Kennis delen, sociale netwerken en de ‘kracht van velen’

Via Gary Woodill kom ik vandaag terecht op de blog post "The Big Shift in economic structure and why knowledge flows are becoming a fundamentally important business driver" van Ross Dawson. Zijn bijdrage bevat een paar interessante opvattingen:

  • Kennis stroomt pas binnen een organisatie als sprake is van openheid, cross-enterprise teams en het delen van informatie.
  • Het vermogen om kennis dwars door een onderneming te ontwikkelen en te delen, maakt het onderscheid tussen organisaties.
  • Onderzoek toont een verband aan tussen het toenemend gebruik van social media en de mate waarin kennis tussen organisaties stroomt.
  • De belangrijkste toepassing van deze media voor bedrijven is waarschijnlijk communicatie en relaties leggen tussen organisaties.
  • Naarmate een organisatie sterker participeert in kennis delen, des te beter de prestaties op de langere termijn.
  • All workers can continually improve their performance by engaging in creative problems solving, often by connecting with peers inside and outside the firm. Door actief te zijn in een 'genetwerkte wereld' kun je de 'kracht van velen' aanboren, schrijft Dawson.

Dawson baseert zich hierbij onder meer op 2009 Shift Index: een model waarin veel waarde wordt gehecht aan kennisdelen als belangrijke economische indicator binnen de hedendaagse samenleving. Een paar maanden geleden besteedde ik hier ook al aandacht aan.

Bedrijven zijn vaak zo gesloten als een oester als het gaat om kennis delen. Niet alleen naar buiten toe, maar ook binnen de eigen organisatie. Vooral als het gaat om daadwerkelijk kennis delen met anderen. Ik heb het dus niet over presentaties met een hoog show case gehalte. Dawson betoogt volgens mij terecht dat kennis delen belangrijk is voor de prestaties, en dat sociale netwerk technologie hier een belangrijke rol bij kan spelen. In de VS staat de competetieve sfeer binnen en tussen arbeidsorganisaties 'kennis delen' en openheid vaak in de weg. Maar ook in Nederland kunnen we wat dat betreft nog wat leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord