Blog Archives

Invloed arbeidsmarkttrends op leren

Trends op de arbeidsmarkt zijn van invloed op leren, opleiden en onderwijs. Verder valt op dat technologie een steeds belangrijkere rol speelt bij werving, selectie en het vastleggen van leerervaringen.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Wanneer zijn kleine beloningen bij online leren effectief?

Je kunt de motivatie bij online leren versterken door lerenden regelmatig te belonen voor het behalen van mijlpalen. Maar ik heb gemerkt dat je ook niet te vaak moet belonen. Bovendien laat onderzoek zien dat beloningen van een beperkte omvang drie elementen moeten bevatten, willen ze effectief zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitale badges kunnen het onderwijs innoveren

Aanvankelijk was ik nogal sceptisch over de bijdrage van badges aan het onderwijs. Het zal wel met mijn Scouting-verleden te maken hebben. De expertise op dit terrein, de relevantie van badges voor het onderwijs en de potentie voor onderwijsinnovatie neemt echter steeds meer toe.

Lees meer ›

Tags: , ,

Pitches met peer review als creatieve verwerkingsopdracht

Twee weken geleden heb ik een gastcollege verzorgd over leren in een virtuele wereld. Gisteravond heb ik een aantal verwerkingsopdrachten van studenten bekeken. Zij moesten pitches maken, en elkaars pitches reviewen. Een mooie e-learning toepassing, die volgens mij breder toepasbaar is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitale badges voor professionalisering

Steeds vaker experimenteren organisaties met het gebruik van digitale ‘badges’ als teken van waardering van de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Lees meer ›

Tags: , ,

Dagen badges lerenden meer uit dan cijfers?

Veel lerenden, vooral de meest talentvolle, leren in het huidige onderwijssysteem dikwijls op een erg berekenende manier: wat moeten wij minimaal doen om een voldoende te halen? Dat blijkt onder meer uit recent Amerikaans onderzoek. Justin Marquis vraagt zich af of we deze groep niet meer kunnen uitdagen door badges (insignes) te gebruiken,

Lees meer ›

Tags: , ,

Nieuwe technologieën maken waardering van meer informeel leren mogelijk

Op dit moment zijn nieuwe manieren van het analyseren van performance in ontwikkeling, die niet alleen uitgaan van ‘harde’ resultaten maar bijvoorbeeld ook van invloed. Deze ontwikkeling biedt ook kansen voor andere manieren van beoordelen binnen onderwijs en opleiden. Daarbij kan dan eindelijk meer rekening gehouden worden met de waarde van meer informele manieren van leren.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Wat moet je weten over badges?

Badges worden gezien als een alternatieve manier van certificeren binnen open education. De Educause Learning Initiative (ELI) heeft over dit fenomeen een 7 Things You Should Know About-editie gemaakt.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Open badges zijn nog geen beoordelingen

Openness and the Future of Assessment stipt een boeiend issue aan: het beoordelen van deelname aan open education. De in opkomst zijnde Open Badge Infrastructure (OBI) biedt daar geen oplossing voor, blijkt. Het gebruiken en analyseren van ‘big data’ wel?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De potentie van het Open Badges programma voor onderwijs en leren (#in)

Al eens gehoord van het Open Badges and Assessment programma? Ik tot vandaag niet. Via Stephen Downes werd ik geattendeerd op dit programma, waarna ik in mijn RSS feeds deze reflectie van Graham Attwell tegenkwam.

Het Open Badges and Assessment programma wil bewerkstelligen dat lerenden badges (een soort insignes) op verschillende sites kunt verzamelen en gerelateerd aan één enkele identiteit op diverse plekken (zoals binnen diverse sociale netwerken) kunnen delen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: