kracht achter dit initiatief is de vice-rector van de universiteit. Hij beschouwt het creëren van netwerken en het leggen van verbindingen tussen disciplines als de kern van het hoger onderwijs. Het gebruik van weblogs en andere sociale media maakt volgens hem netwerken expliciet. Bovendien ontwikkelen studenten hiermee denkvaardigheden van een hogere orde.

De Virginia Commonwealth University gaat de data, die op deze manier verzameld wordt ook analyseren, onder meer om te kijken of studenten meer interacteren.

Bij de introductie van weblogs heeft deze universiteit veel aandacht besteed aan professionalisering van docenten.

Het initiatief is op dit moment zo succesvol dat het boven hun hoofd lijkt uit te groeien. De benodigde ‘resources’ blijven achter bij de behoefte. Het artikel gaat ook in op de belangrijkste belemmering van een dergelijk initiatie. Dat zou de ’mindset’ van veel bestuurders zijn, die online leren vooral beschouwen als een kans om goedkoper onderwijs te realiseren.

Weblogs kunnen inderdaad prima leertechnologieën zijn voor meer verdiepend leren. Een duidelijke inbedding in het curriculum is een ‘must’. Ik heb daar vaker over geschreven. Het mooie van deze bijdrage is dat het laat zien dat deze universiteit weblogs bewust inzet vanuit een bepaalde visie op leren. Het open karakter van weblogs kan het gebruik ervan als e-portfolio overigens belemmeren. Maar dat is ook afhankelijk van de vraag hoe je het e-portfolio wilt inzetten (bijvoorbeeld ook voor reflectie op de persoonlijke ontwikkeling).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *