Willen lerenden niet iets onthouden als ze dat gemakkelijk kunnen opzoeken?

Waarom zou je iets moeten onthouden, als je het ook kunt opzoeken? Dit onderwerp schijnt Elliot Masie afgelopen zondagochtend geadresseerd te hebben tijdens een bijeenkomst met ongeveer vijftig Nederlands L&D-functionarissen en -adviseurs. Op het eerste oog is dit grote onzin. Oordeel echter niet te snel.

Learning 2017
Foto: Marcel de Leeuwe

Op dit moment vindt in Orlando (VS) het event Learning 2017 plaats dat jaarlijks door Elliot Masie en zijn team wordt georganiseerd (uiteraard steeds met een ander jaartal). Michelle Obama is dit jaar één van de gasten. Er gaat ook altijd een groep Nederlandse L&D-functionarissen en -adviseurs naar toe. Zij reizen als groep en volgen naast dit event nog een apart programma. Marcel de Leeuwe is één van de deelnemers. Hij blogt ook over zijn ervaringen. De dames van Shift Your Learning vloggen over deze bijeenkomst.

Vandaag schrijft Marcel over een bijeenkomst die Masie himself afgelopen zondagochtend voor deze groep heeft verzorgd. Elliot Masie heeft hier zijn belangrijkste inzichten op het gebied van leren gedeeld. Eén van de inzichten is:

Lerenden willen niet iets leren dat ze gemakkelijk kunnen onthouden.

Volgens deze video heeft Masie gezegd dat lerenden dingen niet meer willen onthouden als ze deze gemakkelijk kunnen opzoeken.  Mensen verwachten dat ze informatie kunnen opzoeken in systemen en willen deze informatie daarom niet memoriseren.

Masie lijkt zich hiermee op glad ijs te begeven. Verschillende onderwijswetenschappers hebben immers aangetoond hoe belangrijk basiskennis is. Je hebt basiskennis nodig voor verdieping en het bevorderen van creativiteit. Het kunnen herkennen van patronen is afhankelijk van basiskennis, van het onthouden van zaken. Basiskennis ontwikkel je efficiënt en effectief via instructie, veel oefenen, veel herhaling en regelmatig checken of je het hebt begrepen (bron, bron, bron). Een van de didactische principes van het populaire microlearning is het vele oefenen waardoor je zaken beter onthoudt. Ook omdat het niet efficiënt is als je steeds alles moet opzoeken.

Het is hierbij wel belangrijk te onderstrepen dat Elliot Masie het over ‘corporate learning’ heeft waarbij volwassen werknemers vooral vaardigheden ontwikkelen, (innovatieve) vraagstukken moeten oplossen en van ervaringen leren. Zij leren verder door te reflecteren en gebruiken daarbij de kennis die zij in de loop der jaren hebben ontwikkeld (via theorie en praktijk).

Juist door hun basiskennis zijn zij ook in staat relevante informatie snel te vinden. Masie doelt dus nadrukkelijk niet op het ontwikkelen van basiskennis, als hij het heeft over het niet willen onthouden van feiten zoals telefoonnummers. Bovendien beschikken we inderdaad over technologieën die kunnen dienen als verlengstuk -niet als  vervanger- van ons geheugen.

De context van ‘corporate learning’ verschilt dan ook enorm van de context van, bijvoorbeeld, het voortgezet onderwijs. Die context beïnvloedt de wijze waarop effectief geleerd wordt.

Als werknemers overigens iets heel nieuws moeten leren dan zullen zij toch echt ook weer basiskennis moeten bestuderen, en onthouden. Of ze dat nu willen of niet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

  1. Het gebruik van microlearning, bij SkillsTown spreken we liever van essentials, rukt snel op. Dat is voor SkillsTown gewoon een ervaringsfeit. Essentials kunnen gebruikt worden om (1) snel de essentie van ‘iets’ te leren inzien, (2) snel even iets op te zoeken, (3) informatie op te slaan die we inderdaad snel kunnen vergeten (zoals bij een ziekenhuis waar ze essentials opslaan voor eenvoudige gegevens als ‘waar ligt een vervangingsonderdeel als er iets kapot gaat’.
    In de blog wordt opgemerkt dat (ik citeer): De context van ‘corporate learning’ verschilt dan ook enorm van de context van, bijvoorbeeld, het voortgezet onderwijs.
    Wie het succes van Snapput (www.snapput.nl) beziet, weet dat ook het voortgezet onderwijs snel verandert. Ook hier gaat het om de inzet van essentials om snel even iets te kunnen nagaan (hoe zit het ook alweer).
    Een sprekend voorbeeld over het samengaan van verdiepingsstof en essentials is wondzorg. Bij wondzorg is een verdiepend deel noodzakelijk (opbouw huid, verstoringen in de structuur als gevolg van een wond, ziekten, soorten wonden, enz.) en er is een heel praktisch deel, namelijk het verzorgen van wonden. Het aardige is, dat bij het denken over de inzet van essentials er een gedifferentieerd beeld gaat ontstaan met betrekking tot het belang van het overbrengen van informatie c.q. leren.

    Kasper Boon, SkillsTown

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord