Leidt virtual reality ertoe dat we dingen beter onthouden?

Virtual reality draagt ertoe bij dat gebruikers als het ware een behoorlijk authentieke context worden ingezogen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit fenomeen ertoe bijdraagt dat gebruikers meer onthouden van wat zij hier zien, dan van het bekijken van een gewone video.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe we dingen beter kunnen onthouden (mnemonic research). Veel van dit onderzoek wordt in een laboratorium uitgevoerd. De vraag is of je deze situatie wel kunt vergelijken met het echte leven. Onderzoekers van de Universiteit van Osnabrück hebben gekeken of virtual reality de ‘real life’ situatie niet beter kan benaderen, en ertoe kan leiden dat mensen zich dingen na een experiment beter kunnen herinneren.

De onderzoekers veronderstelden dat het “immersieve” karakter van de ervaringen binnen een VR-omgeving bevordert dat mensen de ervaring als meer persoonlijk relevant beschouwen. Deelnemers voelen zich er meer bij betrokken (self-involvement) en onthouden de ervaring daardoor beter.

Zij hebben 43 deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een gewone video te zien van een motorrit. De tweede groep bekeek dezelfde rit, maar dan in 360 graden VR (via de HTC Vive). In hun artikel gaan zij uitgebreid in op de condities van het onderzoek. Achtenveertig uur later moesten deelnemers een onaangekondigde taak uitvoeren waarmee via 90 screenshots gekeken werd welke dingen zij zich van de motorrit herinnerden.

Enkele uitkomsten zijn:

  • De VR-groep beoordeelde de ervaring significant meer realistisch dan de video-groep.
  • De VR-groep presteerde twee keer zo goed op de geheugentaak dan de video-groep. Zij hadden wel twee keer zo veel tijd nodig voor de test.
  • De gemoedsgesteldheid na afloop van de ‘rit’ verschilde niet tussen de groepen.

De onderzoekers concluderen:

Increased retrieval success and delayed reaction times in the VR group indicate that immersive VR experiences become part of an extensive autobiographical associative network, whereas the conventional video experience remains an isolated episodic event.

Het betreffende onderzoek is niet via open access toegankelijk. Ik heb het via e-mail toegestuurd gekregen.

Dit is het tweede onderzoek dat ik in korte tijd tegen ben gekomen met veelbelovende conclusies ten aanzien van het gebruik van virtual reality voor leren. Zie Onthouden we informatie beter dankzij virtual reality?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *