Webinar activerende didactiek

Vanavond heb ik in het kader van een post-HBO-opleiding over e-learning een webinar verzorgd over activerende didactiek.

Bij de start van het webinar heb ik de deelnemers een opdracht laten zien die ik hen aan het eind van de bijeenkomst zou laten maken. Vervolgens zijn we ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:

  1. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met didactische eigenschappen van leertechnologieën (zoals een laptop gebruiken om readers op te lezen)
  2. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingezet.
  3. Blended learning en e-learning worden noet op een goede manier geïmplementeerd.

Ik ben vooral op de tweede reden ingegaan. Daarbij heb ik Merrill’s First Principles of Instruction als kapstok gebruikt en geïllustreerd hoe leertechnologie kan worden gebruikt voor:

  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen.
  • Bestaande kennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis.
  • Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende.
  • Nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende.
  • Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de lerende.

In deze presentatie heb ik voor het eerst bewust niet meer gesproken van formatief toetsen, maar van een zelftest. Dominique Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool, pleitte onlangs voor een verbod op de term ‘formatief toetsen’. Veel docenten en studenten associëren dit toch met een proces van afrekenen te maken heeft, dat losstaat van het onderwijs. Tegelijker conditioneert dit het gedrag van studenten heel sterk.

Tenslotte zijn we ingegaan op het TPACK-model als hulpmiddel om op een integrale manier naar leertechnologie en didactiek te kijken. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: