Blog Archives

Computers alleen leiden niet tot betere onderwijsprestaties

Ik heb even getwijfeld of ik wel aandacht moest besteden aan het artikel Why Computers Alone Won’t Move the Needle van Leslie Harris. De conclusie lijkt namelijk een open deur. En toch kan ik het niet laten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat leren we van video’s?

In vergelijking met een aantal jaren geleden is het veel gemakkelijker geworden om online video te gebruiken binnen leersituaties. Er zijn op YouTube, Vimeo, bij TED en de Khan Academy ook massa’s boeiende video’s te vinden. Maar leren we er ook van?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Waarom zo veel studenten bij Massive Open Online Courses uitvallen

Waarom schrijven deelnemers zich op grote schaal in voor Massive Open Online Courses (MOOC), maar maken zij deze niet af? Op deze vraag probeert Ian Quillen antwoord te geven.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De onbetrouwbare leerpiramide

Er doet een aantal hardnekkige mythes over leren de ronde. Bijvoorbeeld de ‘learning pyramid‘, die suggereert dat bepaalde leeractiviteiten er toe leiden dat je een bepaald percentage van het geleerde onthoudt.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De effectiviteit van games voor leren

Onderzoek naar de effectiviteit van games voor leren lijkt sterk op onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs: het blijkt bijzonder complex om algemeen geldende uitspraken te doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De waarde van e-learning #elzrg12

Heeft e-learning waarde? Wegen de opbrengsten op tegen de kosten? Op deze vraag ging Jane Massy in tijdens het congres e-learning in de zorg.

Lees meer ›

Tags: , , ,

ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen #ou_ow

Leren van de toekomst is ook leren van gisteren. Van de ervaringen met onderwijs.Talentontwikkeling van lerenden en investeren in professsionalisering van docenten is daarbij essentieel. ICT speelt daarbij een grote rol. Sleutelwoorden zijn personalisering, professionaliseren en presteren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De meerwaarde van ICT in het onderwijs

Vanmiddag mocht ik tijdens de feestelijk afsluiting van een project bij het kenniscentrum van de Bouw, Fundeon, een presentatie verzorgen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. De doelgroep bestond voor een groot deel uit ontwikkelaars van leermaterialen, die zich al wat bekwaamd hadden op het gebied van ICT en leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociale technologieën kunnen productiviteit vergroten

Er wordt regelmatig gesteld dat het gebruik van sociale media ten koste kan gaan van prestaties. Een beter gebruik van sociale technologieën kan daarentegen leiden tot een hogere productiviteit van kenniswerkers.

Lees meer ›

Tags: , ,

Facebook en versturen tekstberichten tijdens de les leiden tot slechtere onderwijsprestaties

Steeds vaker wordt aangetoond dat multitasken leidt tot slechtere onderwijsprestaties. Recent onderzoek van dr. Reynol Junco laat zien dat vooral het gebruik van Facebook en het versturen van tekstberichten op de langere termijn leidt tot lagere cijfers. Dit betekent echter niet dat mobiele technologie en sociale media daarom uit de les geweerd moeten worden.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: