Hoe belangrijk is kennis voor werkprestaties?

Hoeven werknemers niet meer over parate kennis te beschikken, nu zij de beschikking hebben over zoekmachines en performance support systemen? Wel degelijk.

Ik moet jullie wat bekennen. Ik heb moeite met het onthouden van de betekenis van de Engelse term “caveat”. Steeds als ik deze term in een artikel tegenkom, dan kopieer ik de passage, surf ik naar DeepL Translator en plak daar het tekstfragment in. Afhankelijk van de context zie ik dan de betekenis van deze term. Dit kost me per keer ongeveer een minuut.

Ik moest aan dit voorval denken, toen ik het artikel Prior Knowledge Powers Performance, Learning las. Patti Shank haalt in deze recente bijdrage in Learning Solutions onderzoek aan waaruit blijkt dat aanwezige kennis van groot belang is voor werkpresentaties, inclusief het nemen van beslissingen. Zo blijkt adequate en accurate voorkennis van groot belang voor het opstellen van een zorgplan. Als je niet over voldoende of juiste voorkennis beschikt dan is het moeilijk om te leren, te begrijpen en om besluiten te nemen, stelt Shank.

In haar bijdrage licht Patti Shank toe hoe onthouden werkt. Mensen met meer voorkennis zijn beter in staat nieuwe informatie te begrijpen en toe te passen. Je kunt relaties leggen tussen bestaande kennis en nieuwe informatie, en problemen oplossen. Je ontwikkelt schema’s die kennis gestructureerd helpen organiseren. Zij schrijft:

Therefore, building complete, accurate, and usable prior knowledge is one of the most important outcomes of learning, as it’s what we use to do our work, solve problems, and continue to learn.

Deze schema’s kunnen ook weer worden aangepast, op basis van nieuwe kennis (bijvoorbeeld als een L&D’er leert dat leerstijlen een mythe zijn).

Dit betekent volgens haar dat kenniscomponenten zoals feiten en begrip de noodzakelijke basis vormen voor toepassen. Ze zijn echter ook onvoldoende om een bekwaamheid te kunnen toepassen.

Patti Shank stelt dat je verschillende leerstrategieën zult moeten inzetten bij werknemers met minder en meer voorkennis. Bevorder ook dat werknemers veel oefenen zodat zij kennis beter onthouden en op kunnen halen. Investeer daarbij ook in kennis van werknemers die op zich al veel weten.

The benefits of expertise are largely a result of having a flexible, accurate, and deep knowledge base.

Je kunt zoekmachines dan ook pas effectief en efficiënt gebruiken, als je over voldoende voorkennis beschikt. Het investeren in het beschikken over parate en betekenisvolle kennis komt werkprestaties ten goed, mits werknemers deze kennis ook gaan toepassen.

Daarom heb ik zo juist pen en papier gepakt en de betekenis van “caveat” opgeschreven, en daarna hardop uitgesproken. Ik zal dit herhalen tot ik nooit meer vergeet dat deze term -afhankelijk van de context- ‘waarschuwing’, ‘kanttekening’, voorbehoud’ of ‘bedenking’ betekent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: