Weblog Walter Baets

Mijn oud-collega Harm Weistra wees me op de weblog van Walter Baets. Baets houdt zich bezig met de relatie tussen complexiteitstheorie, kennismanagement, innovatie en leren. Hij is verbonden aan het European Center of Knowledge Management in Marseille en aan de Universiteit van Nijenrode. Baets gebruikt zijn weblog ook als tool

Lees verder

Paper flexibel leren

Op de website http://www.flexibelleren.nl (van de Hogeschool Rotterdam, cluster Verpleegkunde) trof ik een paper aan over flexibel leren. "Doel van dit paper is achtergrondinformatie te verstrekken over het concept flexibel, competentiegericht leren met behulp van ICT zoals dit is toegepast in de lerarenopleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam.Allereerst wordt de

Lees verder

Succesvol veranderen

Momenteel ben ik bezig met een artikel. Ik kreeg de suggestie om het werk van Anton Cozijnsen er bij te nemen. In zijn oratie gaat Cozijnsen o.a. in op slaag- en faalfacoren van veranderingen. Hij haalt onderzoeken aan die aantonen dat de meeste (complexe) veranderprojecten mislukken. Volgens de Twentse hoogleraar

Lees verder

We-learning

Vanochtend kwam ik een artikel tegen met als titel "We-Learning: Social Software and E-Learning". In dit artikel gaat Eva Kaplan-Leiserson in op de ontwikkeling dat binnen e-learning meer aandacht wordt besteed aan het "menselijk element". Zij spreekt van "social software". Dit is software die ondersteuning biedt voor één of meer

Lees verder

Didactische meerwaarde van weblogs

Sinds ik me bezig houd met weblogs, vraag ik me af wat de mogelijke didactische meerwaarde ervan is.Robert-Jan Simons noemt zeven soorten leeractiviteiten waarbij de inzet van ICT een meerwaarde zou kunnen hebben: – Versterking van het leggen van relaties, o.a. contacten met anderen leggen, loskomen van boeken, ‘rustiger’ samen

Lees verder