Het belang van vertrouwen voor innovaties, de relatie tussen pedagogische opvattingen en leertechnologie en technologische innovaties met impact voor onderwijs en opleiden

Jan Lepeltak heeft mij ooit de Simon Vestdijk onder de edubloggers genoemd. Niet vanwege de schrijfstijl, maar omdat Vestdijk volgens de dichter Adriaan Roland Holst sneller schreef “dan God kan lezen“. Toch zijn de afgelopen tijd weer meer interessante bijdragen online verschenen dan ik uitgebreid kan bespreken. Deze blogpost bevat daarom een aantal beknopte impressies van zes nuttige artikelen.

Lezen
Foto: kshelton, Pixabay, http://pixabay.com/en/book-open-pages-library-books-92771/

Julian Stodd benadrukt het belang van vertrouwen voor innovatie. Vertrouwen is echter een complex fenomeen dat een belangrijk aspect is van de sociale structuur van een organisatie. Stodd meent dat we sociaal dynamische organisaties nodig hebben:

one that finds it’s strength in it’s diversity, a strength built not on codified power, but on community power, and reputation based authority. And an organisation with trust at it’s heart: broader networks of trust, bonds which cross over formal structure, building a secondary web that transcends it.

Evelien van Limbeek van Zuyd bespreekt een artikel van Jo Tondeur cs over de relatie tussen de pedagogische opvattingen van docenten en het gebruik van technologie in het onderwijs. Zij stelt dat bij het vormgeven van de docentprofessionalisering in relatie tot digitale leeromgevingen er niet alleen aandacht moet worden besteed aan technologische vaardigheden, maar ook aan wat je verstaat onder ‘goed’ onderwijs. Zij kiest daarbij voor een “student-gecentreerde visie” die sterk gebaseerd is op sociaal-constructivistische opvattingen over onderwijs. Zelf probeer ik los te komen van het denken vanuit één onderwijstheoretische stroming. Ik ben vooral geneigd om te kijken naar principes over onderwijs waarover consensus bestaat dat ze ‘werken’. Vervolgens kijk ik naar hoe leertechnologie die principes kan versterken of mogelijk kan maken.

Bright.nl doet verslag van een sessie over augmented reality en eyetracking in het onderwijs die Halszka Jarodzka en Marcus Specht van de Open Universiteit hebben verzorgd. Met eyetracking kun je bestuderen hoe lerenden via een beeldscherm leren. Docenten kunnen met een eyetrackingbril analyseren hoe zij hun aandacht verspreiden over lerenden in de klas verspreiden. Op het gebied van augmented reality wordt volgens Marcus Specht niet alleen gekeken naar het gebruik van een headset waarmee je virtuele objecten in je fysieke omgeving kunt bestuderen. Je kunt ook gebruik maken van audio en het analyseren van fysieke reacties zoals hersenactiviteit en hartslag.

Verleden week heeft het Joint Research Centre van de Europese Commissie een rapport gepubliceerd over de toepassing van BlockChain-technologie in het onderwijs. Willem van Valkenburg heeft een Engelstalige impressie geschreven, Joël de Bruijn een Nederlandse samenvatting van het eerste deel. Joël zal meerdere blogposts aan dit rapport wijden. Het rapport beschrijft onder meer wat blockchain-technologie mogelijk maakt (o.a. je kunt bewijzen dat certificaten kloppen zonder dat je bij de oorspronkelijke maker ervan hoeft na te vragen of dat zo is) en hoe deze technologie binnen de wereld van onderwijs en opleiden gebruikt zal worden (bijvoorbeeld als een paspoort voor een leven lang leren of voor financiering van vouchers). Op korte termijn zal deze technologische ontwikkeling nog geen grote gevolgen hebben. Op langere termijn mogelijk wel.

Jeroen Bottema heeft een uitgebreide impressie geschreven van een workshop tijdens de Onderwijsdagen over adaptief leren. Hierin wordt aandacht besteed aan adaptieve content (inclusief feedback), adaptive assessment en adaptieve volgorde (vier opties). Er worden ook drie varianten in het gebruik van adaptieve leertechnologie beschreven. Deze varianten onderscheiden zich op het gebied van de verhouding docent- en student sturing in het proces.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.