Blog Archives

Twaalf ePortfolio trends

Trent Batson heeft op basis van interviews een bruikbaar overzichtsartikel geschreven over trends en ontwikkelingen op het gebied van elektronische portfolio’s. Daarbij geeft hij ook aan welke factoren deze trends bevorderen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Opnieuw reflecties over reflecteren (#in)

Enkele dagen geleden heb ik de blogpost “Reflecties over reflecteren” geschreven. Daar is een aantal reacties op gekomen waar ik in deze aparte blogpost op wil reageren. Ik ben namelijk bang dat deze reacties onvoldoende aandacht krijgen. En dat zou niet terecht zijn. Bovendien leiden deze reacties tot aanvullende conclusies.

Lees meer ›

Tags: , ,

Reflecties over reflecteren (#in)

In Students Reflect on Their Own Learning bespreekt Jessie Chuang een aantal bronnen over het belang van reflectie voor student-gecentreerd leren. Zij gaat daarbij o.a. in op de taxonomie van reflectie waarover ik eerder blogde. Zij verwijst ook naar voorbeelden van reflectieve blogs. Enkele conclusies van mijn kant:

  • Weblogs en e-portfolio’s zijn geschikte instrumenten om te reflecteren.

Lees meer ›

Tags: ,

Reflecties evalueren via analyse sociale interacties (#in)

Stimulating reflection through engagement in social relationships is een paper van een aantal OU-collega's van mij.

Kamakshi Rajagopal, Steven Verjans, Jan van Bruggen, en Peter Sloep stellen in dit paper dat reflectie weliswaar belangrijk is voor leren, maar dat dit proces vaak impliciet plaats vindt en daardoor lastig te evalueren is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Evernote als e-portfolio (#in)

Evernote is één van mijn favoriete apps. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat je dit programma ook kunt gebruiken als elektronisch portfolio, tot dat ik Evernote for Intermediate Portfolios van Helen Barrett las. Mede op basis hiervan signaleer ik de volgende kenmerken van Evernote voor e-portfolio doelen:

  • Je kunt Evernote gebruiken op computers,

Lees meer ›

Tags: ,

Heeft het e-portfolio nog bestaansrecht? (#in)

Donald Clark heeft wat los gemaakt met zijn kritische blogpost E-portfolios – 7 reasons why I don’t want my life in a shoebox. Hij stelt onder meer:

Politicians and educators of the ‘control freak variety’ love the idea, but like identity cards, the rest of us seem to be completely indifferent.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Alternatieve beoordelingsmethoden bij online en blended learning (#in)

Cursussen (online of blended) worden in veel gevallen afgesloten met een paper. In Evidence of Learning Online: Assessment Beyond The Paper verkent Judith Boettcher alternatieve beoordelingsstrategieën. Daarbij vindt zij het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van -wat Clay Shirkey omschreef als- "cognitive surplus"

“the shared,

Lees meer ›

Tags: , ,

Risico’s van e-portfolio’s voor beoordelen (#in)

Ilona Buchem vat een Duitstalig paper samen waarin de auteurs drie risico’s van beoordelingsportfolio’s voor het hoger onderwijs beschrijven:

  1. Studenten proberen zich te veel te conformeren aan regels en criteria. Met andere woorden: studenten stellen hun e-portfolio strategisch (‘onderwijskundig wenselijk’?) op. Je ziet dit ook bij andere beoordelingsmethoden terug (ik herinner me een mondeling tentamen,

Lees meer ›

Tags: , ,

Dimensies van een elektronisch portfolio (#in)

Ik ben minder enthousiast over de dimensies van een e-portfolio van Nick Rate dan Helen Barrett is. Het zijn namelijk geen dimensies maar 'typen'. Bovendien hebben de eerste vijf 'dimensies' van Rate hoofdzakelijk met technologie te maken.

Deze blogpost heeft mij echter wel aan het denken gezet.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leren kiezen, kiezen leren (#in)

In Leren kiezen, kiezen leren ordenen Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Annemie Winters dertig jaar onderzoek naar theorieën over studieloopbaanbegeleiding. Zij doen dat vanuit diverse disciplines zoals de cognitieve psychologie, leertheorieën, en de ontwikkelingspsychologie.

Het boek bestaat uit een aantal hoofdstukken. Daarbij behandelen zij de inhoud,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: