De invloed van innovatieve technologie op verschillende sectoren

Er zijn flinke verschillen in de verwachte gevolgen van innovatieve technologieën op verschillende sectoren. Verder hebben bedrijven nog steeds hoge verwachtingen van het onderwijs als het gaat om het bevorderen van innovatie.

social robotPWC heeft onderzoek gedaan naar het innovatieklimaat in Nederland. Men heeft gekeken naar welke acht technologieën volgens respondenten de komende drie tot acht jaar grote invloed zullen hebben op het business model van de eigen organisatie. Ondanks dat de groep respondenten niet groot is (ruim 70 personen waarvan niet duidelijk is uit welke sectoren men afkomstig is), zijn enkele uitkomsten opvallend.

  • Drones, 3D printing, augmented reality en virtual reality scoren behoorlijk laag als het gaat om invloed. Dat is opvallend omdat van met name augmented en virtual reality -of mixed reality- een grote invloed wordt verwacht.
  • Er zijn grote verschillen tussen sectoren. Artificiële intelligentie en met name Internet of Things zullen alle sectoren beïnvloeden.
  • De publieke sector -waar het onderwijs onder valt- zou volgens de respondenten relatief het minste beïnvloed worden door innovatieve technologieën. Robotisering -waar chatbots onder vallen- zou de geringste impact hebben, en Internet of Things de grootste (op de publieke sector, dus).
  • De onderzoekers hebben niet specifiek naar het onderwijs gekeken. Van de vier belangrijkste technologieën verwacht ik dat artificiële intelligentie (o.a. ten behoeve van meer persoonlijke leerpaden) en robots (bijvoorbeeld als het gaat om feedback) meer invloed gaan hebben op het onderwijs dan Internet of Things.
  • Internet of Things (denk aan sensortechnologie) zou verder de grootste invloed hebben op zakelijke dienstverlening en op technologie, media, telecom.
  • Robots zou de grootste invloed hebben op de financiële sector (bijvoorbeeld als het gaat om interacties met klanten). Blockchain technologie blijft daar iets bij achter, ook al zijn de verwachtingen van deze technologie op de financiële sector hoog gespannen.
  • Respondenten geven aan dat het gebruik van innovatieve technologieën binnen hun arbeidsorganisatie achter zal blijven bij het gebruik op de sector als geheel. Volgens de onderzoekers komt dat omdat “niet iedereen ‘first to market’ of een ‘fast follower’ zal zijn”. Ik heb zelf de indruk dat mensen op het gebied van innovatieve technologie vaak denken dat het gras groener is bij de buren.

Verder valt onder meer op dat de respondenten hoge verwachtingen hebben van (beter) onderwijs. Kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor de verbetering van fundamenteel onderzoek, voor het opleiden van toekomstige kenniswerkers en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: