Waarom AI docenten niet kan vervangen

Een bekende uitspraak is: een docent die door een computer vervangen kan worden, verdient dat ook. Deze uitspraak is gedaan toen AI nog in de kinderschoenen stond. Geldt deze uitspraak nog steeds? Of kunnen nu ook goede docenten vervangen worden door AI?

an photo-realistic image of a teacher who collaborates with AI in guiding a diverse group of students in vocational education and training
DALL-E: an photo-realistic image of a teacher who collaborates with AI in guiding a diverse group of students in vocational education and training

De originele uitspraak wordt toegedicht aan Isaac Asimov (Any teacher that can be replaced by a computer should be replaced by a computer) en aan Arthur C. Clarke (Any teacher who can be replaced by a machine should be …). Beiden waren science fiction-schrijvers, en de uitspraak stamt in elk geval uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De boodschap is duidelijk: een goede docent kan niet worden vervangen door een computer. Computers waren nog niet alomtegenwoordig en veel minder krachtig dan vandaag de dag. De logische programmeertaal PROLOG, een van de vroege AI-toepassingen, was net ontworpen.

Inmiddels beschikken we over krachtige draadloze netwerken, over veel computers met veel meer rekenkracht en generatieve AI-toepassingen waarmee we met behulp van audio, video, afbeeldingen en geschreven tekst ‘in real-time’ kunnen converseren. Dit betekent nogal wat voor leren, opleiden en onderwijs.

John Spencer verwacht echter niet dat nieuwe technologie docenten kan vervangen. Doceren is volgens hem namelijk een diepgaande menselijke bezigheid. Docenten die dit menselijke aspect kunnen benutten via authentiek leren, zullen volgens hem uiteindelijk lerenden beter voorbereiden op een onvoorspelbare wereld die is gevormd door AI.

Spencer refereert in zijn bijdrage aan een recente Apple-commercial die hem ongemakkelijk maakte. De boodschap was een valse tegenstelling tussen digitaal en fysiek, technologisch en menselijk, gecomprimeerd en expansief. De commercial liet een huis vol kleurrijke objecten zien die werden vernietigd door een industriële machine, waarna alleen de dunne, kwetsbare iPad overbleef. De boodschap leek te suggereren dat we het menselijke en rommelige moesten inruilen voor technologie. Apple heeft overigens de excuses aangeboden voor deze commercial, en deze ook van de buis gehaald.

Spencer stelt dat technologie fantastisch is. We moeten volgens hem echter ook ‘low fidelity’,  vintage en het menselijke omarmen. Hij geeft als voorbeeld een oude piano in de woonkamer die generaties herinneringen oproept. Of het maken van kunst in de garage met spuitverf, het spelen van een akoestische gitaar bij een kampvuur, en het lezen van fysieke boeken vol aantekeningen. We moeten technologie omarmen, maar ook het rommelige en menselijke blijven waarderen.

In a world of automation, I don’t want to crush creativity.

John Spencer refereert in zijn bijdrage aan de valse beloftes van techno-futurisme. Sinds vele jaren wordt voorspeld dat technologie het onderwijs revolutionair zal veranderen. Bijvoorbeeld met de opkomst van internet, zoekmachines, en gepersonaliseerd leren met AI. Volgens hem verwarren de AI-futuristen, die voorspellen dat AI onderwijs volledig zal personaliseren en docenten overbodig zal maken, adaptief leren met gepersonaliseerd leren. Adaptief leren is efficiënt en schoon, terwijl gepersonaliseerd leren menselijk en rommelig is, gericht op het versterken van de lerende.

Onderwijs is daarbij ook meer dan alleen overdracht van leerinhouden. AI kan volgens Spencer mogelijk bepaalde taken beter uitvoeren dan docenten. Onderwijs gaat volgens hem echter ook om vaardigheden, concepten en het ontwikkelen van een mindset voor een onvoorspelbare wereld. In een wereld zonder vaste regels moeten lerenden volgens hem mondig, veerkrachtig en zelfgestuurd zijn. Dat bereik je volgens hem door authentiek en betekenisvol leren, bijvoorbeeld via projectgebaseerd leren of onderzoekend leren.

AI mist volgens Spencer context, is niet in staat tot divergent denken, en ontbeert nieuwsgierigheid en empathie. AI begrijpt de nuances van een onderwijsbijeenkomst niet, denkt niet abstract, en voelt geen intrinsieke motivatie of empathie. Docenten kunnen deze menselijke elementen wel bieden. Ze kunnen contextuele kennis toepassen, divergent denken bevorderen, nieuwsgierigheid stimuleren en empathie tonen. Bijvoorbeeld via een Socratisch seminar, waarin lerenden in een democratische discussie hun inzichten delen. Daarin vindt menselijke interactie plaats die AI niet kan bieden.

John Spencer ziet dan ook het meeste heil in een combinatie van AI en menselijke vaardigheden. AI kan informatie synthetiseren, voorbeelden genereren en problemen analyseren, terwijl docenten dan context, divergent denken, nieuwsgierigheid en empathie inbrengen.

Mijn opmerkingen

Onderwijs is inderdaad meer dan kennisoverdracht, en zelfs meer dan kwalificatie. Op het gebied van socialisatie en op het gebied van het ondersteunen van lerenden om “als vrij, verantwoordelijk en volwassen subject in de wereld te willen staan” (Biesta, 2019) speelt generatieve AI waarschijnlijk zelfs op langere termijn een bescheiden rol. John Spencer wijst terecht op een aantal minder sterke kanten van AI als het gaat om doceren en leren. Tegelijkertijd krijgt hij ook het verwijt dat hij wel erg romantisch tegen het docentschap aankijkt. Zijn critici hebben daar wel een punt. De verschillen tussen docenten zijn erg groot, en het komt inderdaad voor dat docenten zich eenzijdig focussen op de kwalificatiefunctie. Veel van die werkzaamheden kunnen inderdaad door AI worden uitgevoerd. Dit laat echter onverlet de de drijfveren om onderwijs te verzorgen deze kwalificatiefunctie overstijgen. Verder wil ik wederom verwijzen naar de vraag: zijn er grenzen aan de mate waarin wij mensen geholpen willen door of willen interacteren met AI? Of krijgen we te maken met de “Uncanny Valley” theorie?

Andere bronnen over generatieve AI

 1. GPT-4 Passed the Turing Test
 2. Library Uses ChatGPT to Turn Popular Books into Choose-Your-Own-Adventure Games
 3. EU Data Protection Board Says ChatGPT Still Not Meeting Data Accuracy Standards
 4. Grote Techbedrijven Beloven Om Verantwoord Met AI Om Te Gaan
 5. Europese Privacytoezichthouders Onderzoeken OpenAI’s ChatGPT
 6. Can Artificial Intelligence Grade Student Essays?
 7. LearnLM Paper
 8. Towards Fairness and Justice in AI Education Policymaking
 9. Some Thoughts on Google’s Recent AI for Education Work
 10. Waarom Mag AI Geen Fouten Maken?
 11. Chromebook Plus Gemini Acer Asus HP
 12. Apple AI Plannen 2024
 13. AI in Learning and Development
 14. Personal vs Personalized
 15. The World’s Best AI Guidance
 16. How Microsoft’s Different Copilot Offerings Actually Work
 17. Rethinking Volume, Variety, and Value of Assessment in the Era of GenAI
 18. The Egg Theory of AI Agents
 19. ChatGPT4.0 is the TikTok of AI Models
 20. Anthropic Claude AI Assistant Automate Tasks
 21. AI in Education: Google’s LearnLM Product Has Incredible Potential
 22. The Crucial Difference Between AI and AGI
 23. GPTs voor Docenten en Aisha Gratis voor Iedereen
 24. Introducing ChatGPT-EDU
 25. OpenAI ChatGPT Schools Nonprofits Discounts
 26. Met Trots Laat Ik de Nieuwe Werkvorm Zien
 27. The Importance of AI Acceptance in Education
 28. TED Talks Begin AI-Assisted Dubbing on Their Videos
 29. Designing an AI Roadmap Framework: Creating and Communicating AI Guidelines and Policies
 30. Education Empowered by Generative AI
 31. OpenAI Herintroduceert Eerder Opgeheven AI-Veiligheidscommissie
 32. How to Assess and Enhance Students’ AI Literacy
 33. Writing Researcher Finds AI Feedback Better Than I Thought
 34. AI Is a Black Box. Anthropic Figured Out a Way to Look Inside
 35. The Important Difference Between Generative AI And AGI
 36. The Ongoing Artificial Intelligence Revolution and the Race to AGI
 37. AI in education is a public problem
 38. AI Tutors the Answer to Lingering Learning Loss?
 39. Don’t use GenAI to grade student work
 40. Let Students Choose Their Grading Criteria
 41. Can I Use A.I. to Grade My Students’ Papers?
 42. The Symmetrical Power of AI in Assessments
 43. What Makes ChatGPT-4o Special?
 44. GPT-4o: What Educators Need to Know
 45. GPT-4o just killed the Rabbit R1 and Humane AI Pin
 46. Companies OpenAI has made deals with to train ChatGPT
 47. LLM Hallucinations: A Bug or A Feature?
 48. US Is Forming a Global AI Safety Network
 49. Meta’s new multimodal AI
 50. Can AI Be as Creative as Humans?
 51. Moving from emotional support animals to emotional support AI
 52. 11 barriers to effective AI adoption and how to overcome them
 53. Ten ChatGPT prompt writing styles from Beginner to Master
 54. EU data protection board: ChatGPT not meeting standards
 55. It’s Not Just About AI. Schools Facing 5 Other Tech Challenges Too
 56. Reshape Education With Generative AI
 57. Using Design Statements in AI-Enhanced Composition
 58. Navigating Artificial Intelligence in the College Classroom
 59. AI has potential to upend student testing
 60. How Google’s LearnLM generative AI models support teachers and learners
 61. What educators know about Artificial Intelligence
 62. Future of Learning: Personalized, Automated and Powered by AI
 63. Context matters and AI has made its move
 64. ‘Critical embrace’ generative AI in new report
 65. Report  AI Task Force
 66. How machine learning can violate your privacy
 67. Students Are Likely Writing Millions of Papers With AI
 68. AI glasses + multimodal AI = a massive new industry
 69. Windows AI feature records everything you do on your PC
 70. Why you’ll soon have a digital clone of your own
 71. Trying to keep AI from sneaking into your environment? Good luck!
 72. ChatGPT Answers Programming Questions Incorrectly 52%
 73. Using AI In L&D: The Pros And Cons
 74. AI Could Actually Help Rebuild The Middle Class

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *