Blog archief

Blended statistiekcursus even effectief dan traditionele cursus, maar wel efficiënter

Een recent onderzoek laat zien dat een blended, hybride, statistiek cursus praktisch net zo effectief is als een traditionele statistiekcursus. Studenten rondden deze echter hybride cursus echter sneller af. Verder zijn de kosten van blended learning op langere termijn vaak lager dan de kosten van face-to-face leren, zo maakt dit onderzoek duidelijk.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Docentprofessionalisering leidt tot betere leeropbrengsten

Professionalisering heeft positieve gevolgen voor het handelingsrepertoire van docenten en voor de leeropbrengsten van leerlingen. Intern georganiseerde leergangen blijken ook meer effect te hebben op het docentfunctioneren dan andere, voornamelijk vakinhoudelijke, scholing. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van het professionaliseringsbeleid van het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch.

Lees meer ›

Tags: , ,

Blended learning binnen de Metalektro: van substitutie naar innovatie #scblendl

Ook binnen de Metalektro blijkt blended learning een veelbelovende aanpak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Open Universiteit naar pilotprojecten blended learning binnen deze branche. Er zal echter nog heel wat water door Maas en Rijn vloeien voordat binnen de Metalektro sprake is van daadwerkelijke innovatie van opleiden en leren,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Werkt online leren?

Het antwoord op deze vraag luidt ‘Ja’. Dat blijkt uit een recente publicatie. Daarbij moeten wel een aantal factoren in acht genomen worden. We weten bovendien niet precies waarom online leren werkt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Effectiviteit trainingen meten op basis van de theory of change

Echte kwaliteit van onderwijs en opleiden is eigenlijk niet te meten. Dat stelde Bas Haring de afgelopen week tijdens een keynote. Geldt dat ook voor de effectiviteit van onderwijs, opleiden en trainen? In Measuring Learning: The Theory of Change beschrijft Kelly Meeker hoe zij en haar collega’s de effectiviteit van een trainingsprogramma voor werkloze jongeren proberen te meten.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Praktijkverhalen over ICT in het onderwijs: wat werkt nu echt?

Op 23 mei 2012 organiseert Kennisnet de jaarlijkse conferentie over Wat werkt met ICT in het onderwijs. Dit jaar wil men de bijeenkomst een bijzonder praktijkgericht karakter geven. Vragen uit de onderwijspraktijk en antwoorden op basis van onderzoek over de opbrengst van ICT staan centraal, belooft Kennisnet.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Toon aan dat e-learning werkt! #ele12

Aanbieders èn afnemers van e-learning hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan te tonen dat deze manier van leren effectief is voor het behalen van leerprestaties, werkprestaties en bijvoorkeur ook voor het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit is cruciaal voor de acceptatie van e-learning en blended learning. Editie 2012 van de Nederlandse E-learning Awards doet vermoeden dat Nederlandse organisaties daar meestal nog onvoldoende mee bezig zijn.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De waarde van leren en ontwikkelen meten (#in #ple11)

Tijdens de Professional Learning Europe heb ik een sessie bijgewoond over het bepalen van de waarde van leren en ontwikkelen. Het eerste deel van de sessie ging over Trendstudy 2010 – Mapping Future Trends for Corporate Learning and Development van het Swiss centre for innovations in learning van de universiteit van St.

Lees meer ›

Tags: ,

Sociale netwerken positief voor leerprestaties (#in)

Het gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook, zou negatief van invloed zijn op leerprestaties. Dat is vaak de teneur van artikelen over onderzoek naar het gebruik van dergelijke sociale media binnen het onderwijs. Jongeren zouden vooral afgeleid worden, en zich minder concentreren op de leerstof. Hoogleraar Christine Greenhow van de Universiteit van Maryland komt op basis van onderzoek evenwel tot andere conclusies:

“When kids feel connected and have a strong sense of belonging to the school community,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Zes voordelen van ICT voor het MBO (#in)

Dankzij een tip van Petra Fisser heb ik Zes voordelen van ICT voor het MBO kunnen lezen. De 32ste publicatie uit de Onderzoeksreeks ICT in het onderwijs van Kennisnet beschrijft de uitkomsten van een verkennend onderzoek (op basis van observaties en interviews). Er is volgens Kennisnet geen sprake van 'evidentie'

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: