Technologie als ‘enabler’ van studie succes

Het bevorderen van “student success” is binnen het hoger onderwijs is zeer actueel onderwerp. Technologie wordt gezien als ‘enabler’ van studie succes. Wat zijn belangrijke aanbevelingen?

Instellingen voor hoger onderwijs hebben te maken met de nodige maatschappelijke druk om te bevorderen dat studenten minder vaak voortijdig stoppen met hun studie en sneller de opleiding afronden met een diploma. ICT zou een bijdrage moeten leveren aan het bevorderen van dit studie succes, naast allerlei andere maatregelen. De EDUCAUSE Learning Initiative heeft over dit onderwerp onlangs een online tweedaagse georganiseerd, met zeven aanbevelingen als resultaat:

 1. Kijk kritisch naar de ICT-toepassingen
  Het aantal ICT-toepassingen en -diensten dat claimt studie succes te bevorderen groeit sterk.
  Veel onderwijsinstellingen beschouwen de integratie van deze verschillende systemen als een kritische uitdaging. De markt van deze toepassingen ontwikkelt zich snel en het ontbeert veel instellingen nog aan coördinatie tussen afdelingen en faculteiten.  Deze toepassingen richten zich onder meer op het analyseren van data en het automatisch waarschuwen.
 2. Fixeer je niet op de tools.
  Er is veel meer nodig dan alleen technologieën om een beter studie succes te bereiken. Cultuur en verandermanagement zijn bijvoorbeeld ook van groot belang. Wat dat betreft is mijn implementatiemodel ook nu weer relevant. Er zou sprake moeten zijn van een structurele, procesmatige verandering en van gedragsverandering. Het gaat zeker niet alleen om technologie, maar ook om aanpassing van systemen, processen en de institutionele cultuur.
 3. Ontrafel en simplificeer complexe systemen.
  Hoger onderwijs is volgens de EDUCAUSE Learning Initiative behoorlijk complex, met name voor die doelgroepen die niet zo vertrouwd zijn met het hoger onderwijs. Bied lerenden daarom een duidelijke route die hen in staat stelt een diploma te behalen. Waak ervoor dat je ingewikkelde trajecten hebt  met veel cursussen zonder veel focus.
 4. Centraliseer informatievoorziening en ondersteuning.
  Lerenden en docenten zouden terecht moeten kunnen bij een centraal loket voor informatie en ondersteuning. Gebruik ook centrale systemen met consistente, nauwkeurige en logische informatie die lerenden ‘just-in-time’ gegevens geven over hun voortgang.
 5. Incorporeer complementaire inspanningen.
  Een succesvolle opschaling van initiatieven voor het bevorderen van studie succes is ieders verantwoordelijkheid . Het vraagt om een duidelijke visie, leiderschap en het delen van kennis en ervaringen.
 6. Ontwikkel nieuwe partnerschappen.
  We zouden moeten afstappen van eenvormige onderwijsmodellen die geen rekening houden met individuele verschillen. Wat nodig is, is een onderwijsmodel dat gericht is op inclusie. Dat impliceert samenwerking met verschillende partners, bijvoorbeeld met onderzoeksinstituten of met instituten die gespecialiseerd zijn in specifieke begeleiding (bijvoorbeeld van lerenden met bepaalde stoornissen).
 7. Toon commitment om te investeren.
  Inspanningen voor het bevorderen van studie succes vraagt om investeringen, en niet alleen in technologie. Bij Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs hebben programma’s voor het verbeteren van studiesucces geleid tot de aanstelling van nieuwe medewerkers (zoals studieadviseurs) en nieuwe administratieve functies. De Middle Tennessee State University heeft bijvoorbeeld één studieadviseur op 260 lerenden, in plaats van één adviseur op 1200-1500 lerenden. Veel investeringen leveren overigens directe en indirecte financiële voordelen op, mede als gevolg van het reduceren van uitval.

Het bevorderen van studie succes heeft te maken met tal van aspecten, zoals het ontwerp van het curriculum of de kwaliteit van de begeleiding. Technologie kan dit ondersteunen door onder meer  relevante informatie transparant te maken, structuur te bieden, lerenden zicht te bieden op hun voortgang, adequaat te waarschuwen en interactie tussen begeleiders en lerenden te ondersteunen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: