Zesendertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

De combinatie van twee meerdaagse conferenties en andere drukke werkzaamheden hebben ertoe geleid dat ik twee weken niet toegekomen ben aan een bloemlezing over generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT. Bij dezen! Deze zesendertigste bloemlezing start overigens met een peiling over de vraag of ik hier nog mee door moet gaan.

Behoefte aan meer bloemlezingen over ChatGPT (en aanverwante technologieën)?

Dit is de zesendertigste bloemlezing over ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen. Ik vraag me inmiddels af of jullie als lezer nog behoefte hebben aan deze bloemlezingen. Ik heb af en toe het gevoel dat tal van bijdragen een vergelijkbare inhoud hebben. Het schrijven van een bloemlezing kost mij ook meer tijd dan het schrijven van een gewone blogpost, ondanks de ondersteuning van ChatGPT. Het alternatief is dat ik bijvoorbeeld één of twee keer per week een uitgebreidere bijdrage schrijf over deze ontwikkeling.

Reageer daarom uiterlijk 13 december 2023 op deze peiling.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

The AI Pedagogy Project

Hoe nemen we geïnformeerde, weloverwogen beslissingen over de rol van AI in de klas? Hoe kunnen lerenden een kritische relatie opbouwen met deze technologieën? Hoe kunnen fantasierijke toepassingen van AI-technologieën het leren verbeteren? Het AI Pedagogy Project helpt docenten om hun lerenden te betrekken in gesprekken over de mogelijkheden en beperkingen van AI, op basis van praktische experimenten.

Deze website bevat allerlei opdrachten die door docenten zijn gemaakt. Het is de bedoeling dat steeds meer opdrachten aan de website worden toegevoegd. De samenstellers adviseren om de opdrachten aan te passen aan eigen didactische waarden en behoeften. De begeleidende AI-gids bevat belangrijke informatie voor degenen die nieuw zijn op dit gebied (of meer willen leren).

Het AI Pedagogy Project is gecreëerd door het metaLAB Harvard van het Berkman Klein Center for Internet & Society.

Will ChatGPT change our definitions of cheating?

Tom Muir bespreekt complexe kwesties rond academische oneerlijkheid en de rol van ChatGPT en andere generatieve AI in het onderwijs. Muir wijst in eerste instantie op het vermogen van ChatGPT om te reageren op afbeeldingen, waardoor studenten theorieën kunnen testen door simpelweg een foto van een examenpapier te maken. Hij haalt ook een bericht  van de BBC aan over het gebruik van ChatGPT door studenten aan de Universiteit van Cardiff, waarbij een met ChatGPT verbeterd essay het hoogste cijfer kreeg.

Muir stelt ook dat, hoewel onze definities van oneerlijkheid, fraude en onbehoorlijk gedrag intact blijven, de toekomstige mogelijkheden van fraude met ChatGPT onbekend zijn. De huidige vormen van academisch onbehoorlijk gedrag variëren van het per ongeluk of opzettelijk overnemen van andermans ideeën tot het kopen van essays online. Het gebruik van tekst van ChatGPT is echter complexer door zijn interactieve, generatieve en creatieve aard. Dit roept vragen op over de grenzen van wat als onbehoorlijk gedrag wordt beschouwd.

Muir wijst daarbij ook op de unieke uitdagingen van het gebruik van ChatGPT in onderwijssettings. Hij verwijst daarbij naar Mike Sharples die benadrukt hoe hij van plan is ChatGPT te gebruiken om het denken te “verrijken”. Dit onderstreept de creatieve mogelijkheden van ChatGPT, die buiten de traditionele grenzen van academisch onbehoorlijk gedrag kunnen vallen. Studenten en machines kunnen samen complexe, veelzijdige teksten creëren. Het gaat dan om een nieuwe vorm van samenwerking en mogelijk leren.

Volgens de auteur kunnen modules worden ontworpen waarin studenten worden aangemoedigd om ChatGPT te gebruiken en hun gebruik te documenteren, om zo een beter begrip te krijgen van hoe studenten LLM’s integreren in hun werkprocessen. Dit zou kunnen leiden tot een herziening van de definities van academisch onbehoorlijk gedrag. Muir suggereert ook dat het gebruik van LLM’s kan worden bevordert in de beginjaren van de studie, waarna je kunt verwachten dat het gebruik verminderd naarmate de expertise van studenten toeneemt.

Muir concludeert dat ons uitgangspunt moet zijn om te begrijpen hoe studenten op verschillende momenten in hun studie kunnen profiteren van het gebruik van LLM. Van daaruit kunnen we overwegen welk gebruik legitiem is en wat “te veel” zou kunnen zijn.

ChatGPT has entered the classroom: how LLMs could transform education

In dit artikel verkent Andy Extance de groter wordende rol van Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT in het onderwijs. Hij beschrijft onder meer de casus van een docent die creativiteit-bevorderende chatbots heeft ontwikkeld die hij met studenten en onderwijsprofessionals testte. Deze bots, gebaseerd op AI-technologie vergelijkbaar met ChatGPT, stimuleren creativiteit door uitdagingen en nieuwe perspectieven te bieden. Deelnemers aan het experiment meldden dat de bots hielpen bij het genereren van meer ideeën en mogelijkheden.

Extance besteedt echter ook aandacht aan de zorgen over het gebruik van ChatGPT in het onderwijs. De vrees bestaat dat studenten de technologie kunnen gebruiken om te frauderen bij opdrachten of overmatig afhankelijk te worden van snelle antwoorden zonder grondig begrip. Daarnaast bestaan er risico’s zoals onnauwkeurigheden en het ‘hallucineren’ van informatie door de AI. LLM’s kunnen echter ook worden gebruikt als een AI-assistent (zoals Khanmigo van de Khan Academy), die lerenden helpt met oefeningen zonder directe antwoorden te geven.

Verder onderzoekt Extance hoe LLM’s kunnen worden gebruikt om onderwijsprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het integreren van LLM’s met specifieke kennisbronnen. Dit kan de nauwkeurigheid vergroten en ‘hallucinaties’ verminderen. Verschillende onderwijsinstellingen experimenteren met dergelijke benaderingen, waaronder retrieval-augmented generation (RAG) methoden die AI koppelen aan betrouwbare externe kennisbronnen.

Crisis bij OpenAI

Enkele weken geleden verkeerde de ontwikkelaar van ChatGPT en DALL-E, OpenAI, in een existentiële crisis. De topmannen werden ontslagen, de nieuwe CEO binnen enkele dagen vervangen, investeerder Microsoft was niet betrokken en werd overvallen, het personeel dreigde in grote getalen op te stappen, waarna de topmannen weer in huis werden gehaald en het bestuur praktisch voltallig opstapte. De kwetsbaarheid van OpenAI werd hiermee pijnlijk duidelijk. Iets wat het vertrouwen van investeerders en (zakelijke) gebruikers in OpenAI ongetwijfeld niet ten goede is gekomen. De volgende bronnen hebben betrekking op deze crisis (in chronologische volgorde):

Sam Altman leaves OpenAI, Mira Murati appointed interim boss
OpenAI announces leadership transition
Na weekend vol chaos verruilt AI-ondernemer Sam Altman OpenAI voor Microsoft
Onrust bij bedrijf achter ChatGPT na gedwongen vertrek topman
OpenAI board in discussions with Sam Altman to return as CEO
OpenAI, Altman, and the Board
Microsoft hires Sam Altman and Greg Brockman, employees from OpenAI
OpenAI employees’ resignation letter over Microsoft, Sam Altman
Why OpenAI Fired Sam Altman — And What Happens Next in the AI World
Sam Altman returns as CEO of OpenAI
Sam Altman’s ouster from OpenAI was precipitated by a letter to the board about AI breakthrough
Van plots ontslag tot personeelsopstand: 106 uur crisis bij OpenAI

GPT’s als belangrijke nieuwe ontwikkeling

Vlak voor de crisis bij OpenAI kwam een nieuwe functionaliteit beschikbaar binnen ChatGPT (de betaalde versie). Je kunt nu zelf aparte ‘GPT’s’ ontwikkelen en gebruiken. Dat zijn Chatbots die een specifieke taak kunnen uitvoeren. Je ontwikkelt zo’n GPT in dialoog met ChatGPT. ChatGPT vraagt bijvoorbeeld hoe de GPT moet heten en of je nog eisen stelt aan het karakter van de tekst. Ik heb bijvoorbeeld een GPT gemaakt voor het maken van een memo of voor het genereren van hyperlinks. Verder kun je ook gebruik maken van GPT’s die OpenAI al heeft gemaakt. Zo is er een GPT voor het genereren van recepten of voor het beantwoorden van technische vragen. Veel gebruikte ‘prompts’ kun je dus omzetten naar een GPT. Uiteraard is er veel geblogd over deze GPT’s:

Almost an Agent: What GPTs Can Do
Understanding GPTs
How to Make Your Own GPT: A Step-by-Step Guide
Bot-Building for Educators

AI and the privatisation of everything

Helen Beetham gaat in op de impact van generatieve AI en de privatisering van openbare diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Beetham bespreekt hoe grote technologiebedrijven, zoals tijdens de ‘safer AI summit’ in het VK, hun invloed vergroten door nauwe banden met de overheid. Rishi Sunak’s interactie met Elon Musk wordt als voorbeeld aangehaald. De invloed van privébedrijven op openbare diensten wordt zo erg zichtbaar.
Beetham bekritiseert ook hoe AI bijdraagt aan de privatisering van openbare goederen. Ze haalt aan hoe AI modellen openbare kennis en informatie omzetten in privé-eigendom, waardoor gebruikers, die vaak hebben bijgedragen aan deze bronnen, veranderen in klanten. Dit benadrukt de overgang van publieke bronnen naar privébelangen, vaak zonder voldoende veiligheidsevaluaties of transparantie.
Beetham beschrijft haar zorgen ten aanzien van AI binnen de gezondheidszorg, waarbij AI-apps, ondanks hun potentieel gevaarlijke adviezen en privacyproblemen, steeds meer geïntegreerd raken in patiëntenzorg. Dit proces vergroot volgens de auteur de afstand tussen patiënten en hun lichaam, waarbij gezondheidszorgproviders meer gericht zijn op ‘data-dubbelgangers’ dan op de patiënten zelf. Apps worden poortwachters van fysieke gezondheidszorg, waardoor kwetsbare patiënten mogelijk minder toegang krijgen.
Beetham trekt parallellen met onderwijs, waarbij apps die gebruikt worden voor leren, vergelijkbare problemen met eigendom en dataprivacy hebben. Deze trend naar privatisering en afhankelijkheid van technologische platforms beïnvloedt ook de manier waarop professionele diensten, zoals geestelijke gezondheidszorg, worden aangeboden in onderwijsinstellingen.
Tot slot staat zij stil bij de rol van bedrijven als Palantir, die grote invloed uitoefenen in de openbare sector door controle over omvangrijke gegevenssets. Beetham waarschuwt voor de risico’s van deze concentratie van kennis, macht en kapitaal in handen van enkele grote corporaties, en benadrukt de noodzaak van democratisch toezicht en regulering in het tijdperk van AI.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

 1. ChatGPT en AI-hulp: in no-time een grof ontwerp voor je leertraject!
 2. AI wijs in onderwijs (Facebook groep)
 3. Stability AI’s Stable VIDEO Diffusion: AI Video Revolution Explained
 4. Has Generative AI Peaked?
 5. Working Out Loud on the Generative AI Illustrations
 6. Generative AI: Your Assistant, Administrator, or…?
 7. OpenAI Blog on Data Partnerships
 8. Samsung kondigt generatieve AI Gauss aan voor tekst, afbeeldingen en code
 9. AOB Article on ChatGPT
 10. How to Use Voice ChatGPT to Draft a Blog Post & Plan Lessons
 11. Voice ChatGPT in the Classroom
 12. Open Release of GPT-SW3 on LinkedIn
 13. PCMag: ChatGPT’s Knowledge Base Finally Extends Beyond 2021
 14. RTL Nieuws Article on OpenAI
 15. GPT-Crawler on GitHub
 16. Where is the Wisdom in AI?
 17. How to Use OpenAI’s New ChatGPT Builder
 18. Bill Gates Invests in Personal AI
 19. Princeton Features Professors’ Creative Approaches to ChatGPT
 20. SWOT Analysis of ChatGPT Integration in Nursing Education
 21. Ilya Sutskever: The AI Scientist Shaping the World
 22. How Data and AI are Reshaping Contemporary HR Practices
 23. Gliglish Website
 24. Generative AI: Now Is the Time to Learn by Doing
 25. Vraag, Vind, Vertrouw – Ask NTVG
 26. How the New AI Executive Order Stacks Up
 27. Learning and Development in the Age of ChatGPT
 28. How GenAI Can Boost Social Listening
 29. Amazon is working on its own ChatGPT competitor: Meet Project Olympus
 30. 7 Principles for AI in Education
 31. AI Agents – GatesNotes
 32. Tool van de Maand: Afbeeldingen Maken met Generatieve AI
 33. Universal Primer at OpenAI Chat
 34. Zo bouw je je eigen GPT – How To
 35. Data Security and GPTs
 36. OpenAI Teaches ChatGPT to Read PDFs and Pick Tools Without Being Asked
 37. AI voor Leren en Werkplekleren
 38. Regering bereidt verbod voor op gebruik AI-software door ambtenaren
 39. Uh-oh: Fine-tuning LLMs compromises their safety, study finds
 40. How AI Could Bring Big Changes to Education and How to Avoid Worst-Case Scenarios
 41. Prompt Injection via YouTube to Reveal the Secrets of ChatGPT
 42. The Impacts of Generative AI and Our Certainty
 43. Onderwijs en AI voor Leren
 44. Google Announces Changes to Bard to Supposedly Make It More Useful to Teenagers
 45. Welke prijs zijn wij te betalen voor AI?
 46. What I Learned From an Experiment to Apply Generative AI to My Data Course
 47. Seven different types of artificial intelligence explained
 48. Elon Musk is launching his AI company ‘xAI’
 49. Chatbots May ‘Hallucinate’ More Often Than Many Realize
 50. AI Detectors Discriminate Against Non-Native Speakers
 51. AI-powered UX research analysis so you don’t have to
 52. Future of Prompt Engineering for better AI interactions
 53. Anonymous and De-Identified Data in AI-Driven Classrooms
 54. What We Can Learn From the Evolution of Education Technology
 55. AI is the Cognitive Friend We’ve Always Wanted
 56. Top AI Tools Directory
 57. Bypass ChatGPT filter: Step by Step Tutorial
 58. Can You Get Banned from ChatGPT
 59. The world is running out of data to feed AI
 60. Generative AI: Risks, rewards, and a framework for utilization
 61. Generative AI, Synthetic Contents, OER, and OEP
 62. Bill Gates: AI-powered personal assistants within 5 years
 63. How AI can teach kids to write – not just cheat
 64. AI might disrupt math classes – in a good way
 65. How universities can prepare students for changing world
 66. Educators are concerned about how AI may boost cheating think it will boost accessibility as well
 67. Ask the Professor: Is ChatGPT an issue or a tool?
 68. Administration of a Higher Education Faculty Online Learning Community
 69. Manifesto 15: Embracing the AI storm in learning
 70. Study-for-an-Exam Assignment
 71. 7 principles for AI in education
 72. Artificial Intelligence in Higher Education
 73. Generative Artificial Intelligence in Education
 74. An AI to-do list for educators
 75. Generative AI and Teachers’ Perspectives on Implementation
 76. ChatGPT can access Internet. What this means for teachers
 77. Bot-Building for Educators
 78. Prepare Students for an AI-Driven Future
 79. To Educate Students about AI, Make Them Use It
 80. Who Detects Deepfakes Better: Man or Machine?
 81. Who will write the rules for AI?
 82. AI and the Erosion of Human Cognition
 83. How AI Shapes the Future of Critical Thinking
 84. What Bloom’s Taxonomy Can Teach Us About AI
 85. AI: The Mindset Divide That Will Determine Your Success
 86. AI chatbots are coming but necessarily for your job
 87. Gartner: Unlock the Potential of Your Workforce With AI
 88. Here’s how AI could change the way you learn
 89. AI: most profound career shift in a generation is upon us
 90. Data shows impact of ChatGPT on creative professions
 91. Free AI Literacy Guide from Google for Teachers and Students
 92. Amazon is offering AI classes for free
 93. ScienceGPT’ is trained from data from the Aurora supercomputer
 94. Is AI Mimicking Consciousness or Truly Becoming Aware Gradually?
 95. AI Isn’t Yet a Huge Help to Writing Students, Says Harvard’s Writing Center
 96. AI tools should be ethically used by educators and students
 97. Is AI a friend or foe? Depends on what we do now
 98. Reflection on whether Chat GPT should be banned by academia
 99. Is ChatGPT basically a search engine?
 100. Forget ChatGPT — Extractive AI is game-changer for teachers and students
 101. AI + the Education System – by Dr Philippa Hardman
 102. Best Free AI Slide Tools
 103. How To Personalize Learning Using AI
 104. Teaching In The Era of Distraction
 105. How AI Could Bring Big Changes to Education
 106. Leveraging the K-12 generative AI readiness checklist
 107. Maximizing Course Assignments with ChatGPT Integration
 108. Ethical Framework for AI in Education
 109. Crafting a School Policy on AI? Here’s What Experts Recommend
 110. Unleashing the Potential of Generative AI, Conversational Agents and Chatbots in Educational Praxis
 111. Teachers Who Keep Up With AI Get Most Out of It
 112. An AI Activity to Try With Faculty
 113. AI Skillsets for the Digital Native Educator
 114. AI for Teachers: Defeating Burnout and Boosting Productivity
 115. Report: Students Struggling Being Prepared for Courses Increasingly Turn to Generative AI & Social Media
 116. Why student experiments with Generative AI matter for our collective learning
 117. Students have a right to write in an AI era
 118. Escape the AI Dystopia: Master Digital Awareness for a Better Future
 119. AI can churn out 17,000 words of disinformation per hour
 120. When AI Hallucinates
 121. Half Of All Skills Will Be Outdated Within Two Years, Study Suggests
 122. Modern Assessment in the Age of AI
 123. Bill Gates And Humane’s AI Pin: AI Is The Interface
 124. AI Is Here. What’s Going to Change?
 125. AI is now accessible to everyone: Three things parents should teach their kids
 126. AI Tech Could Require as Much Electricity as a Small Nation
 127. Why AI is an opportunity, not a threat, for the future of work
 128. Generative AI in 2024: A potential lifeline amid workplace turbulence

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.