Hoe kun je online de betrokkenheid van lerenden versterken?

Melissa Childs heeft een Virtual Engagement Framework ontwikkeld dat een antwoord wil geven op deze vraag. Dit kader bestaat uit drie componenten met elk drie aspecten. Bij elk aspect horen activiteiten die je online kunt uitvoeren.

Emotionele betrokkenheid

  1. Creëer een sterke leergemeenschap waarin elke lerende zich gewaardeerd voelt. Zorg voor routines en rituelen die teambuilding bevorderen. Geef lerenden elke dag een taak. Bijvoorbeeld een check-in discussie faciliteren. Sociaal-emotionale check-ins aan het begin van een les zijn ook belangrijk. Of geef lerenden de gelegenheid met anderen te delen wat hen interesseert (ruimte voor niet-taakgebonden communicatie).
  2. Ontwikkel sterke individuele relaties. Voer één-op-één gesprekken of gesprekken in kleine groepen, laat lerenden samenwerken, en gebruik hun interesses in de les (bijvoorbeeld door hen te laten werken aan een project naar keuze).
  3. Bevorder een “growth mindset”. Laat lerenden aan uitdagende opdrachten werken, leer hen van kritiek te leren, of geef feedback en waardering met behulp van technologie (bijvoorbeeld via korte videoboodschappen). Nota bene: opvallend dat breed gedragen principes zoals het geven van feedback een plek krijgen binnen concepten die binnen onderwijswetenschap onderwerp van debat zijn.

Gedragsbetrokkenheid

  1. Investeer in het ontwikkelen van groepsnormen. Hoe gaan we met elkaar om tijdens video chats of in breakout rooms? Laat lerenden daarover een overeenkomst tekenen. Ontwikkel ‘visuals’ voor elke norm en gebruik deze om lerenden te herinneren aan deze normen.
  2. Gebruik ‘Restorative Practices’. Daarbij gaat het niet om belonen en straffen, maar om verdiepende discussies die de oorzaak van bepaald gedrag proberen te achterhalen. Reflectie op gedrag hoort hier ook bij.
  3. Werk samen met andere ‘supporters’. Childs noemt daarbij activiteiten om ouders te betrekken bij het onderwijs. Bij oudere lerenden is dit natuurlijk minder relevant.

Cognitieve betrokkenheid

  1. Gebruik authentieke, betekenisvolle leerervaringen. Denk daarbij aan online video’s over realistische vraagstukken, aan online excursies of digitale escape rooms. In feite sluit dit aan op Merrill’s principe Betrek lerenden in het oplossen van realistische taken of problemen (First Principles of Instruction).
  2. Bevorder “higher order thinking“. De auteur verwijst naar naar het werk van Bloom die aangeeft dat lerenden ook moeten analyseren, evalueren en creëren. Verder is het belangrijk om kennis te demonstreren en door lerenden in staat te stellen hun eigen voortgang te monitoren. Zie bijvoorbeeld Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende (First Principles of Instruction).
  3. Gebruik effectieve leerstrategieën. Leer lerenden hoe zij effectief online kunnen communiceren. Zie: Leer lerenden effectief te leren met en met behulp leertechnologie (Wijze Lessen). Hiertoe hoort ook het toepassen van verschillende leerstrategieën die ik eerder uitgebreid heb beschreven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *