Impressie bijeenkomst drie AI Advisory Board ROERCollege Schöndeln

Op 14 december 2023 ging de AI Advisory Board van ROERCollege Schöndeln van start, die ik mag begeleiden. Gisteravond vond bijeenkomst drie van deze adviesraad plaats. Deze blogpost bevat een impressie.

De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.
DALL-E: De afbeelding toont een professionele en respectvolle vergadering in een schoolomgeving, waarbij een diverse groep volwassenen en kinderen betrokken is.

Een AI Advisory Board is een platform waarin lerenden, ouders/verzorgers, medewerkers (waaronder docenten en directieleden) en andere betrokkenen een stem kunnen krijgen in hoe AI binnen een schoolorganisatie ingevoerd en gebruikt kan worden. ROERCollege Schöndeln is bij mijn weten de eerste onderwijsinstelling met een AI Advisory Board.

Tijdens bijeenkomst 1 hebben we onder meer gekeken naar wat generatieve AI is, wat kansen en risico’s zijn, en met welke onderwerpen de AI Advisory Board zich bezig zal houden (lees de impressie). Bijeenkomst 2 was gewijd aan wat medewerkers en leerlingen moeten leren ten aanzien van generatieve AI en hoe medewerkers en leerlingen generatieve AI wijs en doordacht kunnen leren gebruiken (lees de impressie).

Gisteravond zijn we gestart met een korte terugblik op de eerste twee bijeenkomsten. Daarnaast hebben we samen aan een advies gewerkt. Dat advies bevat richtlijnen en afspraken bij het gebruik van generatieve AI. We hebben richtlijnen geformuleerd voor de school, medewerkers en leerlingen (uitgesplitst naar thema’s zoals toetsen en beoordelen, en ethiek, veiligheid en bewustwording).

De deelnemers kozen eerst in groepjes van twee of drie, een specifieke focus: de medewerker, de leerling, of de school als geheel.

Met deze focus in het achterhoofd, konden de deelnemers verschillende bronnen raadplegen, of ook generatieve AI gebruiken om richtlijnen/afspraken te formuleren. Denk aan de volgende bronnen:

Vervolgens werkten de groepjes in een gezamenlijk online document aan deze richtlijnen en afspraken. In dit document had ik verschillende voorbeelden van richtlijnen en afspraken opgenomen, bedoeld om hen te inspireren en te begeleiden in hun volgende taak. Deelnemers konden nu dit document aanvullen met nieuwe richtlijnen en afspraken, waarbij zij gestimuleerd werden deze positief te formuleren. Dit betekent dat de nadruk werd gelegd op wat toegestaan en aangemoedigd is, in plaats van wat verboden of ontmoedigd wordt.

Nadat de richtlijnen en afspraken waren opgesteld, namen de deelnemers de tijd om deze door te nemen en te evalueren. In deze fase van de workshop plaatsten deelnemers een negatieve of pessimistische emoji naast de richtlijn of afspraak waar zij het niet mee eens waren of die zij niet zagen zitten. Deze emoji’s fungeerden als een startpunt voor een discussie. De deelnemers bespraken waarom bepaalde richtlijnen of afspraken negatieve reacties opriepen.

Op deze manier is een set aan richtlijnen en afspraken ontstaan waar ROERCollege Schöndeln (en SOML als geheel) mee aan de slag kan gaan. Het is aan de school om te bepalen of zij deze richtlijnen en afspraken publiek willen delen. Veel belangrijk is het echter dat je zelf met betrokkenen nadenkt over eigen richtlijnen en afspraken. Dat bevordert een gevoel van eigenaarschap.

Als laatste hebben we nog gekeken naar een mogelijk vervolg.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *