Moeten we AI inzetten voor begeleiding?

Naar aanleiding van een video waarin de nieuwe versie van ChatGPT fungeert als tutor, spreekt Jeffrey R. Young van EdSurge met Sal Khan over de vraag: moeten AI-chatbots wel worden gebruikt als tutor? Khan gaat daarin ook in op de kritiek op generatieve AI als tutor.

Aangezien je steeds beter kunt converseren met generatieve AI-toepassingen, en generatieve AI daarbij veel informatie op een best goede -maar niet foutloze- manier kan verwerken, wordt steeds er in toenemende geëxperimenteerd met generatieve AI als tutor. Dankzij generatieve AI kunnen lerenden dan beschikken over een tutor die 24/7 beschikbaar is, tegen betrekkelijk lage kosten (anders dan huiswerkbegeleiding en examentraining). Bij de recente aankondiging van GPT-4o werd onder meer een video getoond van ChatGPT als tutor. Daarin observeert Sal Khan, oprichter van Khan Academy, hoe zijn 15-jarige zoon Imran een wiskundig vraagstuk leert van een pratende chatbot op een iPad. De chatbot stelt vragen met een vriendelijke vrouwenstem, en Imran beantwoordt deze door op het scherm te tekenen met een stylus.

 

Sal Khan is een groot voorstander van het gebruik van generatieve AI voor tutoring. De Khan Academy maakt in toenemende mate gebruik van AI voor tutoring (de technologie van OpenAI). Hij betoogt dat dit het onderwijs aanzienlijk kan verbeteren. Tegelijkertijd werden er zorgen geuit over de betrouwbaarheid van de technologie en de vraag of AI in staat is tot persoonlijke interactie die essentieel is bij één-op-één begeleiding.

Young refereert bij deze kritiek aan Dan Meyer die AI-chatbots wel geschikt vindt voor operationele problemen die simpel kunnen worden weergegeven en opgelost, maar die tekort zouden schieten bij meer conceptuele vraagstukken en in situaties waarin de gemiddelde lerende vaak afgeleid en sociaal geïsoleerd is. Meyer is sceptisch over de mogelijkheid van AI om de noodzakelijke menselijke connecties te repliceren die nodig zijn voor effectieve tutoring. Lerenden hebben volgens hem behoefte aan persoonlijke interactie om betrokken te blijven bij het leren. AI is daar vooralsnog niet toe in staat. Nota bene: Meyer is vice-president van een bedrijf dat onder meer tutoring services aanbiedt.

In zijn gesprek met Jeffrey R. Young reageert Sal Khan op deze kritiek door te benadrukken dat AI-tutors bedoeld zijn als aanvulling op, en niet als vervanging van, docenten. Hij erkent dat menselijke interactie essentieel blijft voor het motiveren en begeleiden van lerenden. Khan wijst erop dat AI-tutors vooral nuttig kunnen zijn tijdens een les als docenten te maken hebben met lerenden van verschillende niveaus. AI fungeert dan als docent-assistent, en kan individuele behoeften helpen bevredigen en docenten  ondersteunen bij hun taken.

Daarnaast ziet Khan het gebruik van AI-tutors als een manier om onderwijs toegankelijker te maken. Hij stelt dat de technologie nog in ontwikkeling is, maar gelooft tevens dat de vooruitgang snel gaat en dat we binnen enkele jaren AI-tutors kunnen hebben die veel geavanceerder zijn dan nu. Hij stelt ook dat AI als hulpmiddel de werkdruk van docenten kan verlichten, zodat zij zich kunnen concentreren op de aspecten van hun werk die volgens Khan het belangrijkste zijn: het motiveren en begeleiden van lerenden.

Mijn opmerkingen

Ik zie AI op dit moment inderdaad ook vooral als assistent van de docent. Het is bijvoorbeeld de vraag of generatieve AI niet alleen in staat is om gedrag en emoties van een lerende waar te nemen, maar ook daar naar kan handelen. Grijpt de AI-tutor bijvoorbeeld in als een lerende langere tijd weg kijkt? Is een AI-tutor in staat om te improviseren en empathie te tonen? Kan de AI-tutor bijvoorbeeld rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de lerende of met een eventuele extra ondersteuningsbehoefte die de lerende heeft? Het zou me echter niets verbazen als AI-tutoren op een gegeven moment ook gamification kunnen toepassen die gericht is op het vergroten van de betrokkenheid van lerenden. Of als zij in een beveiligde omgeving gevoed kunnen worden met data over de lerende. We hebben het dan waarschijnlijk over specifiek ontwikkelde AI-tutoren, en niet over de grote ‘large language’ modellen die ook gebruikt kunnen worden voor AI-tutoring.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *