IPAD: onderwijsmodel voor de iPad (#in)

SESI (een organisatie gericht op speciaal onderwijs) heeft een model ontwikkeld voor het gebruik van de iPad binnen het onderwijs. Dit model rust op vier pijlers:

  1. I = Involvement
  2. P = Preparation
  3. A = Application
  4. D = Development

Hierbij spelen speciaal ontwikkelde apps een belangrijke rol, evenals samenwerking tussen onderwijsgevenden en lerenden. Een uitgangspunt is dat de jongeren 'op maat' worden bediend.

1. Involvement

Lerenden, die moeite hebben met communiceren, gebruiken specifieke apps als Proloquo2Go, Artikpix om met andere lerenden te converseren over onderwerpen die binnen het onderwijs worden behandeld. Dit vergroot de betrokkenheid.

2. Prepare

Onderwijsgevenden stellen mini-lessen ter beschikking, die vooraf (of aan het begin van de les als opwarmer) via de iPad kunnen worden bekeken. Lerenden die moeite hebben met onthouden gebruiken de iPad om aantekeningen en ander leesmateriaal te bestuderen.

Reading classic high-school-level novels is often a challenge for students with reading disabilities, but the iPad facilitates success for these students with its built-in, at-the-fingertip supports such as text-to-speech, Wikipedia/Google in text, text magnification, and a wealth of apps that incorporate video clips and real-life descriptions of literary meanings.

  De iPad helpt lerenden met speciale behoeften om in hun eigen tempo 'bij te blijven'.

3. Apply

Er zijn diverse apps beschikbaar die deze lerenden kunnen gebruiken om kennis toe te passen. Bijvoorbeeld op het gebied van muziekonderwijs. het touchscreen maakt dat lerenden beter met de leerstof kunnen interacteren.

4. Develop

Students with learning challenges need access to information that can support them when they feel lost or off topic with grade-level content, and this is precisely what the iPad can furnish.

De iPad is dus bij uitstek geschikt om lerenden met leerproblemen ondersteuning te bieden, op het moment dat zij dit nodig hebben. In die zin kan de iPad een belangrijke rol vervullen bij hun ontwikkeling.

Een helder onderscheid, vind ik. Het mooie hieraan is ook dat de indeling relevant is voor het hele onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *