Nog wat tips voor synchroon online leren

Making Zoom work: Tips on making the most of online learning bevat tips van enkele docenten, die gelukkig niet alleen toepasbaar zijn op Zoom maar op synchroon, live, online leren in het algemeen. Rode draad: de opzet van een live online sessie is anders dan die van een gewone les.

In de bijdrage wordt beschreven dat we bij synchroon online leren non-verbale communicatie missen. Dat maakt het belang van interactiviteit tijdens deze sessies extra belangrijk. Je moet dus als docent niet vooral zelf aan het woord zijn. Je weet namelijk niet hoe lerenden op de inhoud reageren, als er geen sprake is van interactie. Bij ‘simultaan onderwijs’ (de helft van de lerenden neemt fysiek deel, de andere helft online) is het van extra groot belang om regelmatig contact te zoeken met online lerenden. Zij lopen meer kans te worden vergeten.

Andere tips zijn:

  • Verdeel de inhoud in kortere, compactere eenheden. Gebruik break-out rooms om de inhoud hiervan te behandelen.
  • Geef lerenden zoek- en verwerkingsopdrachten tijdens sessies. Maak gebruik van het feit dat jullie online zijn. Geef lerenden meer controle over hun leren. Nota bene: deze strategie is vaak niet erg leerzaam omdat lerenden niet altijd over de benodigde voorkennis en informatievaardigheden beschikken om kwalitatief goede en relevante informatie te zoeken en te verwerken. Lerenden zijn wel actiever en het leidt tot interactie die nu vaak wordt gemist. Zorg daarom voor voldoende structuur als je zoekopdrachten gebruikt, zoals een voorselectie van bronnen en een duidelijk tijdspad en doel. Herinner je je de webquests nog?
  • Benadruk het belang om voorbereid naar de les te komen, net zoals je zou doen als het face-to-face onderwijs was.
  • Gebruik de ‘mute’-optie om afleidende achtergrondgeluiden weg te filteren. Maar maak ook gebruik van de microfoon om met elkaar te converseren. Laat lerenden vraagstukken met elkaar bespreken en elkaar helpen.
  • Wees flexibel en begripvol. Bijvoorbeeld als een ‘onverwachte gast’ in de vorm van een huisdier of familielid de sessie betreedt. Vraag om de ‘gast’ voor te stellen. Dat soort dingen kunnen gebeuren als je vanuit thuis deelneemt.
  • Het is belangrijk dat docenten begrip hebben voor de situatie van hun lerenden. Ga er niet te snel van uit dat de lerende niet wil deelnemen. Vraag naar redenen als lerenden hun camera uit hebben of niets zeggen.

Synchrone, live, online sessies kennen idealiter dus een andere structuur en meer interactie dan gewone lessen. Het is belangrijk om verwachtingen helder te communiceren en afspraken te maken, onder meer over voorbereid naar de sessie komen. Communiceer ook regelmatig met lerenden, en op een begripvolle manier, over de afspraken die gemaakt zijn over deelname aan deze sessies.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord