Maturity model voor blended learning en visie in uitvoering ervan #OWD18

Sessieronde 1 van dag twee van de SURF Onderwijsdagen heb ik doorgebracht op de Wacky Learning Space. Na de lunch heb ik twee sessies bezocht over het Europees Maturity Model voor blended learning en over visie in uitvoering op het gebied van blended learning (o.a. over het creëren van docentbetrokkenheid).

Het Europees Maturity Model voor blended learning is een referentiemodel voor de introductie van blended learning (op cursus- en instellingsniveau). De TU Delft presenteerde de stand van zaken met betrekking tot dit model. Resultaten zijn:

 • Een conceptueel en beschrijvend raamwerk is ontwikkeld en wordt gevalideerd.
 • Op basis hiervan worden monitoringinstrumenten ontwikkeld.
 • Dit moet leiden tot een maturitymodel.
 • Om de kennis te verspreiden wordt een MOOC gemaakt.

  blended learning wave
  De ‘blended learning wave’. Met dank aan @dikunytt

Een aantal definities:

 • Bij blended learning gaat het om een doelbewuste en geïntegreerde combinatie van face-to-face en online activiteiten die een lerende uitvoert,
 • Blended teaching (ontwerpen en faciliteren door de docent).
 • Blended education (beleid en condities op instellingsniveau).

De TU Delft presenteerde onder meer de “blended learning wave” en een cookbook educational spaces.

Aan de hand van een aantal variabelen kun je de mate van volwassenheid bepalen op microniveau (studeerbaarheid,. ontwerpproces, adaptiviteit, variëteit aan componenten, etc), en mesoniveau (professionele ontwikkeling, strategie, kwaliteitszorg, aansturing, zijn studenten er klaar voor, etc). Vraag uit de zaal: hoort Readiness of Teachers hier niet ook bij?

Volwassenheid is overigens niet hetzelfde als kwaliteit. Binnen het project worden indicatoren ontwikkeld waarmee je de mate van volwassenheid kunt bepalen.  De zorg werd uitgesproken dat het model toch wordt gebruikt als uitdrukking van kwaliteit.

Jeroen Bottema heeft onlangs een blogpost over dit model geschreven.

Deel twee van deze sessie werd door de UvA verzorgd: visie in uitvoering op het gebied van blended learning. De sessie startte met de vraag wat jouw implementatievraag is. Die van mij is:
Mijn voor blended learning? Hoe creëer je ruimte binnen je organisatie om blended learning te ontwikkelen En dan heb ik het niet alleen over tijd

Bij de UvA werden veel weerstanden ervaren bij studenten en docenten als het gaat om de strategie van blended learning. Daarom is de focus gelegd op activerende werkvormen en blended learning (expertiseontwikkeling, kennisdeling en onderzoek en evaluatie).

Twee uitdagingen:

 • Verduurzaming, verankering.
 • Docentbetrokkenheid.

Verduurzaming

Projecten zijn tijdelijk. Resultaten zijn ook vaak van tijdelijke aard. Er wordt geïnvesteerd, maar de investering wordt niet gecontinueerd. Dat kan wel via expertiseontwikkeling. Projectteamleden zijn zelf op onderzoek uitgegaan naar ervaringen elders. Dit is omgezet in producten zoals handleidingen en een ’tool wheel’ (wat raden we aan, wat ondersteunen we eventueel). Zo’n tool wheel verwijst door naar een database met meer informatie.

Via pilots hebben de projectteamleden eigen ervaringen opgedaan.

Vervolgens is expertise gedeeld met anderen. Daarbij heeft men willen voorkomen dat ‘kennis eilanden’ ontstaan. Creëer daarvoor geen aparte infrastructuur, maar sluit aan bij bestaande structuren waar docenten al kennis delen (stafvergaderingen en staflunches). Of kijk naar bestaande samenwerkingsverbanden van docenten.

Docenten accepteren echter niet zo maar informatie van een expert. Onderzoek daarom door wie of wat docenten geïnspireerd worden. Heel vaak zijn dat directe collega’s. Laat docenten die pilots uitvoeren daarom kennis delen met collega’s.

Docentbetrokkenheid

Docenten ervaren vaak een grote afstand tot de vernieuwing, terwijl eigenaarschap zo belangrijk is.
Eigenaarschap bevorder je door de onderwijspraktijk van de docenten in kaart te brengen en belemmeringen die docenten ervaren, zichtbaar te maken. Dan ervaren docenten de noodzaak om zaken aan te pakken. Probeer verder in te gaan op wat docenten drijft in het onderwijs. Waar biedt blended learning een kans voor docenten om wensen van de docent te realiseren?

Docentbetrokkenheid realiseer je ook via waardering. Bijvoorbeeld door te erkennen en openlijk te waarderen dat een docent hard gewerkt heeft aan het eigen onderwijs. Als die waardering er niet is, dan valt de motivatie om aan innovaties te werken weg.

Bij de UvA geeft men daarom een podium aan innoverende docenten. Zorg voor een concrete blijk aan erkenning (iets tastbaars, zoals een magazine met innovatieprojecten of een inspiratievideo).

Dit is deels een antwoord op mijn vraag.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.