Nog meer weten over ChatGPT?

Sinds de lancering van ChatGPT, de verbeterde chatbot van OpenAI, heb ik een aantal keren aandacht besteed aan deze AI-applicatie die in staat is teksten te genereren, berekeningen te maken en code te schrijven. De afgelopen twee weken heb ik weer diverse bijdragen verzameld die ik kort in onderstaande bloemlezing wil bespreken. Maar eerst sta ik kort stil bij de vraag waarom ChatGPT zo veel stof doet opwaaien.

Generative AIChatGPT is namelijk geen heel nieuwe ontwikkeling. ChatGPT is wel heel gemakkelijk te gebruiken en op dit moment ook nog gratis toe te passen. Verder zie je de antwoorden/reacties binnen seconden voor jouw ogen verschijnen. Je ziet letterlijk de concrete werking van deze AI-applicatie in beeld. Dat maakt de kracht en de beperkingen van AI heel tastbaar. Gebruikers ervaren generatieve AI aan den lijve en kunnen zich daardoor een duidelijke voorstelling maken van mogelijkheden, risico’s en relevantie voor de eigen situatie.

In de verschillende bijdragen over ChatGPT komt dit ook heel nadrukkelijk naar voren. Net als bij andere technologische innovaties, is er ook nu veel hoop en vrees. Deze applicatie zal volgens commentatoren ook nu weer leiden tot revolutionaire veranderingen of juist bijdragen aan ‘hel en verdoemenis’. In deze podcast wordt gesteld dat de doos van Pandora in elk geval is geopend.

Er zijn onderwijsinstellingen die het gebruik willen verbieden, en ChatGPT zelfs blokkeren. Anderen leggen de nadruk op integriteit of op de aard van goede beoordelingen. Deze discussie hebben we ook gezien bij internet in het algemeen en bij het gebruik van zoekmachines in het bijzonder.

Er zijn ook publicisten die kijken naar de wijze waarop ChatGPT menselijk handelen kan vervangen. Vanuit dit perspectief wordt dan vaak gewezen op ernstige tekortkomingen van deze toepassing. Ik vind dit een vreemde benadering. ChatGPT doceert m.i. ook niet echt, maar kan wel worden gebruikt ter ondersteuning van het leerproces.

Volgens mij moeten we, net als bij andere technologieën, vooral kijken hoe we toepassingen als ChatGPT ten dienste kunnen laten zijn van alle mensen. Mensen werken samen steeds slimmer en krachtiger wordende technologie. Hoe kunnen we mogelijkheden benutten, de beperkingen onder ogen zien en risico’s -die er absoluut zijn- beperken? Hoe kunnen we ChatGPT integreren met informatievaardigheden? Hoe kunnen we met behulp van ChatGPT betere teksten genereren, in kortere tijd? Hoe kunnen we dankzij ChatGPT feedback krijgen op bijdragen? Welk type vragen leiden wel en welke leiden niet tot zinvolle antwoorden? Hoe kan ChatGPT ons helpen sommige taken, zoals het schrijven van standaard berichten, meer efficiënt uit te laten voeren?

En zoals Victor Lee van Stanford University stelt: “We need the use of this technology to be ethical, equitable, and accountable.

Onderstaande bloemlezing introduceert een aantal recente en relevante bijdragen over ChatGPT.

Bloemlezing

ChatGPT, Explained: What to Know About OpenAI’s Chatbot | Tech News Briefing Podcast | WSJ

ChatGPT uitgelegd via een ruim 6 minuten durende video.

When ChatGPT Teaches, What Do Teachers Do?

Lisa Nielsen heeft ChatGPT gebruikt om de volgende opdracht uit te voeren: “Write a blog post about ways teachers can integrate ChatGPT into their teaching and student learning in the style of http://theinnovativeeducator.blogspot.com“. Het resultaat bestaat uit een bijdrage met onder meer vier manieren waarop ChatGPT in het onderwijs geïntegreerd kan worden. Helaas staat het argument ‘rekening houden met leerstijlen’ ook in de tekst. ChatGPT heeft onder meer ook de volgende -door de AI-tool DeepL vertaalde- tekst geproduceerd: “Hoewel ChatGPT een krachtig hulpmiddel is dat studenten niet alleen kan onderwijzen, maar ook de onderwijservaring kan verbeteren, is het geen vervanging voor menselijke docenten. Het wordt het best gebruikt als een aanvulling op traditionele onderwijsmethoden en docenten zijn het beste in de persoonlijke verbinding en ondersteuning die zij studenten kunnen bieden. Door de mogelijkheden en beperkingen ervan te begrijpen, kunnen docenten ChatGPT effectief in hun lessen integreren en hun studenten blijven voorzien van hoogwaardig onderwijs en ondersteuning”.

AI Homework

Deze uitgebreide bijdrage gaat onder meer in op de achtergronden van ChatGPT, en betoogt dat de functie van huiswerk sterk onder druk komt te staan. Dat komt ook omdat ChatGPT niet onfeilbaar is en zeer overtuigend onjuiste informatie kan genereren, bijvoorbeeld omdat opponenten van bijvoorbeeld politieke theorieën vaak met elkaar worden vergeleken. Daarom kent ChatGPT een standpunt van John Locke toe aan Thomas Hobbes (tot dat gebruikers ChatGPT gaan corrigeren). Volgens de auteur raadt ChatGPT op basis van heel veel data welk resultaat gepresenteerd moet worden, en blijkt die gok in veel gevallen -maar niet altijd- ook correct te zijn. De rol van de mens, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk, is dan het controleren en bewerken van de antwoorden die het systeem oplevert.

Can Anti-Plagiarism Tools Detect When AI Chatbots Write Student Essays?

Lerenden gebruiken ChatGPT om essays te schrijven. Zij ontdekken wel dat de essays fouten bevatten en een vaak vreemde schrijfstijl hebben. Dat vraagt om een bewerkingsslag, maar leidt er wel toe dat studenten in veel kortere tijd dan anders essays maken. Het maken van essays voor anderen (tegen betaling) wordt ook makkelijker. Kunnen plagiaatdetectietools deze AI-creaties opsporen? Volgens de ontwikkelaar van Turnitin wel. Essays geschreven door chatbots zijn zeer voorspelbaar. Plagiaatdetectietools zullen hier op korte termijn op inspelen. De bijdrage gaat ook in op het plegen van ‘fraude’ in het algemeen.

AI chatbots may make knowledge-gathering more efficient. Is that always a good thing?

We hoeven informatie niet meer te zoeken, te cureren en te bewerken, maar we kunnen kant-en-klare antwoorden krijgen door het stellen van goede vragen. Deze ontwikkeling maakt volgens deze bijdrage deel uit van een “culture of optimization“, met ‘minimalisme’ en ‘reductie van werk’ als kenmerken. Maar als het om zingeving gaat, kan deze impuls tot efficiëntie de eigen vijand zijn, meent de auteur (en verwijst daarbij naar een inmiddels verouderd artikel over schrijven met de hand). De auteur vreest dat applicaties als ChatGPT kennis reduceren tot haar verschijningsvorm.

How ChatGPT, other AI tools could change the way students learn

Deze bijdrage laat diverse deskundigen aan het woord die stellen dat applicaties zoals ChatGPT nieuwe methoden kunnen introduceren voor het beoordelen van onderwijs en voor het testen van creativiteit. Tegelijkertijd zullen lerenden ook moeten leren omgaan met de beperkingen en vooroordelen van deze technologie.

ChatGPT ‘a powerful tool for education if used correctly’

Het onderwijs moet lerenden voorbereiden op de wereld van morgen. Applicaties als ChatGPT maken daar deel van uit. We moeten lerenden dus leren omgaan met dergelijke applicaties. Bijvoorbeeld door hen te leren goede vragen te stellen. Niet elke vraag leidt namelijk tot een kwalitatief goed antwoord. Ook kun je ChatGPT gebruiken om een concept-tekst te maken die je vervolgens verder gaat verbeteren. Je kunt de applicatie ook gebruiken om jouw antwoorden tegen het licht te houden.

AI-assisted plagiarism? ChatGPT bot says it has an answer for that

Bang dat ChatGPT plagiaat bevordert? De ontwikkelaars werken volgens The Guardian aan een oplossing via “statistically watermarking the outputs” (niet zichtbaar voor lezers, maar wel te analyseren). Een dergelijk watermerk is tevens een waarschuwing voor mogelijke onwaarheden.

ChatGPT taught me something powerful about human collaboration

Deze bijdrage gaat in op een aantal ethische aspecten van ChatGPT. Behalve het genereren van plagiaat gaat het om het gegeven dat de applicatie teksten met vooroordelen kan produceren. Benadeelde mensen en hun bondgenoten komen daardoor in de oneerlijke positie dat ze onbetaalde arbeid moeten verrichten om deze te corrigeren. En hoe meer mensen vertrouwen op door AI gegenereerde teksten om ideeën te ontwikkelen en verbanden te leggen, hoe minder mensen geneigd zullen zijn om zelf na te denken. Verder stelt de auteur dat ChatGPT geen enkele echte interesse in gebruikers heeft. De applicatie houdt zich niet bezig met jouw achterliggende drijfveren. Oprechte interesse vereist bewustzijn, innerlijke ervaringen, een onafhankelijk perspectief en emoties. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat ook niet van een applicatie.

Stanford faculty weigh in on ChatGPT’s shake-up in education

Deze bijdrage bevat o.a. een beschrijving van twee educatieve toepassingen van ChatGPT:

  1. ChatGPT kan lerenden helpen schrijven te gebruiken als een nieuw leermiddel. Veel lerenden zijn onvoldoende schrijfvaardig om het schrijfproces te gebruiken als een manier om hun ideeën te ontdekken en te verduidelijken. ChatGPT kan hierbij ondersteunen door lerenden in staat te stellen vele malen te lezen, te reflecteren en te reviseren zonder de angst of frustratie die dergelijke processen vaak oproepen.
  2. ChatGPT stelt docenten in staat lerenden veel voorbeelden te geven van een verhaal waarbij de basisinhoud hetzelfde blijft, maar de stijl, zinsbouw of grammatica verschillen. Met veel voorbeelden om te vergelijken en te analyseren kunnen lerenden de relatie tussen vorm en inhoud gaan zien. Ze kunnen criteria ontwikkelen voor wat een sterk schrijfproduct is, of hoe het ene werkwoord de lezer anders kan raken dan het andere. Daardoor is het voor taaldocenten gemakkelijker geworden om instructies te ontwerpen.

Playing with ChatGPT: now I’m scared (a little)

Tony Bates is één van de velen die in de Kerstvakantie heeft geëxperimenteerd met ChatGPT. Bates heeft de applicatie vragen gesteld die ook beantwoord worden in zijn boek Teaching in a Digital Age. Zoals: What are the limitations of teaching chemistry online? Give references. Bates is onder de indruk van de uitkomsten. Er was soms e.e.a. af te dingen op de antwoorden, die ook wel erg algemeen van aard waren. Maar veelal waren de antwoorden ruim voldoende. Bates adviseert om vragen eerst uit te proberen via ChatGPT, voordat je ze voorlegt aan lerenden. Op basis daarvan kun je als docent de vraag verbeteren. Je kunt lerenden ook de op zich bondige en voldoende samenvattingen verder laten verbeteren, bijvoorbeeld door meer voorbeelden eraan toe te voegen of door alternatieve antwoorden te geven. Tony Bates wijst ook op het risico dat antwoorden echt fout zijn of gebaseerd op bevooroordeelde of hatelijke bronnen. Hij maakt de associatie met Wikipedia waar experts verantwoordelijkheid nemen voor het up to date en correct houden van informatie. De reputatie van wie ChatGPT beheert en hoe, is volgens Bates dan ook van belang. Bij Wikipedia houden experts vaak vanuit intrinsieke motivatie pagina’s op hun vakgebied bij. Als ChatGPT een commercieel initiatief wordt, is het m.i. de vraag of experts antwoorden belangeloos zullen verbeteren.

What Will ChatGPT Mean for Teaching?

Deze pagina van EdSurge bevat een podcast over ChatGPT van ruim 27 minuten. Jeffrey Young verkent via vraaggesprekken met docenten en anderen de potentiële impact van ChatGPT voor het onderwijs. Lerenden schrijven essays en gebruiken ChatGPT ook om de output te herschrijven in de stijl van een zestienjarige scholier. Lerenden leren via TikTok hoe zij ChatGPT kunnen gebruiken. De discussie over integriteit en de aard van beoordelen wordt ook in deze podcast gevoerd. Plus de vraag hoe je ChatGPT ten goede kunt gebruiken, als hulpmiddel bij het leren. Je kunt ChatGPT vragen een essay te maken. Maar laat lerenden het essay vervolgens uitleggen. In de podcast wordt ook de relatie gelegd met Wolfram Alpha voor wiskunde. ChatGPT stelt docenten ook in staat om feedback te geven op antwoorden op mathematische opdrachten. Hebben bestuurders daardoor de neiging om de groepsgrootte te vergroten?

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *