De hypecycle van ICT in het onderwijs (#in)

De firma Gartner staat bekend om zijn analyses van de impact van ICT, door middel van de hypecycle of emerging technologies. De betreffende rapporten zijn voor veel geld te koop. Van Hype Cycle for Education, 2010 is echter een openbare webbased versie beschikbaar.

Volgens Gartner moeten drie ontwikkelingen er toe bijdragen dat ICT bij kan dragen aan de strategische balans

between IT-enhanced organizational efficiency that is focused on cost containment and innovative, IT-enabled personal productivity that supports an institution's main missions.

Deze ontwikkelingen zijn:

  • De opkomst van cloud computing, waardoor bestaande services op een andere manier worden aangeboden. Dit leidt tot nieuwe vragen van gebruikers, ander gedrag van gebruikers (niet meer lokaal, maar in de cloud opslaan en bewerken), en nieuwe vraagstukken (zoals intellectueel eigendom en privacy). Gartner spreekt in dit verband over industrialisering van ICT.
  • De opkomst en brede verspreiding van persoonlijke productiviteitstools die consumenten zonder tussenkomst van de organisatie, en zonder veel kosten, kunnen gebruiken (vaak via bereikbare mobiele technologie).
  • De toenemende behoefte aan en ontwikkeling van standaarden, op tal van terreinen (zoals uitwisselbaarheid van data uit studentinformatiesystemen of identity en accessmanagement).

Een aantal concrete technologieën ordenen zij onder deze ontwikkelingen (social media valt bijvoorbeeld onder consumerized personal productivity tools ).

Handig is ook de prioriteitenmatrix die Gartner heeft samengesteld. Hierin rubriceren zij technologische ontwikkelingen op twee assen. De eerste as geeft de voordelen/impact voor de organisatie aan (van laag tot transformatief). De tweede as betreft de tijd die het duurt voordat een technologie is geadopteerd.

Tenslotte bevat deze rapportage een beschrijving van verschillende technologische ontwikkelingen, en hun plek op de hype cycle. Verschillende auteurs lichten onder meer toe wat de ontwikkeling is, in welke mate de adoptie zich voltrekt, wat de impact is op de business, wat de marktpenetratie is en wat zij organisaties adviseren te doen. Dit laatste deel is een handig naslagwerk.

Gartner heeft natuurlijk niet altijd de wijsheid in pacht op dit terrein. Toch vind ik Hype Cycle for Education, 2010 al met al een erg nuttige publicatie. Vooral omdat je een kijkje in de keuken krijgt in de analyse van deze toch gerenommeerde organisatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *